Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé en de droogte in Californië

De droogte in Californië heeft opnieuw de aandacht gevestigd op het gebruik van water door alle betrokken partijen. We delen de zorgen over de effecten van deze droogte op gezinnen, boerderijen, klanten, bedrijven en de omgeving in Californië.

Nestlé hecht al jaren veel waarde aan duurzaamheid. Voor ons is ons succes op de lange termijn afhankelijk van het duurzame karakter van bijvoorbeeld onze supply chain en fabrieken.

Dit houdt ook in dat we ervoor zorgen dat water op een verantwoorde wijze wordt gebruikt.

Van de bijna 50 miljard kubieke meter (50 biljoen liter) aan water dat totaal per jaar in Californië wordt verbruikt, gebruikt Nestlé minder dan 4 miljoen kubieke meter (4 miljard liter) voor al haar werkzaamheden.

Het meeste van het fleswater, voedsel en de dranken die we produceren in Californië worden ook gebruikt in de staat.

We blijven doorgaan met onze inspanningen om ervoor te zorgen dat water zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

We investeren in technologieën en innovaties om het bottelen van ons water en onze voedingsfabrieken in Californië zo efficiënt mogelijk uit te voeren en met gebruik van zo min mogelijk water. Een van onze melkfabrieken in Californië wordt momenteel verbouwd tot een zero waste-fabriek die eind 2016 gereed moet zijn. Het water dat gewonnen wordt uit melk wordt opnieuw gebruikt voor werkzaamheden in de fabriek waardoor we geen lokale zoetwaterbronnen meer hoeven te gebruiken.

Daarnaast investeren we in bewaarmethodes waar minder water voor nodig is. Dit bespaart ongeveer 140 miljoen liter water.

Deze combinatie van inspanningen zorgt ervoor dat onze wateropname in de staat met 13% vermindert in vergelijking met 2014.

Daarnaast werken we samen met de deskundigen van het World Resources Instituut om verdere mogelijkheden te onderzoeken waarop water kan worden bespaard. We willen er zeker van zijn dat onze bedrijven in de staat de beste in hun soort zijn op het gebied van efficiënt waterverbruik.

Om dit te kunnen bereiken implementeren we de komende twee jaar het ‘Alliance for Water Stewardship' (AWS) in al onze bedrijven in Californië. Dit is een internationale standaard voor verantwoord waterbeheer, ontwikkeld door een groep waarin vele stakeholders – inclusief NGO’s – zitten.

Daarnaast zullen we nog nauwer samenwerken met onze leveranciers om er zeker van te zijn dat zij water zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Meer informatie?