Het Nescafé Plan

In 2011 hebben we 89.392 ton groene koffie aangekocht via onze Farmer Connect programma's in Vietnam, Thailand, China, Indonesië, de Filippijnen, Ivoorkust en Mexico. Hiermee behouden wij onze toonaangevende positie op het gebied van directe aankopen van groene koffie. We hebben daarnaast technische bijstand en training verleend aan meer dan 16.000 koffieboeren die betrokken waren bij deze programma's in 2011.

Door middel van het Nescafé Plan zullen we dit volume in 2015 tot ongeveer 180.000 ton per jaar laten groeien. Deze koffie zal 4C-compatibel zijn in overeenstemming met de Gedragscode van de Common Code for the Coffee Community (4C). Dit is een multi-stakeholder vereniging waarvan Nestlé één van de oprichters is en die wij krachtig ondersteunen. 4C is een unieke organisatie met leden van de handel en de industrie tot producenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die actief zijn in de koffieketen.

De Nestlé Supplier Code is een integraal onderdeel van elke contract met betrekking tot groene koffie. Onze Nestlé Quality Control Centres (NQCCs) voeren kwaliteitsborgingtesten uit voor de verzending en daarnaast periodieke controles op de exporteurs en hun gebouwen om naleving te waarborgen. We blijven ons programma voor technische bijstand uitbreiden met trainingen binnen bepaalde aspecten zoals benoemd in de Supplier Code en die meer dan 10.000 boeren per jaar omvat.

De koffie toeleveringsketen

De koffieketen is uiterst complex en 80% van de boeren zijn afkomstig van kleine boerenbedrijven. Ongeveer 25 miljoen van deze boeren zijn voor hun levensonderhoud direct afhankelijk van koffielandbouw en nog eens 100 miljoen mensen zijn betrokken bij de industrie als geheel.

Door middel van Farmer Connect, ons directe inkoopsysteem, leveren tienduizenden boeren en kleinschalige tussenpersonen koffie direct aan onze aankoopstations. Door middel van dit systeem zorgen ze voor een hogere prijs en krijgen zij toegang tot technische bijstand. Dit is een "win-win-win"-partnerschap, omdat het:

  • Boeren helpt om de opbrengsten te vergroten en hun activiteiten te diversifiëren, waardoor ze een hoger inkomen hebben en hun levensstandaard kunnen verbeteren;
  • Nestlé een betrouwbare levering van hoogwaardige grondstoffen biedt;
  • Een duurzame groei brengt voor de lokale economie.

Het helpt ook om de volgende generatie koffieboeren te trainen en het zorgt ervoor dat koffie nog steeds een commercieel aantrekkelijk gewas is om te groeien.

Het Nescafé Plan

In augustus 2010 zijn we gestart met het Nescafé Plan, dat Nestlé’s belofte naar duurzame koffielandbouw, productie en consumptie onder één paraplu samenbrengt.

Het plan heeft bepaalde algemene doelstellingen die erop gericht zijn om het bedrijf te helpen haar koffieketen verder te optimaliseren, met inbegrip van een verhoging van de directe inkoop en technische hulpprogramma's voor koffieboeren.

In 2015 zullen we:

  • De jaarlijkse, direct ingekochte Nescafé koffie van ongeveer 170.000 boeren verdubbeld hebben;
  • Zorgen dat alle Farmer Connect koffie gegarandeerd voldoet aan de 4C-Gedragscode.

Tegen 2020 zullen we:

  • 500 miljoen Zwitserse frank geïnvesteerd hebben in koffieprojecten: CHF 350 miljoen ter ondersteuning van de Nescafé Plan en CHF 150 miljoen voor Nespresso;
  • De ingekochte 90.000 ton Nescafé koffie telen volgens de principes van Rainforest Alliance (een internationale NGO) en Sustainable Agriculture Network (SAN);
  • 220 miljoen hoog renderende, ziekte-resistente koffieplantjes verspreid hebben aan boeren.

Lees meer over het Nescafé Plan en Creating Shared Value .