Creating Shared Value

"Creating Shared Value - is geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Nestlé en gebaseerd op het principe van meerwaarde creëren voor de samenleving. Het richt zich op specifieke gebieden binnen de kernactiviteiten van het bedrijf – water, voeding en plattelandsontwikkeling – waar het beste meerwaarde kan worden gecreëerd voor zowel de samenleving als aandeelhouders."

In het jaarlijkse Nestlé in Society rapport vertellen we waar we staan ten aanzien van de doelen op maatschappelijk vlak die we voor onszelf hebben gesteld. In totaal gaat het om 38 doelstellingen op het gebied van voeding, water, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid en regelgeving.

Open het rapport HIER .

Nestlé streeft ernaar om al deze doelstellingen in 2020 of eerder te hebben bereikt. Tien ervan zijn dit jaar nieuw, zes zijn het afgelopen jaar herzien op advies van stakeholders.

Het rapport onderschrijft de centrale overtuiging van ons bedrijf, dat om op lange termijn succesvol te zijn, we waarde moeten creëren voor zowel de aandeelhouders als de maatschappij. De doelstellingen in het rapport weerspiegelen deze overtuiging. Daartoe horen onder andere een voortrekkersrol in onderzoek naar voeding en gezondheid en het produceren van voedzame producten voor kinderen.

“We geloven dat dit CSV-rapport een belangrijke stap voorwaarts is in onze ambitie om transparant te communiceren”, aldus Nestlé voorzitter Peter Brabeck-Letmathe. “Voor een bedrijf als Nestlé om goed te presteren moeten we beschikken over een langetermijnvisie, stevig ingebed in een set normen en waarden gebaseerd op respect.”

Mijlpalen 2013:

 • 7,789 producten zijn verbeterd om redenen van voedingswaarde of gezondheid.
 • Er zijn ruim 67 miljard porties verkocht van producten met een verhoogde voedingswaarde.
 • Er is 66.594 ton minder verpakkingsmateriaal gebruikt. Daarmee is 158 miljoen Zwitserse Frank bespaard.
 • Waterverbruik is sinds 2005 met 33% per ton product gereduceerd.
 • 300.000 boeren hebben vaardigheidstrainingen gevolgd.
 • Sinds 2005 is de uitstoot van broeikasgassen met 7,4% gedaald

En ook:

 • Nummer 1 score op de Oxfam Behind the Brands scorecard 2013.
 • Top 3-notering onder de levensmiddelenproducenten in de Access to Nutrition index.
 • Koploper binnen onze sector in the Dow Jones Sustainability Index 2013.
 • Nog steeds de enige producent van babyvoeding in de FTSE’s responsible investment index.
 • Maximale score in de CDP Climate Performance Leadership Index.
   
 

Nieuws

 

 

   
 

CSV Rapport

 

Bekijk hier het laatste Creating Shared Value rapport.