Vindt er binnen de cacaoketen van Nestlé kinderarbeid plaats?

Geen enkel bedrijf dat cacao inkoopt uit Ivoorkust kan garanderen dat zij het risico op kinderarbeid binnen de keten op kleine boerderijen volledig kan tegengaan. Bij Nestlé is dit niet anders, maar we zijn vastbesloten om dit probleem aan te pakken.

Het gebruik van kinderarbeid is onacceptabel en gaat tegen alles in waar we voor staan. We hebben onszelf als doel gesteld om het volledig uit onze cacaoketen te verbannen en hebben daar een toegewijd actieplan voor opgesteld.

We hebben belangrijke stappen gezet met dit plan, maar we erkennen dat zolang er kinderen op cacaoboerderijen werken er altijd meer te doen is. 

Hoe zit het met de extremere problemen als kinderhandel en slavernij die zijn gemeld in Ivoorkust?

We hebben een zero-tolerantie beleid voor mensenhandel of slavernij. Het is illegaal. Als we hier bewijs van vinden zullen we dit direct aan de politie en de hiervoor bestemde autoriteiten melden.

Wat is ‘kinderarbeid’ precies?

Kinderarbeid is werk dat kinderen hun kindertijd, potentie en waardigheid ontneemt. Daarbij is het schadelijk voor hun fysieke en mentale ontwikkeling.

Het is werk dat niet door kinderen gedaan zou moeten worden, omdat ze of te jong zijn, of omdat het voor hen gevaarlijk en niet geschikt is.

Dit betekent niet dat kinderen geen licht, ongevaarlijk werk op familieboerderijen kunnen verrichten. Ervan uitgaande dat dit niet schadelijk is voor hun mentale en fysieke ontwikkeling, het beperkt is tot een normale werkdag en hen niet de toegang tot onderwijs ontzegt.

Waarom bestaat kinderarbeid?

Kinderarbeid is normaal gesproken het gevolg van een combinatie van een gebrek aan toegang tot onderwijs, armoede en een gebrek aan bewustzijn binnen de gemeenschap over de gevaren voor kinderen die op cacaoplantages werken.

Een realistische strategie om kinderarbeid tegen te gaan hangt niet alleen af van het verbeteren van de leefomstandigheden van gemeenschappen die cacao verbouwen. Het hangt ook af van het werken met mensen door de gehele keten om de houdingen en percepties te veranderen en van nationale en lokale autoriteiten om de toegang tot onderwijs te verbeteren.

Welke acties hebben jullie ondernomen om kinderarbeid in Ivoorkust aan te pakken?

In 2012 zijn we begonnen met een proef monitor- en saneringssysteem in twee cacaocoöperaties om meer bewustzijn te creëren voor kinderarbeid en om kinderen die tot de risicogroep behoren te kunnen identificeren.

Tot op heden is deze monitor- en saneringsregeling gestart bij 16 van de 57 boerenbedrijven in het land die ons van cacao voorzien. Binnen 10 daarvan is het volledig operationioneel. Tegen 2016 zal dat voor alle bedrijven het geval zijn.

Voor zover bekend zijn wij de eerste cacao-inkoper die een dergelijk systeem heeft opgezet. Het begint ons tot voor kort onbekende informatie te geven over de leef- en werkomstandigheden van boerenbedrijven. Daarbij is het een kans om individuen direct te helpen en echte vooruitgang te boeken.

Hoe werkt het monitor- en saneringssysteem?

We hebben monitor- en saneringsagenten aangewezen in tot dusver 10 cacaobedrijven, net als tussenpersonen in iedere gemeenschap die cacao verkopen aan één van deze coöperaties.

De tussenpersonen en kinderarbeidagenten zijn getraind om het bewustzijn te vergroten over kinderarbeid, kinderen die risico lopen te identificeren en de bevindingen aan ons en onze toeleveranciers te rapporteren.

