Wat is Nestlé’s standpunt ten aanzien van borstvoeding en hoe gaan jullie om met babyvoeding?

Borstvoeding is de beste voeding voor baby’s. Dit is de reden waarom wij de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) volledig onderschrijven. De WHO adviseert om de eerste 6 maanden exclusief borstvoeding te geven, gevolgd door de introductie van voedzame aanvullende voeding in combinatie met borstvoeding, tot de leeftijd van twee jaar of ouder.

Voor baby’s die niet kunnen worden gevoed met borstvoeding zoals aanbevolen, is, zoals door de WHO wordt erkend, kunstmatige zuigelingenvoeding de enige geschikte vervanging voor moedermelk.

Wij zetten ons wereldwijd in voor verantwoorde marketing met betrekking tot vervangingsmiddelen voor borstvoeding.

We voldoen hierbij minimaal aan de WHO code zoals deze wereldwijd is geïmplementeerd door landelijke overheden. Wij passen vrijwillig onze eigen strengere regelgeving toe – die strenger is dan de lokale regels- in de 152 landen die worden gezien als ‘hoog risico’ op het gebied van kindersterfte en ondervoeding.

Nestlé is het enige zuigelingenvoeding bedrijf dat is opgenomen in de FTSE4Good Index, die marketingactiviteiten van bedrijven die vervangingsmiddelen voor borstvoeding produceren beoordeelt op grond van 104 strenge criteria.

U kunt de verslagen vinden op onze corporate website.

Mocht u zorgen hebben over onze marketing voor vervangingsmiddelen voor borstvoeding dan willen wij u oproepen deze aan ons te laten weten via het 'Tell Us'-systeem op onze website. Wij zullen alle zorgen onderzoeken. Ook willen wij consumenten vragen om, wanneer zij iets zien of lezen wat niet in overeenstemming is met de marketingcode, dit aan ons te melden.

Meer informatie?