Sort by
Sort by

Journalistiek Experiment: De Chocoproef

2020: Mede mogelijk gemaakt... Documentaire als resultaat van de Chocoproef

Dinsdag 21 april om 21.30 uur wordt ‘Mede mogelijk gemaakt…’ uitgezonden op RTL Z. Het resultaat van een journalistiek experiment, waarin Nestlé Nederland twee journalisten, Lars Gierveld en Jochem Pinxteren, vroeg af te reizen naar Ghana. De opdracht die zij kregen was om het Nestlé Cocoa Plan te bezoeken en met kritisch doch eerlijk oog te kijken wat er goed gaat, wat er beter kan en als het mogelijk is het inkomen van de boeren te verbeteren. Nestlé betaalde het jaar, waarin Lars en Jochem de documentaire maakten, zij kregen volledige journalistieke vrijheid. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten hielp mee de onafhankelijkheid te waarborgen in een contract.

Het werd een bijzondere reis voor beide partijen. “Het Nestlé Cocoa Plan is er om de boeren waar we ons belangrijkste ingrediënt van inkopen, te helpen een goed bedrijf te runnen. We ondersteunen ze met trainingen, met nieuwe cacaoplanten voor herbebossing, gaan kinderarbeid tegen via het CLMRS en bouwen scholen en sanitaire voorzieningen. We vinden het belangrijk consumenten op allerlei manieren inzicht te geven in wat Nestlé doet. Dit is niet altijd eenvoudig, want we worden met een zeker wantrouwen bekeken. Daarom hebben we het nu aan twee journalisten gevraagd en hen de volledige vrijheid gegeven in de publicatie daarvan.”, aldus Martine Olijslagers-Kuip, directeur Chocolade bij Nestlé Nederland.

Waar het project begon met het verzoek te kijken binnen het Nestlé Cocoa Plan wat er goed gaat en beter kan, zijn Lars en Jochem begonnen met het kijken naar hoe ze het inkomen van de boeren kunnen verbeteren. Ze hebben een fruitsap gemaakt van een afvalproduct van de cacaovrucht. Iets waar de boeren voorheen geen geld voor kregen. “Er ontstaan vaak mooie projecten vanuit weerstand en een grote organisatie als Nestlé heeft dat nu eenmaal, zeker in deze tijd: ‘Big is bad.’ Wij geloven in alle inspanningen die we leveren om de boeren te helpen. Om dat te laten zien en voelen is meer nodig dan een persreis. En die transparantie wilden we bieden. We vroegen Lars en Jochem op pad te gaan en kritisch en eerlijk te zijn over wat ze tegenkomen. Gedurende het jaar verschilden we nog wel eens van mening over wat dat inhield.”, zegt Judy Schnitger – Zwinkels, Hoofd Corporate Communicatie, Affairs en Duurzaamheid.

Mede mogelijk gemaakt… is een documentaire van 50 minuten die de reis laat zien die journalisten Lars en Jochem doormaken om het inkomen van de boeren te verbeteren. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 komen zij later dit jaar op RTL Z met zes mini-afleveringen van tien minuten, waarin zij de grote onderwerpen in de cacao industrie bespreken: kinderarbeid, ontbossing, vrouwenemancipatie, e.d.

Foto: Lars Gierveld tussen de boeren in Banko, Ghana. Credits: Samie Reynaerts

Foto: Lars Gierveld tussen de boeren in Banko, Ghana. Credits: Samie Reynaerts

 

Bekijk hier de promo:

Video

2019: De Chocoproef: een cacaovruchtbare samenwerking

Met De Chocoproef, een gezamenlijk initiatief van Lars GierveldJochem Pinxteren en Nestlé Nederland, steunen wij een journalistieke zoektocht naar wat Nestlé nu werkelijk doet om boeren te helpen een beter leven te leiden én kregen de journalisten de opdracht om te kijken naar hoe wij als Nestlé zijnde de cacaoboeren kunnen helpen hun inkomen te verbeteren. Dit is inmiddels uitgelopen op een bijzonder experiment: het in de markt zetten van een cacaoproduct door de twee journalisten zelf. Betaald door Nestlé, onder supervisie van de Raad van Journalistiek, werken de twee journalisten volledig onafhankelijk aan dit project.

Met de oprichting van het Nestlé Cocoa Plan in 2009 erkenden we dat het in de cacao-industrie anders moest. Van het tegengaan van kinderarbeid tot het verbeteren van het levensonderhoud van de boeren en het gebruik van duurzame landbouwmethoden. Ondanks alle inspanningen van Nestlé en onze industriepartners verdienen boeren nog steeds geen leefbaar inkomen. Lars Gierveld en Jochem Pinxteren, oprichters van productiemaatschappij Riga, stelden ons de vraag: Hoe kan dat zo zijn? En kan dat niet anders?

We daagden beide journalisten uit om op onderzoek uit te gaan. We hadden wel één voorwaarde: niet vanaf de zijlijn commentaar geven maar het écht gaan ervaren. Nieuwsgierig zijn én een 360 graden verhaal vertellen. Zo gaven we ze de kans een nieuw product te ontwikkelen om samen met Nestlé Cocoa Plan boeren op zoek te gaan naar een beter inkomen. En zo werd De Chocoproef geboren.

Wij geven volledige inzage in het reilen en zeilen van onze organisatie en ons werk binnen het Nestlé Cocoa Plan en zij zetten een eerlijk mini-productieketentje op met onze belangrijkste cacaoleveranciers. Daarvan doen zij verslag. Eind vorig jaar (2018) presenteerden zij hun plannen voor een sapje uit cacaovruchtvlees. Ze stonden aan het begin van een avontuur dat groter werd dan ze ooit konden bedenken. En wij, wij werden geconfronteerd met een andere blik, een snelheid - die voor ons moeilijk bij te benen was – en een onuitputtelijke energie om te laten zien dat het ook anders kan.

Wat in 2018 begon als een gesprek over een documentaire over misstanden in de cacaoproductie is uitgegroeid tot een heus bedrijf gerund door gepassioneerde journalistieke ondernemers die samen met ons, een wereldspeler in cacao, het voor één keer anders wilden aanpakken. De vraag is, is dat gelukt? En is dat voor ons als Nestlé voldoende schaalbaar om op de markt te brengen?

Eerlijk is eerlijk; het schuurde soms behoorlijk, maar we maakten ook gezamenlijk stappen. We hielden de journalisten aan hun belofte dat er samen met de cacaoboeren - uiterlijk een jaar na de start van de samenwerking - een prototype opgezet zou zijn dat extra inkomen genereert voor de boeren. Of dat gelukt is? Dat zie je in de documentaire die naar verwachting in maart 2020 uitkomt.

Voor nu heeft de samenwerking al veel gebracht. Riga heeft ons geleerd te dromen. Riga heeft ons laten zien hoe we kunnen streven naar vooruitgang en niet naar perfectie. Een klein beetje vooruitgang, elke dag weer - ook al lijkt de positieve impact voor ons enorme bedrijf nog zo klein - draagt bij aan een groots resultaat.

Wil je een kijkje nemen in hoe het afgelopen jaar is verlopen? Bekijk dan zeker de website: https://chocoproef.nl/

Ben je benieuwd naar Kumasi Juice? Kijk dan op: https://kumasi-juice.nl/

De Chocoproef