Sort by
Sort by

Nestlé kondigt innovatief plan aan om kinderarbeid aan te pakken, het inkomen van boeren te vergroten en cacao volledig traceerbaar te maken

Living Income
Terug naar persberichten

Nestlé heeft vandaag een nieuw plan aangekondigd om de risico's op kinderarbeid in de cacaoproductie aan te pakken. Centraal staat een innovatief programma dat erop gericht is om de inkomensgroei van cacaoboeren te versnellen. Het doel hiervan is om de levensstandaard van cacaoboeren en hun familie te verbeteren en tegelijkertijd regeneratieve landbouw en gendergelijkheid te bevorderen. Huishoudens van cacaoboeren ontvangen rechtstreeks een financiële stimulans voor bepaalde activiteiten, zoals het inschrijven van hun kinderen op school en gebruikmaken van snoeien als landbouwmethode. Het nieuwe ‘Living Income’ plan draagt ook bij aan Nestlé’s wens om de wereldwijde inkoop van cacao volledige traceerbaar te maken. Nestlé blijft de inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de cacaosector uitbreiden en is van plan om tegen 2030 in totaal 1,3 miljard Zwitserse frank te investeren in het Income Accelerator Programma. Meer dan een verdrievoudiging van de huidige jaarlijkse investering.

Het ‘Income Accelerator Programma’ biedt een nieuwe aanpak om boeren en hun gezinnen te helpen bij de overgang naar een duurzamere cacaoteelt. De beloningen die in het vooruitzicht worden gesteld, moedigen boeren aan om te kiezen voor ander gedrag en landbouwpraktijken die erop zijn gericht om zowel sociale als economische veerkracht op te bouwen. Met de nieuwe aanpak van Nestlé worden cacaoboeren en hun families niet alleen beloond voor de kwantiteit en kwaliteit van de cacaobonen die ze produceren, maar ook voor hun positieve bijdrage aan het milieu en de lokale gemeenschap. Deze incentives komen bovenop de premie die door de regeringen van Ivoorkust en Ghana zijn ingevoerd, en die Nestlé betaalt, en de premies die Nestlé biedt voor gecertificeerde cacao. Deze cacao wordt onafhankelijk getoetst op basis van de Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard.

Cacaoboeren staan voor enorme uitdagingen, waaronder wijdverbreide armoede op het platteland, toenemende klimaatrisico's en een gebrek aan toegang tot financiële diensten en basisinfrastructuur zoals water, gezondheidszorg en onderwijs. Deze complexe factoren dragen bij aan het risico op de inzet van kinderarbeid op familieboerderijen. Het nieuwe initiatief van Nestlé pakt het probleem bij de wortels aan, in samenwerking met partners, waaronder lokale overheden, en is gebaseerd op een veelbelovend pilot programma.

"Ons doel is om een tastbare, positieve impact te hebben op het leven van een groeiend aantal cacaoboeren en hun families, vooral in gebieden waar armoede wijdverbreid is en middelen schaars zijn. Wij willen hen helpen om de kloof naar een leefbaar inkomen te dichten", zegt Mark. Schneider, CEO van Nestlé. “Voortbouwend op onze jarenlange inspanningen om de teelt van cacao te verduurzamen, gaan we door met het helpen van kinderen om naar school te gaan, het versterken van de positie van vrouwen, het verbeteren van landbouwmethoden en het bieden van aanvullende financiële middelen. We geloven dat we, samen met regeringen, ngo's en anderen in de cacao-industrie, kunnen helpen het leven van cacaoboeren en hun families te verbeteren en kinderen de kans te geven om te leren en te groeien in de veilige en gezonde omgeving die ze verdienen." 

Geldprikkels om het inkomen aanzienlijk te laten groeien

Het programma beloont methoden die bijdragen aan het verhogen van de opbrengst van de gewassen en die helpen om extra inkomstenbronnen te genereren met als doel om de kloof naar een leefbaar inkomen te dichten en kinderen te beschermen. Door hier aan deel te nemen, kunnen gezinnen de eerste twee jaar van het programma tot 500 Zwitserse frank per jaar extra verdienen. De hoge incentive bij de start van het programma helpt om de implementatie van goede landbouwpraktijken te versnellen, waardoor er snel impact bereikt kan worden. Na de opstartperiode wordt de aanvullende premie verlaagd tot 250 Zwitserse frank, aangezien het programma dan al tastbare resultaten begint op te leveren. Het wordt niet betaald op basis van het verkochte volume cacao en biedt dus ook kleinere boeren de juiste ondersteuning. Anders dan bij andere initiatieven, biedt het programma ook financiële prikkels voor de echtgenote van de boer. Zij is doorgaans verantwoordelijk voor de huishoudelijke uitgaven en de kosten voor de zorg van de kinderen. Door de betalingen te verdelen tussen de boer en zijn partner, wordt de positie van vrouwen versterkt en gendergelijkheid bevorderd. Voorbeelden van activiteiten die Nestlé stimuleert, zijn onder andere:
 

  • Inschrijving op passende scholen voor alle kinderen in het huishouden van 6-16 jaar;
  • Implementeren van goede landbouwpraktijken, zoals snoeien, die de opbrengst van de gewassen verhogen;
  • Inzetten op agroforestry-activiteiten om de klimaatbestendigheid te vergroten, zoals het planten van schaduwbomen;
  • Het genereren van een gediversifieerd inkomen, bijvoorbeeld door andere gewassen te verbouwen, vee te houden zoals kippen, bijenteelt of andere producten zoals cassave te verwerken.

