Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vindt er binnen de cacaoketen van Nestlé kinderarbeid plaats?

Is er sprake van kinderarbeid in jullie toeleveringsketen van cacao in Ivoorkust?

Geen enkel bedrijf dat cacao inkoopt uit Ivoorkust kan garanderen dat zij het risico op kinderarbeid binnen de keten op kleine boerderijen volledig kan tegengaan. Bij Nestlé is dit niet anders, maar we zijn vastbesloten om dit probleem aan te pakken. Het gebruik van kinderarbeid is onacceptabel en gaat tegen alles in waar we voor staan.

We pakken kinderarbeid in onze toeleveringsketen voor cacao aan met behulp van baanbrekende monitoring- en saneringsplannen in Ivoorkust en Ghana, die onderdeel zijn van het Nestlé Cocoa Plan.

In oktober 2017 publiceerden we een rapport waarin wij voor de eerste keer de belangrijke voortgang die we op het gebied van de aanpak van kinderarbeid hebben bereikt uiteenzetten. We hebben belangrijke stappen gezet met dit plan, maar we erkennen dat zolang er kinderen op cacaoboerderijen werken er altijd meer te doen is.

Het elimineren van kinderarbeid is een gedeelde verantwoordelijkheid en Nestlé wil graag collectieve actie ondernemen met iedereen die zich inzet voor de aanpak ervan. We zijn fel gekant tegen elke vorm van uitbuiting van kinderen, en we zijn vastbesloten om dit te voorkomen en te elimineren in onze toeleveringsketen. Dit staat vermeld in onze Corporate Business Principles en Responsible Sourcing Standard, die het gedrag van onze werknemers en zakelijke partners wereldwijd begeleiden.

Wat is kinderarbeid precies?

De International Labor Organization definieert kinderarbeid als werk dat kinderen hun potentieel en waardigheid ontneemt, en dat hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling schaadt. Een voorbeeld is het dragen van zware ladingen geoogste cacaobonen. Het grootste deel van de kinderarbeid vindt plaats wanneer kinderen hun ouders op boerderijen in West-Afrika ondersteunen.

Kinderen kunnen licht, ongevaarlijk werk doen op familiebedrijven. Dit mag echter niet mentaal of fysiek schade toebrengen en mag hen de toegang tot onderwijs niet ontnemen.

Wat doet Nestlé om kinderarbeid in de cacaoketen aan te pakken?

Kinderarbeid in de cacaosector is meestal het gevolg van een combinatie van een gebrek aan toegang tot onderwijs, armoede en een gebrek aan bewustzijn bij de gemeenschap over de gevaren van dergelijk werk. Nestlé werkt samen met lokale gemeenschappen om kinderarbeid aan te pakken en de onderliggende oorzaken aan te pakken, terwijl we ervoor zorgen dat deze gemeenschappen financieel en sociaal duurzaam blijven.

In 2012 hebben we samen met de Zwitserse non-profitorganisatie International Cocoa Initiative (ICI) ons Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS) opgezet in Ivoorkust. Dit systeem heeft betrekking op de coöperaties waarbij we inkopen onder het Nestlé Cacoa Plan.

Ons systeem maakt gebruik van lokaal aangeworven ‘gemeenschapscontactpersonen’ en ‘kinderarbeid-agenten’. Ze werken aan het vergroten van het bewustzijn van kinderarbeid in gemeenschappen, identificeren kinderen die risico lopen en rapporteren hun bevindingen aan ons en onze leveranciers.

Wij waren de eerste cacaokoper die een dergelijk systeem heeft opgezet, dat nu meer dan 1.500 gemeenschappen en 48.000 boeren in Ivoorkust dekt. Sinds 2012 heeft het systeem ons geholpen om meer dan 7.000 kinderen die zijn betrokken bij kinderarbeid te identificeren. We hebben meer dan 5.000 van deze kinderen geholpen om het werk te verlaten, en we ondernemen actie om de rest te helpen. In 2016 begonnen met de uitrol van CLMRS in Ghana.

Nestlé werkt ook aan de aanpak van kinderarbeid door kinderen in cacaoteeltgemeenschappen te helpen om naar school te gaan. We hebben 42 scholen gebouwd of gerenoveerd, waar meer dan 11.000 kinderen van kunnen profiteren. Ook lanceerden we in 2016 een samenwerking met de Jacobs Foundation om kinderen te helpen met alfabetiseringstraining.

Welke ‘sanering’ biedt u aan kinderen?

‘Sanering’ verwijst naar de hulp die we geven als we een kind identificeren dat risico loopt op kinderarbeid. Dit kan iets eenvoudigs zijn, zoals het helpen van een gezin om een kopie van het geboortebewijs van hun kind te krijgen, zodat hij of zij zich op school kan inschrijven, of door schoolmateriaal en uniformen aan te leveren. We hebben ondersteuning gegeven om het gezinsinkomen te helpen verhogen – zodat kinderen niet hoeven te werken en gezinnen het zich kunnen veroorloven om kinderen naar school te sturen. Zo hebben we vrouwengroepen geholpen met het verbouwen van voedselgewassen, die zij vervolgens kunnen verkopen.

Daarnaast heeft Nestlé geholpen bij de organisatie van arbeidsgroepen die dorpen kunnen inzetten voor risicovol werk, zoals het kappen van bomen en besproeien van gewassen. Dat moet de kans dat kinderen dit werk doen verkleinen. In andere gevallen zijn duurdere stappen nodig, zoals het bouwen van nieuwe scholen of het leveren van extra leerkrachten. Daarom werken we rechtstreeks samen met lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties om de onderliggende oorzaken van kinderarbeid aan te pakken.

Werkt jullie kinderarbeid-monitoringsysteem echt?

Ja. Uit gegevens blijkt dat de meerderheid van kinderen die door ons monitoringsysteem worden geholpen, niet opnieuw aan het werk gaat. In plaats daarvan volgen velen nu een voltijd opleiding. Ons monitoringsysteem maakt deel uit van ons actieplan voor kinderarbeid, dat we hebben opgesteld in reactie op aanbevelingen van de non-profitorganisatie Fair Labor Association (FLA). De FLA werkt samen met grote bedrijven om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te verbeteren. We hebben deze organisatie eerst uitgenodigd om onze cacao-bevoorradingsketen in Ivoorkust in 2011 te onderzoeken, zodat zij ons konden helpen om de arbeidsomstandigheden in het algemeen te beoordelen, inclusief het probleem van kinderarbeid. We blijven samenwerken met de FLA om een duurzame, transparante levering van cacao te garanderen.

Wat doet Nestlé om kinderhandel en slavernij aan te pakken?

We hebben geen enkele tolerantie voor illegale handel of slavernij. Als we hiervan enig bewijs vinden, rapporteren we dit onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten.

Wat doet Nestlé om het levensonderhoud in cacaogemeenschappen te verbeteren?

Ons werk om kinderarbeid aan te pakken, bouwt voort op het Nestlé Cocoa Plan, dat we in 2009 hebben gelanceerd. Het programma is bedoeld om het leven van cacaoboeren en hun gemeenschappen te verbeteren: betere landbouw, beter leven en betere cacao. We helpen boeren door hen te trainen op het gebied van goede landbouwpraktijken, gendergelijkheid te bevorderen, kinderarbeid aan te pakken en langdurige relaties met hen aan te gaan als leveranciers.

Meer informatie?