Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gelooft Nestlé-voorzitter Peter Brabeck-Letmathe dat water een mensenrecht is?

PGlmcmFtZT8+

Gelooft Nestlé’s voorzitter Peter Brabeck-Letmathe dat water een mensenrecht is?

Ja. Peter Brabeck-Letmathe vindt dat water een mensenrecht is en dat iedereen, overal ter wereld, het recht heeft op schoon, veilig drinkwater en water voor sanitaire voorzieningen.

Maar wat bedoelt hij wanneer hij zegt dat water niet ‘gratis’ is?

Dhr. Brabeck steunt de visie van de Verenigde Naties dat ‘er genoeg vers water is op de planeet voor zeven miljard mensen, maar dat dit oneerlijk is verdeeld en te veel ervan wordt verspild, vervuild en niet duurzaam beheerd’.

Volgens de VN Water heeft de waterschaarste nu al effect op ieder continent. Rond de 1,2 miljard mensen, oftewel bijna één-vijfde van de populatie op de wereld, leven in gebieden van fysieke waterschaarste. 500 miljoen mensen zullen naar verwachting in de toekomst met dit probleem te maken krijgen.

Dhr. Brabeck heeft altijd betoogd dat iedereen vrije toegang zou moeten hebben tot drinkwater en tot water wat zij nodig hebben voor sanitaire voorzieningen, overal ter wereld.

Echter, hij gelooft niet dat het eerlijk is dat het wereldwijd meer dan twee miljard mensen ontbreekt aan een simpel toilet en meer dan een miljard geen toegang heeft tot enige soort van verbeterde drinkwaterbronnen. Dit terwijl mensen in andere delen van de wereld in overdaad gebruik kunnen maken van deze kostbare en in toenemende mate schaarse bron voor niet essentiële doelen, zonder hier kosten voor te dragen.

Dit is een PR-stunt. Is hij niet gewoon aan het terugkrabbelen omdat mensen hem online bekritiseren?

Nee. Dhr. Brabeck staat al jaren op de voorgrond wanneer het gaat om het leveren van inspanningen binnen de industrie om de aandacht te vestigen op waterschaarste.  

Hij heeft zijn visie op dit onderwerp duidelijk gemaakt in vele interviews, paneldiscussies en televisieprogramma’s, waaronder:

Dhr. Brabeck zit de 2030 Water Resources Group voor. Dit is een innovatieve gezamenlijke inspanning tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, die naar praktische oplossingen zoekt om waterschaarste aan te pakken.

Hij leidt tevens het World Economic Forum Water Initiative, een invloedrijke Publieke-Private Samenwerking die de mogelijke oplossingen voor waterschaarste onderzoekt en de dialoog en samenwerking met stakeholders aanmoedigt.

Sinds 2012 leidt hij een waterblog, gericht op het stimuleren van het debat rondom de beschikbaarheid van water in de wereld. Hij schrijft regelmatig over zijn activiteiten die het probleem van waterschaarste en toegang tot water op de publieke agenda moeten zetten, zoals pleiten voor universele toegang tot veilig drinkwater in uiterlijk 2025.

Meer informatie?