Water

Waar het om gaat: water

Wereldwijd zorgen de toenemende welvaart en veranderende leefstijlpatronen, in combinatie met de bevolkingsgroei, ervoor dat de aarde de effecten van menselijke activiteiten bijna niet meer kan dragen. Wij geloven dat we een serieuze watercrisis tegemoet gaan in de komende jaren, die een consequentie zal hebben voor de voedselveiligheid.

De voedselketen, van landbouw tot productie en consumptie, draagt bij aan de waterkwaliteit en -beschikbaarheid, klimaatsverandering, energieverbruik, biodiversiteit, bodemkwaliteit en luchtkwaliteit. Tegelijkertijd is de keten volledig afhankelijk van al deze natuurlijke hulpbronnen. Zo is bijvoorbeeld de beschikbaarheid en toegankelijkheid van schoon water van belang voor ons bedrijf en verwachten wij de consequenties van de klimaatsverandering op onze activiteiten de komende decennia te zien.

Onze doelstellingen

Onze ambitie is om smaakvolle en voedzame voeding en dranken te produceren met een lage impact op het milieu. Daarom streven wij naar continue verbetering van onze efficiëntie en milieuprestaties. Wij hanteren een levenscyclus-aanpak om de effecten van ons bedrijf te beoordelen door de gehele keten, van boer tot bord. Wij dragen hiermee bij aan een betere toekomst en het creëren van meerwaarde voor zowel Nestlé als de samenleving.

Onze acties

Wij hebben in 2010 meer dan 175 miljoen Zwitserse franken geïnvesteerd in programma’s en initiatieven op gebied van duurzaamheid en milieu. Wij zijn voortdurend bezig om projecten te identificeren en uit te voeren om ons watergebruik, niet-herbruikbare energie en andere natuurlijke hulpbronnen te reduceren om zo uitstoot van broeikasgassen te verminderen, afval terug te dringen en de milieuprestaties van onze verpakkingen te verbeteren.

Onze resultaten.

Door het verminderen van het energieverbruik en een verschuiving naar duurzame energie, blijven we verbeteringen in ons waterverbruik en CO2-uitstoot maken. Een voortdurende focus op een lager gewicht van onze verpakkingen is een prioriteit.

Samenvattend

  • Waarde voor de samenleving: hogere milieustandaarden; hogere inkomens; betere levensstandaarden; verbeterde voedselveiligheid.
  • Waarde voor Nestlé: continue verbetering van milieuprestaties; efficiëntere processen; verminderde risico’s; lagere kosten; lange termijn beschikbaarheid van grondstoffen en water; duurzaamheid en winstgevendheid.