Sort by
Sort by

Samen kunnen we het

LCF panel

Terugblik programma 

We kijken terug op een zeer geslaagde dag onder begeleiding van Esther de Snoo als dagvoorzitter. Nikki Adamo en Albert De Groot trapten de bijeenkomst af met hun gezamenlijke inzet op de cruciale rol van de zuivelsector voor de wereldwijde voedselvoorziening en het belang van gelijkwaardigheid in de gehele keten om duurzaamheidsambities waar te maken. Willem Ferwerda schetste welke rol overheid en bedrijfsleven spelen in het beschermen van landschappen en biodiversiteit als basis van ons life supportsysteem. Kees de Koning liet zien dat grote verandering écht mogelijk is met innovatie, nieuwe staltechnieken en aangepaste bedrijfsvoering. Robert Erhard benadrukte o.a. het belang van samenwerken en het werken aan een toekomstbestendig verdienmodel en complimenteerde de boeren in het programma voor hun moed en toewijding. 

Tijdens het panel- en ronde tafeldiscussies kwamen onderwerpen naar voren zoals de behoefte aan maatwerk voor boeren, het werken aan een toekomstbestendig verdienmodel en het erkennen dat duurzaamheidsnormen net zo belangrijk worden als kwaliteitsnormen. 

Een aantal kernpunten uit het panel- en de rondetafelgesprekken: 

  • Boeren zijn cruciaal en doen ontzettend veel om duurzame verandering in gang te zetten. Ze spelen een centrale rol. 
  • Vertrouwen in elkaar, uitdagingen en kansen samen oppakken en maatwerk zijn essentieel. 
  • De investeringen die Nestlé en Vreugdenhil doen zijn randvoorwaarden om beweging te starten. Uiteindelijk moet er gewerkt worden naar een toekomstbestendig verdienmodel. 
  • Duurzaamheidsstandaarden gaan net zo belangrijk worden als kwaliteitsstandaarden. 
  • Een integrale aanpak bij verduurzaming is essentieel, elke mogelijk aanpassing in de keten heeft effect op andere elementen. Inzicht in draaiknoppen en afhankelijkheden zijn van belang om op lange termijn het juist effect te bereiken.

We kijken uit naar een verdere samenwerking om onze ecologische voetafdruk van zuivel drastisch te verminderen en tegelijkertijd te werken aan bodem, water, biodiversiteit én een goed bedrijfsmodel voor de boer: samen kunnen we het!

LCF panel
LCF panel
LCF panel
LCF Robert Erhard