Het systeem helpt ons om in elke cacaogemeenschap de kernoorzaken van kinderarbeid en de interventies die nodig zijn om ze aan te pakken te identificeren.

Wat is ‘sanering’?

Sanering refereert naar de interventie-inspanningen die we ondernemen met onze partners wanneer zij veronderstellen dat een kind, of een groep kinderen, tot een risicogroep behoort. Dit kan iets simpels zijn zoals het helpen van een familie met het verkrijgen van een kopie van de geboorteakte van hun kind zodat hij of zij naar school kan gaan, of hen voorzien van schoolartikelen en uniformen.

We weten dat vrouwen in Ivoorkust eerder naar manieren zoeken om hun kinderen naar school te sturen dan mannen. Daarom starten we met projecten die het mogelijk maken voor moeders met kinderen binnen de risicogroep om een eigen inkomen te verwerven. Bijvoorbeeld door het verbouwen of verkopen van cassave, wat hen kan helpen om de kosten te dekken voor het naar school gaan van twee kinderen per huishouden.

Daarbij zoeken we naar hoe we leerschema's, beroepsopleidingen en alfabetiseringscursussen kunnen opzetten voor kinderen boven de leerplichtige leeftijd.

We zetten ook groepen op voor volwassenen die door dorpen zullen worden aangenomen om werkzaamheden met een verhoogd risico, zoals het hakken van bomen en het besproeien van gewassen, uit te voeren. Dit verkleint het risico dat dit soort taken door kinderen worden ondernomen.

In andere gevallen zijn er meer intensieve middelen nodig, zoals het bouwen van nieuwe scholen of het werven van extra leerkrachten. Dit is waarom directe betrokkenheid en samenwerking met lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties belangrijk is. Zo kunnen de kernoorzaken van kinderarbeid op het gemeenschapsniveau worden aangepakt.

Hoe wordt dit monitor- en saneringssysteem ondersteund?

Dit systeem is deel van een actieplan dat we hebben opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de  Fair Labour Association (FLA).

De FLA is een non-profit organisatie die met grote bedrijven werkt om de werkomstandigheden in de ketens te verbeteren. We hebben hen eerst uitgenodigd om onze cacaoketen te onderzoeken in Ivoorkust in 2012, om ons te helpen de werkomstandigheden in het algemeen te evalueren, inclusief het probleem van kinderarbeid .

In augustus 2014 heeft de FLA haar eerste rapport sinds 2012 over onze cacaoketen gepubliceerd. Hierin worden de gebieden gemarkeerd waar we meer moeten doen om te voldoen aan de FLA code.

Wat doen jullie om het levensonderhoud van de cacaogemeenschappen in Ivoorkust te verbeteren?

Ons werk met de FLA bouwt voort op het Nestlé Cocoa Plan, dat we in 2009 lanceerden. Het is een holistische inspanning om de kernoorzaken van kinderarbeid aan te pakken. Zo worden cacaoboeren geholpen met het vergroten van het inkomen, het verbeteren van de landbouwtechnieken en wordt het bewustzijn over de problemen van kinderarbeid vegroot.

Als onderdeel van het plan hebben we toegezegd in totaal 40 scholen te bouwen in Ivoorkust tegen 2015. Lees hier meer over het Cocoa Plan.

Hoe snel kan kinderarbeid worden verwijderd uit Nestlé's cacaoketen?

Helaas vindt verandering niet plaats over een nacht ijs. Het zoeken en trainen van de juiste personen in lokale gemeenschappen die als agenten kunnen fungeren kost tijd. We willen daarbij zeker weten dat we dit zorgvuldig doen.

We zijn vastbesloten om verantwoordelijk en transparant te handelen. Waar we bewijs hebben dat we een verschil maken, zoeken we naar manieren om binnen deze gebieden onze inspanningen te vergroten. We zullen doorgaan met het samenwerken met de overheid en onze partners om standaarden binnen de gehele industrie te verbeteren. Nu we de juiste structuren tot onze beschikking hebben, geloven we dat we de juiste richting op gaan.