Healthy Kids Global Programme

Het doel van het Healthy Kids Global Programme is om de kennis op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn te vergroten onder schoolgaande kinderen, overal ter wereld. Nestlé heeft zich tot doel gesteld om in 2011 een Healthy Kids Programme geïmplementeerd te hebben in alle landen waarin zij direct werkzaam is. Inmiddels is in 60 landen een dergelijk programma gelanceerd.

De grootschalige en groeiende problemen rondom de volksgezondheid en daaruit volgende welvaartsziekten zijn een zorg voor Nestlé. Om hiermee om te gaan is het noodzakelijk om zoveel mogelijk samen te werken met verschillende partijen, zoals gezondheidswetenschappers, onderwijsdeskundigen, consumenten, de voeding- en drankenindustrie, maar ook nationale en internationale autoriteiten.

Wij geloven dat regelmatige beweging en een gezond eetpatroon helpen om kinderen een goed gewicht te laten hebben en behouden. Dit stelt hen in staat om op te groeien tot gezonde volwassenen. Onderwijs is een krachtig instrument om ervan verzekerd te zijn dat kinderen het verband begrijpen tussen voeding en beweging en hun gezondheid voor de rest van het leven.

Nestlé Healthy Kids programma’s zijn ontwikkeld om het bewustzijn te vergroten onder basisschool kinderen van 4 jaar en ouder. Het bouwt voort op verschillende bestaande, door Nestlé ontwikkelde programma’s in de laatste 10-15 jaar, gericht op voedingsonderwijs of beweegprogramma’s.

Daarnaast zijn de projecten gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen verschillende belanghebbenden, zoals bedrijven, NGO’s, voedingsinstituten, nationale sportfederaties en gemeentelijke instanties. Ze zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met of door nationale autoriteiten en deskundigen op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs. De Healthy Kids programma’s voldoen aan strenge criteria en variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden.