Creating Shared Value

"Creating Shared Value - is geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Nestlé en gebaseerd op het principe van meerwaarde creëren voor de samenleving. Het richt zich op specifieke gebieden binnen de kernactiviteiten van het bedrijf – water, voeding en plattelandsontwikkeling – waar het beste meerwaarde kan worden gecreëerd voor zowel de samenleving als aandeelhouders."

In het jaarlijkse Nestlé in Society rapport vertellen we waar we staan ten aanzien van de doelen op maatschappelijk vlak die we voor onszelf hebben gesteld. In totaal gaat het om 38 doelstellingen op het gebied van voeding, water, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid en regelgeving.

Open het rapport HIER .

Het rapport onderschrijft de centrale overtuiging van ons bedrijf, dat om op lange termijn succesvol te zijn, we waarde moeten creëren voor zowel de aandeelhouders als de maatschappij. De doelstellingen in het rapport weerspiegelen deze overtuiging. Daartoe horen onder andere een voortrekkersrol in onderzoek naar voeding en gezondheid en het produceren van voedzame producten voor kinderen.

“We geloven dat dit CSV-rapport een belangrijke stap voorwaarts is in onze ambitie om transparant te communiceren”, aldus Nestlé voorzitter Peter Brabeck-Letmathe. “Voor een bedrijf als Nestlé om goed te presteren moeten we beschikken over een langetermijnvisie, stevig ingebed in een set normen en waarden gebaseerd op respect.”

Creating Sharerd Value is onze manier van bedrijfsvoeren. Ontdek meer over hoe we ons verbinden met de samenleving als geheel.

Nieuws

CSV Rapport

Bekijk het laatste Creating Shared Value rapport .