Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Needs YOUth

De inzetbaarheid van jonge mensen op de arbeidsmarkt is een echte uitdaging in onze tijd; niet alleen voor de maatschappij maar ook voor de economie. Omdat we het gevoel hebben dat we een verschil kunnen maken en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem heeft Nestlé in november 2013 het 'Nestlé Needs YOUth'-initiatief gelanceerd.

Nestlé wil hiermee jonge mensen helpen om vanuit hun studie gemakkelijker een baan te vinden. Hieronder valt ook het aanbieden van stages, een cruciale factor waarmee de kloof tussen studie en het bedrijfsleven kan worden verkleind, en het aannemen van trainees die net klaar zijn met hun studie.

Nestlé helpt 10 miljoen jonge mensen aan economische kansen

18 september 2017 heeft Nestlé een nieuwe ambitie aangekondigd voor haar wereldwijde jeugdinitiatief: Nestlé needs YOUth. In 2030 worden door Nestlé 10 miljoen jonge mensen over de hele wereld geholpen om toegang te krijgen tot economische kansen. Het wereldwijde initiatief brengt alle inspanningen samen die Nestlé zelf en met anderen onderneemt om jongeren over de hele wereld te ondersteunen, waaronder de Alliance for YOUth.

Bredere scope

Om de 2030-ambitie te bereiken, krijgt het initiatief een bredere scope. Naast inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, richt Nestlé Needs YOUth zich ook op de ondersteuning van de volgende generatie agripreneurs en ondernemers. Het streeft er bovendien naar om innovatie te stimuleren via platformen, zoals [email protected]é.

Nestlé heeft in 2017 ook aangekondigd dat ze het eerste bedrijf is dat deelneemt aan het 'Global Initiative on Decent Jobs for Youth', onder leiding van de International Labor Organization. Nestlé's CEO Mark Schneider kondigde dit destijds in New York aan. Hij sprak tijdens de General Assembly Week van de Verenigde Naties. Hij benadrukte dat investeren in jongeren belangrijk is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Tegelijkertijd is het een toekomstgerichte investering voor bedrijven, omdat het economieën en business stimuleert.

Kansen voor jongeren in Nederland

Sinds de start van het initiatief in 2013 zijn in Nederland 396 jongeren aan een baan geholpen bij Nestlé. 181 jongeren hebben er een stage of leerplek gekregen om zo relevante werkervaring op te kunnen doen. Bovendien zijn er door Nestlé Nederland 128 Readiness for Work-events georganiseerd waarbij jongeren worden getraind in hun vaardigheden, dankzij bijvoorbeeld sollicitatietrainingen, mentoring, netwerkevents en cv-workshops. Tot 2020 committeert Nestlé Nederland zich aan het aannemen van 110 jongeren per jaar. Daarnaast komen er 65 stage- en leerplekken per jaar en worden er 35 Readiness for Work-events per jaar georganiseerd. De in 2014 in Nederland opgerichte Alliance for YOUth heeft de belofte gedaan om in drie jaar 7.500 werk- en stagemogelijkheden aan jongeren aan te bieden en hen te helpen met trainingen en workshops.

Alliance for YOUth

capture.png

De Alliance for YOUth is een alliantie van toonaangevende bedrijven in Europa, die erkennen dat jeugdwerkloosheid een groot sociaal en economisch probleem is. De alliantie, in 2014 opgericht door Nestlé, zet zich in om dit probleem op te lossen. In Nederland maken wij samen met de volgende bedrijven deel uit van de Alliance for YOUth: Ardagh, Cargill, DS Smith, IBM, JINC, Linkedin, L’Oréal Nederland, Manpower, Nestlé Nederland, Port of Amsterdam en Randstad.

Als alliantie hebben we gezamenlijk afgesproken om verschillende initiatieven te ontwikkelen om jongeren de komende drie jaar opnieuw een zinvolle werkervaring te bieden door het genereren van meer dan 1.510 banen en 1.280 stageplaatsen in Nederland. Ook hebben we toegezegd om de komende 3 jaar vanuit onze bedrijven in totaal 10.760 events voor jongeren te organiseren, zoals sollicitatietrainingen en carrièrecoaching. Daarvan zijn er 670 specifiek gericht op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor al deze projecten zetten we zo’n 245 werknemers uit onze bedrijven in als vrijwilliger. Zo helpen we jonge mensen beter voorbereid de professionele wereld te betreden en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wil je meer weten? Hier vind je onze Facebook-pagina.

infographic%20alliance%20for%20youth%20lijn.jpg 

 

Of een stageplek


In Nederland helpt Nestlé ongeveer 300 jongeren aan een baan of stageplek. Dus ook jongeren zonder ervaring op de arbeidsmarkt helpen we op weg.

jobs-image2.jpg 


jobs-image3.jpg

Doe vaardigheden op


Naast banen en stages richt het programma zich op carrièrebegeleiding en het trainen van arbeidsmarktvaardigheden. Denk aan cv-workshops en interviewtrainingen op onderwijsinstellingen en op websites van Nestlé. Nu al tips nodig? Kijk hier.

 


Nog meer kansen


Nestlé roept leveranciers en partners in heel Europa op om mee te doen aan het creëren van banen voor jongeren. Dit betekent hopelijk nog veel meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren.  

jobs-image4.jpg 

Lees ook het persbericht over de lancering van het Youth Employment Initiative.