Betalingen worden gedaan via een veilige mobiele service overdracht. Hierdoor is de betaling van de Nestlé-leveranciers naar de beoogde ontvanger volledig traceerbaar. Omdat cashflow gedurende het hele jaar vaak een uitdaging is, worden financiële prikkels uitgekeerd op de momenten dat ze het meest nodig zijn. Gebaseerd op feedback van boeren, zijn dit de periode dat kinderen weer terug naar school gaan en vóór het regenseizoen. Derden, waaronder International Cocoa Initiative en Rainforest Alliance, zullen samenwerken met Nestlé om de deelnemers aan het programma te monitoren.

Boeren helpen bij het implementeren van duurzame, schaalbare praktijken

Voortbouwend op de positieve resultaten van een eerste pilot in 2020 met 1.000 boeren in Ivoorkust, gaat Nestlé in 2022 het programma uitbreiden met nog eens 10.000 gezinnen uit het land. In 2024 wordt het programma uitgebreid naar Ghana. Daarna worden de resultaten van de testfase beoordeeld en waar nodig aangepast. Hierna wordt het programma uitgerold naar alle cacaoboeren en hun families in Nestlé’s wereldwijde toeleveringsketen. Dit proces moet tegen 2030 afgerond zijn.

Nestlé zorgt ervoor zorgen dat boeren de middelen, training en sociale en financiële structuren hebben om blijvende veranderingen aan te brengen door middel van:

  • Het verbeteren van het bestaande monitoringsysteem om het risico op kinderarbeid te identificeren, te voorkomen en aan te pakken en het aantal inschrijvingen op scholen te vergroten;
  • Het aanbieden van trainingen aan gezinnen via het Gender Action Learning System en over financiële huishoudplanning en ondernemerschap;
  • Het jaarlijks stimuleren en trainen van lokale groepen om te snoeien en te leren over andere nuttige landbouwtaken;
  • Het bieden van mogelijkheden voor inkomensdiversificatie aan boeren en hun echtgenotes;
  • Helpen bij het opzetten van Village Savings and Loans Associations (VSLA), gericht op vrouwen, om sparen aan te moedigen en leningen te verstrekken aan kleine ondernemers.

Op basis van feedback en input van boeren en boerencoöperaties, en het verzamelen van gegevens en evaluatiepunten van derden, wordt het programma doorlopend aangepast en verbeterd. Zo wordt het programma terwijl het opschaalt naar meer gemeenschappen steeds sterker. Onafhankelijk toezicht gaat worden uitgeoefend door een multistakeholder strategisch adviescomité dat wordt beheerd door IDH-The Sustainable Trade Initiative. Deze toonaangevende stichting werkt aan het verbeteren van de duurzaamheid van internationale toeleveringsketens.
 

Alle cacao traceren: van oorsprong tot fabriek

Als onderdeel van het programma, gaat Nestlé de wereldwijde inkoop van cacao transformeren, zodat deze volledig traceerbaar is en gescheiden kan blijven - van oorsprong tot fabriek. Hierdoor kan de toeleveringsketen van Nestlé en de bredere industrie getransformeerd worden. Nestlé gaat een reeks producten introduceren met cacao dat afkomstig is uit dit innovatieve programma. Hierdoor kunnen consumenten bewust kiezen voor nog verantwoordere producten die het levensonderhoud van gezinnen vergroten en de bescherming van kinderen ondersteunen. Dit begint in 2023 met een selectie van KitKat-producten.

“Ons programma draagt bij aan een blijvende verandering binnen een thema dat ons aan het hart ligt. De acties die voortvloeien uit het programma stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid en het vergroten van de transparantie in de hele sector in een tijd waarin klanten, werknemers en gemeenschappen steeds meer verwachten dat bedrijven hun gedeelde waarden waarmaken”, zegt Magdi Batato, Executive Vice President en Head of Operations. "Door de traceerbaarheid van onze cacao op grote schaal te vergroten, helpen we het consumentenvertrouwen in onze producten groeien en kunnen we inspelen op de groeiende vraag naar verantwoorde en duurzaam geproduceerde cacao."

De aankondiging van vandaag bouwt voort op Nestlé’s langdurige inspanningen om de risico's van kinderarbeid in de cacaoproductie aan te pakken. Het bedrijf investeert sinds 2009 in duurzaamheid via het Nestlé Cocoa Plan. Via een robuust monitoring- en herstelsysteem dat sinds 2012 is ingesteld, zijn 149.443 kinderen geholpen door hen te beschermen tegen de risico’s van kinderarbeid en zijn 53 scholen gebouwd of gerenoveerd. Dit systeem is nu de industriestandaard waarmee bedrijven hun toeleveringsketens monitoren.

Living Income