Sort results by
Sort results by

Afval en recycling

  • Ons doel
    Voedselverspilling en afval verminderen
    Afval verminderen

Jaarlijks gaat ongeveer 1,3 miljard ton voedsel verloren of verspild (FAO). De helft hiervan is voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen zoals fruit en groenten (WWF). Voedselverlies wordt niet alleen gemeten aan de hand van verlies aan voedingswaarde, maar ook aan Er wordt geschat dat tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen door voedselverlies en -verspilling jaarlijks 5,7-7,9 Gt CO2e zou kunnen bedragen (WWF). Voedselverlies en -verspilling vindt plaats in de hele waardeketen, van landbouwproductie, behandeling en opslag, tot verpakking en distributie in de fabriek en ten slotte tijdens consumptie door de consument. Wij zetten ons in om de hoeveelheid voedselverliezen en afval te helpen verminderen.

Voedselafval

In 2016 werd Paul Bulcke lid van Champions 12.3. Dit is een coalitie van beïnvloeders uit de overheid, industrie en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), die zich inzet om de hoeveelheid voedselverspilling per 2030 te halveren. Dit stelt ons in staat om bij te dragen aan de circulaire economie en helpt ons om landbouwvoorraden veilig te stellen, terwijl we een positieve impact op de maatschappij hebben. Als bedrijf hebben we het Consumer Goods Forum (CGF) begeleid om de publieke resolutie te adopteren, waarin wordt afgesproken dat de leden van het CGF de hoeveelheid voedselverspilling in hun operaties tegen 2025 halveren. Dat is vijf jaar eerder dan de deadline van de Sustainable Development Goal (SDG) 12.3 van de Verenigde Naties.

We hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard, die wordt geleid door het WRI. Daarnaast leidt onze Zero Food Wastage Taskforce afvalreductie-initiatieven in onze hele waardeketen. Voortbouwend op de lancering van onze commitment om voedselverlies- en verspilling te reduceren, heeft de Taskforce een operationeel masterplan ontwikkeld en geüpdatet om voortgang te monitoren. Ook heeft de Taskforce de Food Waste Toolkit gelanceerd. Die is ontworpen om activiteiten voor het terugdringen van voedselverlies en –verspilling in de waardeketen te promoten en bewustwording over het onderwerp te verhogen.

Onze doelen

In 2019 hebben we met leveranciers samengewerkt om vijf belangrijke grondstoffen in onze toeleveringsketen te identificeren waar voedselverlies en -verspilling het grootst zijn. We bleven ook interne initiatieven uitrollen om ons operationeel afval te verminderen. Lees er meer over in ons voortgangsrapport 2019.

Doorlopend: Als lid van Champions 12.3 de vooruitgang versnellen van de ambitie om tegen 2030 de hoeveelheid voedselverspilling te halveren.

In 2020: Labels op voedingsmiddelen begrijpelijk maken voor de consument om de hoeveelheid voedselafval op consumptieniveau te verminderen.

 

Zero waste

We willen ons doel om afvalvrij te worden, bereiken met behulp van een reeks doelstellingen die afvalproductie moeten helpen voorkomen. Onze aanpak op het gebied van grondstoffenefficiëntie stelt ons in staat om voedselafval te vermijden en zoveel mogelijk uit onze materialen te halen. Dat doen we door zowel energie terug te winnen als door onze bijproducten op nieuwe manieren te (her)gebruiken, waar dat mogelijk is.

Onder ‘waste for disposal’ verstaan we al het materiaal dat een van onze afvallocaties verlaat voor afvalverwerking, zonder economische of ecologische waarde. Aan het eind van 2016 waren 182 van onze fabrieken (33%) afvalvrij. Ons doel is om geen afval (zonder economische of ecologische waarde) meer te hebben in 2020.

Door gebruik te maken van de ‘best practices’ in de markten waar we locaties hebben zonder ‘waste for disposal’, hebben we een Zero Waste for Disposal Guideline ontwikkeld. Slechts 0,6% van het afval dat we produceren is gevaarlijk. Dit deel wordt beheerd en verwerkt in overeenstemming met lokale en wereldwijde standaarden en regelgeving.

Bijproducten

Bijproducten zijn materialen die onze terreinen verlaten en worden hergebruikt of teruggewonnen via recycling, compostering en verbranding met energieterugwinning. In 2016 hebben we 94 procent van de materialen die we in het productieproces gebruiken teruggewonnen. We analyseren het afval en de bijproducten die we in het productieproces genereren, om de ‘best practices’ en kansen te identificeren die we kunnen delen met andere markten.

Meer informatie?

Lees hier meer over wat wij doen om de hoeveelheid plastic afval terug te dringen

Creating Shared Value Rapport 2019