Sterke start voor Nestlé Needs YOUth

Sinds begin dit jaar kregen meer dan 4.000 jongeren onder de 30 ondersteuning van 'Nestlé needs YOUth', een programma dat werd opgericht om de werkloosheid onder Europese jongeren aan te pakken.

Bijna 1.500 jongeren vonden een vaste, fulltime baan. Nog eens 1.500 kregen een stage aangeboden of schreven zich in voor een opleidingsprogramma en meer dan 1.100 jongeren kregen een tijdelijk contract aangeboden bij Nestlé.

Nestlé heeft toegezegd om voor meer dan 20.000 jongeren onder de 30 jaar werkgelegenheidskansen te vinden in Europa. Ook zal Nestlé bijdragen aan het versterken van de persoonlijke vaardigheden, zodat zij meer kans maken op een baan – binnen het bedrijf, bij leveranciers of ergens anders.

Een bijdrage leveren

"De eerste resultaten van ons programma zijn meer dan bemoedigend," zegt Laurent Freixe, Nestlé Executive Vice President en Zone Director voor Europa.

"Dit is nog maar het begin. Ik ben ervan overtuigd dat de kansen die wij bieden ervoor zullen zorgen dat duizenden jongeren in Europa de vaardigheden krijgen die zij nodig hebben."

Nestlé needs YOUth' werd bij de lancering vorig jaar hartelijk onthaald door de Europese Commissie, nationale overheden en partners en leveranciers van Nestlé.

ALLiance for YOUth

Deze maand start Nestlé met de tweede stap in het programma: “ALLiance for YOUth (ALL for YOU)”.

Dit is erop gericht nog meer mogelijkheden te creëren in de aanpak tegen werkloosheid onder Europese jongeren, door partners en leveranciers van het bedrijf hier dichter bij te betrekken.

Het evenement, dat gehouden wordt in Lissabon (Portugal), kan rekenen op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Commissie en andere politici, evenals belangrijke personen uit de Europese bedrijfswereld.

Relevante artikelen