Sort results by
Sort results by

Betrokkenheid van leveranciers

  • Ons doel
    Leveranciers bij onze ambitie betrekken, vooral die in de landbouw
    Leveranciers

Onze grootste kans om het gebruik van water te verminderen, ligt in het aanpakken van de impact van onze landbouwtoeleveringsketen. Echte verbeteringen in watergebruik en besparing kunnen we bereiken door op boerderijen betere landbouwtechnieken te introduceren.

Onze vooruitgang tot nu toe

We vinden het belangrijk om boeren te trainen op het gebied van watergebruik, waterkwaliteit en bodemvochtigheid. Onze R&D-teams helpen hen bij de keuze voor en distributie van cacao- en koffiebomen die bestand zijn tegen droogte. Via het Sustainable Agriculture Initiative at Nestlé (SAIN) organiseren we regionale workshops voor boeren over de voornaamste uitdagingen in watermanagement. In deze workshops gaat het onder meer over weerbaarheid tegen droogte en overstromingen, de behandeling van afvalwater en organisch afval en over methodes die boerderijen intensiveren. We zijn bezig met het invoeren van actieplannen op het gebied van watermanagement voor koffie, suiker, zuivel, rijst en granen in gebieden met waterproblemen.

Ons doel voor 2020

In 2019 hebben we nauw samengewerkt met onze leveranciers om de waterefficiëntie van hun activiteiten te verbeteren. We hebben ook nieuwe technologieën ontwikkeld om het voor boeren gemakkelijker te maken om bodemvocht te monitoren. Lees er meer over in ons voortgangsrapport 2019.

In 2020: Alle actieplannen voor de verbetering van watermanagement in onze aanleverketen invoeren voor koffie, suiker, zuivel en granen. Dit doen we op locaties met een hoge prioriteit.

Meer informatie?

Creating Shared Value Rapport 2019