Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wat is Nestlé’s positie ten aanzien van babyvoedingmarketing?

 

Wat is Nestlé’s reactie op het Changing Markets Foundation (CMF)-rapport over babyvoedingmarketing?

Het CMF-rapport over babyvoedingmarketing werpt enkele belangrijke punten op. We hebben CMF uitgenodigd om deze met ons te bespreken en om ons in staat te stellen enkele onnauwkeurigheden in de bevindingen te verduidelijken. CMF heeft aangegeven bereid te zijn om een dialoog met ons aan te gaan. We hopen gezamenlijk de kritieke, belangrijke uitdaging te bespreken om toegang tot de juiste voeding voor baby’s te garanderen.

Nestlé heeft een wereldwijde commitment om borstvoeding te ondersteunen, zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en om borstvoeding te beschermen door middel van ons toonaangevende beleid (gemeten aan de hand van de onafhankelijke Access to Nutrition Index), om op verantwoorde wijze moedermelkvervangers op de markt te brengen.

We voldoen minimaal aan de WHO-code voor marketing van moedermelkalternatieven, zoals geïmplementeerd door nationale overheden overal ter wereld. Aangezien de WHO-code slechts door 39 landen wereldwijd is geïmplementeerd, passen we vrijwillig ons eigen strenge beleid toe wanneer dit strikter is dan de nationale code, in de 152 landen die als hoog risico worden beschouwd in termen van kindersterfte en voeding.

Wij zijn het erover eens dat fabrikanten van formules de verantwoordelijkheid hebben om producten te leveren die veilig en zo volledig mogelijk zijn qua voedingswaarde, en om ervoor te zorgen dat hun samenstelling strikt wordt geïnformeerd door de best beschikbare wetenschap.

Zeshonderd Nestlé-onderzoekers werken samen met academische organisaties aan de voortdurende verbetering van onze producten om een gezonde groei en voeding voor zuigelingen te garanderen. Door onze steun voor borstvoeding, wetenschappelijk onderzoek, verantwoorde marketingpraktijken en toewijding om veilige en voedzame producten te leveren, willen we baby’s de best mogelijke start in hun leven bieden.

Hebben jullie statements over producten met betrekking tot hun gelijkenis ten opzichte van moedermelk?

Het rapport vermeldt specifieke uitspraken die we doen over onze producten in de VS, Hong Kong, Zwitserland en Spanje. Al deze verklaringen voldoen aan de wettelijke vereisten in deze landen. We gebruiken geen uitspraken over onze zuigelingenvoeding of onze andere communicatie die onze producten idealiseren of die suggereren dat ze superieur of gelijkwaardig zijn aan moedermelk.

Moderne zuigelingenvoeding komt qua samenstelling dichter bij moedermelk. Als zodanig staan we communicatie toe waarin wordt gesteld dat onze ingrediënten voor babyvoeding zijn ‘geïnspireerd door moedermelk’ of componenten bevatten die vergelijkbaar zijn met die van moedermelk. Bijvoorbeeld eiwitten of oligosacchariden van menselijke melk, waar deze wetenschappelijk als gelijkwaardig zijn bewezen. Dit doet geen afbreuk aan de WHO-code, zoals geïmplementeerd door nationale overheden of aan ons eigen strenge beleid als dit strenger is dan de nationale code.

Waarom variëren de ingrediënten in jullie babyvoedingsproducten?

CODEX (een orgaan dat is opgericht door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, en de Wereldgezondheidsorganisatie om voedselstandaarden te ontwikkelen) en lokale regelgeving bepalen de essentiële ingrediënten die nodig zijn in zuigelingenvoeding. Al onze producten voldoen aan deze vereisten. We houden ons aan de voorschriften van elk land waarin we actief zijn, die van land tot land kunnen verschillen. De samenstelling van de zuigelingenvoeding varieert en wordt beïnvloed door lokale regelgeving en begeleiding door lokale of regionale wetenschappelijke instanties. Tegelijkertijd, naarmate de wetenschap vordert, passen we ons assortiment voortdurend aan door ingrediënten toe te voegen en compositorische veranderingen aan te brengen, zoals toegestaan door lokale wet- en regelgeving om zorgverleners en ouders de juiste keuze te bieden.

Gebruiken jullie sucrose- en vanillesmaakstof in sommige zuigelingenvoedingproducten?

In tegenstelling tot wat het rapport zegt, gebruiken we geen sucrose in een van onze producten voor baby’s (0-6 maanden) en we elimineren vrijwillig sucrose uit alle andere opvolgformuleproducten (6-12 maanden), wat wordt voltooid voor het einde van 2018. Vandaag de dag is sucrose aanwezig in minder dan 10% van onze recepten voor deze leeftijdsgroep.

Vanille-aromatisering is volgens CODEX veilig en toegestaan voor baby’s ouder dan 6 maanden. Het is aanwezig in een zeer beperkt aantal producten voor deze leeftijdscategorie, en wordt niet gebruikt in onze zuigelingenvoedingproducten in Zuid-Afrika, in tegenstelling tot wat het rapport vermeldt.

Welk extern toezicht is er op jullie babyvoedingactiviteiten?

Acht onafhankelijke externe audits en 57 nationale interne audits van onze babyvoedingactiviteiten vonden de laatste twee jaar alleen al plaats. We rapporteren transparant en publiekelijk over de resultaten van deze audits en nemen waar nodig corrigerende maatregelen.

We zijn er trots op dat we de eerste fabrikant van moedermelkalternatieven waren die deel uitmaakt van de FTSE4Good Index en dat we sinds 2011 consequent hebben voldaan aan de strenge criteria voor verantwoorde marketing van moedermelkalternatieven.

Hoewel we de noodzaak van voortdurende verbetering erkennen, zoals ook al werd opgemerkt in het CMF-rapport, scoorden we ook als eerste in de meest recente ranglijst van wereldwijd marketingbeleid en –praktijken op het gebied van moedermelkalternatieven van de Access to Nutrition Index.

Meer informatie?