Sort by
Sort by
  • Onze ambitie voor 2030
    Helpen bij het verbeteren van levenskwaliteit van 30 miljoen broodwinningen in de gemeenschappen waarin we zakelijk actief zijn
    Cacao

Volgens cijfers van de VN leven er in totaal ongeveer 2,8 miljard mensen in armoede, waarvan 734 miljoen in extreme armoede. Meer dan 75 procent van deze mensen woont op het platteland en is – als het gaat om inkomsten – afhankelijk van landbouw. Het gaat hierbij om kleine familiebedrijfjes. Daar komt bij dat meer dan 200 miljoen jongeren in ontwikkelingslanden hun lagere school niet hebben afgemaakt. Zes op de tien zijn meisjes. Maar wanneer werkgevers hun werknemers en de gemeenschappen waarin ze leven ondersteunen en ermee samenwerken, kunnen deze gemeenschappen gedijen en veerkrachtiger worden. We willen vooral jonge mensen ondersteunen, die onze toekomstige werknemers, leveranciers en partners zijn - en die de toekomst van ons bedrijf vertegenwoordigen.

In ons hele bedrijf werken we samen met leveranciers, partners en boeren wereldwijd. Met de groeiende vraag naar voedsel en uitdagingen voor de landbouw, zoals klimaatverandering en een vergrijzende boerenbevolking, streven we ernaar plattelandsontwikkeling te ondersteunen, mensenrechten te promoten en te respecteren en fatsoenlijke werkgelegenheid en diversiteit te garanderen. Onze programma's, initiatieven en toezeggingen om deze doelen te bereiken zijn bedoeld om sterkere gemeenschappen en een veilige en duurzame toeleveringsketen op te bouwen.

De kracht van de jeugd

Jeugdwerkloosheid is een ernstig probleem over de hele wereld en draagt ​​bij aan wereldwijde armoede. Het heeft ook bredere implicaties. Jongeren trekken steeds meer van landelijke naar stedelijke gebieden om werk te zoeken, waardoor een onzekere toekomst ontstaat voor de dorpen die ze achterlaten. Nu de wereldwijde vraag naar voedsel steeds groter wordt, moet de landbouw door jonge mensen worden gezien als een financieel levensvatbare carrière.

 

Onze ambitie om de levensstandaard te verbeteren en welvarende gemeenschappen te ontwikkelen, begint met educatie. Wij vinden dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om naar school te gaan en om toegang tot onderwijs te krijgen. We vinden het daarnaast belangrijk om vrouwen en meisjes te helpen om economisch en sociaal actief te zijn. Dit vergroot de kans op succes en onafhankelijkheid bij vrouwen. We werken met lokale groepen en partners – vooral op het platteland – om boeren en hun families te steunen. We zorgen voor training voor de boeren – zowel mannen als vrouwen – en geven hun kinderen toegang tot onderwijs. Zo helpen we hen om een betere toekomst op te bouwen.

Respect voor mensenrechten

Voor ons is respect van mensenrechten heel belangrijk. Onze waarden zijn geworteld in respect en creëren gedeelde waarde voor het bedrijf. Mensenrechtenschendingen horen niet thuis in ons bedrijf of onze toeleveringsketens. Wij geloven dat het handhaven van de mensenrechten van de mensen die voor of met ons werken essentieel is om onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens veerkrachtiger, stabieler en duurzamer te maken.
Meer weten?

Onze toekomstvisie

Als we nauw samenwerken met de gemeenschappen waarin we actief zijn en leven, kunnen we ervoor zorgen dat aan hun behoeften en zorgen wordt voldaan, terwijl we hen aanmoedigen en ondersteunen om voor een gezonde, evenwichtige levensstijl te kiezen. Nestlé cultiveert een omgeving waarin zowel leden van de gemeenschap als werknemers zich bevoegd voelen om hun mening te geven, wetende dat er naar hun ideeën en zorgen zal worden geluisterd. Het is voor ons van groot belang om stakeholders bij het besluitvormingsproces te betrekken, sterke gemeenschappen en toeleveringsketens te bouwen, en mensen te helpen bij het benutten van kansen.

 

Onze ambitie in verschillende gebieden

Gedreven door onze purpose, het verbeteren van de levenskwaliteit en bijdragen aan een gezondere toekomst, hebben we drie overkoepelende ambities. Deze ambities ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 van de Verenigde Naties en helpen om de doelen voor 2030 en 2050 te realiseren.

Meer informatie?

Creating shared value report 2022