Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Maatschappij

 

Onze ambitie voor 2030: 
helpen bij het verbeteren van levenskwaliteit van 30 miljoen broodwinningen in de gemeenschappen waarin we zakelijk actief zijn

 

Vandaag de dag leven 1,3 miljard mensen nog steeds in extreme armoede. Dat blijkt uit cijfers van de VN. Meer dan 75 procent van deze mensen woont op het platteland en is – als het gaat om inkomsten – afhankelijk van landbouw. Het gaat hierbij om kleine familiebedrijfjes. Daar komt bij dat meer dan 200 miljoen jongeren in ontwikkelingslanden hun lagere school niet hebben afgemaakt. Zes op de tien zijn meisjes.

 

Help kinderen aan onderwijs

Onze ambitie om de levensstandaard te verbeteren en welvarende gemeenschappen te ontwikkelen, begint met educatie. Wij vinden dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om naar school te gaan en om toegang tot onderwijs te krijgen. We vinden het daarnaast belangrijk om vrouwen en meisjes te helpen om economisch en sociaal actief te zijn. Dit vergroot de kans op succes en onafhankelijkheid bij vrouwen. We werken met lokale groepen en partners – vooral op het platteland – om boeren en hun families te steunen. We zorgen voor training voor de boeren – zowel mannen als vrouwen – en geven hun kinderen toegang tot onderwijs. Zo helpen we hen om een betere toekomst op te bouwen.

Onze ambitie in verschillende gebieden

Gedreven door onze purpose, het verbeteren van de levenskwaliteit en bijdragen aan een gezondere toekomst, hebben we drie overkoepelende ambities. Deze ambities ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 van de Verenigde Naties en helpen om de doelen voor 2020 te realiseren.