Sort by
Sort by

Het Nescafé Plan 2030 Progress Report toont toegenomen gebruik van regeneratieve landbouw, hogere productiviteit en verminderde uitstoot van broeikasgassen (GHG)

Koffiebonen

Nescafé, het grootste koffiemerk van Nestlé en één van 's werelds favoriete koffie, publiceert het tweede voortgangsrapport van het Nescafé Plan 2030 Progress Report. Het rapport laat de toegenomen toepassing van regeneratieve landbouwpraktijken zien, wat bijdraagt aan hogere landbouw opbrengsten en verminderde uitstoot van broeikasgassen (GHG). 

In 2023 werd meer dan 20% van de koffie van Nescafé verkregen via boeren die regeneratieve landbouwpraktijken toepassen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de monitoring en impactbeoordeling van Rainforest Alliance, bij boerengemeenschappen in 11 koffieproducerende landen, waar Nescafé haar koffie vandaan haalt. Als gevolg hiervan behaalden boeren in landen zoals Honduras, India, de Filipijnen, Thailand en Vietnam een toename van 5% tot 25% in de koffieproductiviteit per hectare, in vergelijking met 2022. Belangrijke praktijken die hebben bijgedragen aan deze toename waren geoptimaliseerde bemesting1 en mulchen2. De implementatie van deze praktijken heeft ook geleid tot een vermindering van de broeikasgas uitstoot per kilogram koffie, variërend van 15% tot 30%. In 2023 heeft het Nescafé Plan 21 miljoen koffieplantjes aan boeren uitgedeeld om koffiepercelen te vernieuwen en de productiviteit te verbeteren in koffieproducerende landen. 

Philipp Navratil, Head of Nestlé´s Coffee Strategic Business Unit: "Het Nescafé Plan belichaamt onze niet aflatende inzet om de toekomst van koffie veilig te stellen. Dat is de kern van Nescafé. Dit tweede voortgangsrapport getuigt van het werk dat we elke dag doen samen met onze partners, leveranciers en boeren, in de regio's waar we onze koffie vandaan halen, en het motiveert ons nog meer om onze inspanningen voort te zetten." 

Het prioriteren van kennisoverdracht en het opbouwen van expertise is essentieel om de acceptatie van regeneratieve landbouw te vergroten. In 2023 kregen meer dan 140.000 koffieboeren in 16 koffieproducerende landen een uitgebreide training in regeneratieve landbouwpraktijken en technische ondersteuning. In Honduras hebben bijvoorbeeld 12.000 nieuwe generatie koffieboeren training gekregen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit en regeneratieve landbouw. Om zo deze nieuwe generatie boeren te ondersteunen bij het productiever beheren van hun boerderijen. 

Met het oog op peer-to-peer learning heeft het Nescafé Plan een innovatief online platform gelanceerd genaamd Agrinest. Dit platform heeft als doel boeren van over de hele wereld met elkaar te verbinden, kennisdeling en samenwerking te faciliteren. Momenteel maken meer dan 1.600 boeren in Vietnam en 240 boeren in Indonesië actief gebruik van Agrinest, en voor de komende jaren wordt een groeiend aantal deelnemers verwacht. 

Nestlé heeft ook bijgedragen aan de Practical Guidebook for Regenerative Agriculture for Low-Carbon and Resilient Coffee Farms. Dit handboek, gemaakt in samenwerking met de Alliance of Bioversity International en het International Center for Tropical Agriculture (CIAT), biedt landbouwkundigen, trainers en professionals die met koffieboeren werken een reeks best practices die ze kunnen gebruiken en aanpassen aan verschillende landbouwomstandigheden, om boeren te helpen overstappen op regeneratieve landbouw. Het handboek is openbaar beschikbaar voor de koffiesector. 

Het Nescafé Plan 2030 wil elk jaar een voortgangsrapport uitbrengen over het werk om koffieboerengemeenschappen te helpen overstappen op regeneratieve landbouwpraktijken en zo hun levensonderhoud te helpen verbeteren. Dit is het tweede voorgangsrapport sinds de lancering van het Nescafé Plan 2030.

Lees het Nescafé Plan 2030 Progress Report 2023 (pdf, 12Mb)
Lees het Sustainable Food Lab study (pdf, 2Mb)
Lees het Nescafé Plan 2030 Progress Report 2022 (pdf, 12Mb)