Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wat doet Nestlé aan klimaatverandering?

Verminderen jullie de uitstoot van broeikasgassen?

Ja. In de afgelopen tien jaar hebben we de uitstoot van broeikasgassen van onze fabrieken gehalveerd per kilo product.

We zijn vastbesloten om onze uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de productie en distributie van onze voeding en dranken te verlagen. Dit doen wij door in te zetten op efficiënter energieverbruik, gebruik van schonere brandstoffen en te investeren in hernieuwbare bronnen. Bijvoorbeeld: overschakelen van langeafstandstransport over de weg naar transport over spoor of de korte vaart in Europa, kiezen voor windenergie om onze fabrieken in Mexico van duurzame energie te voorzien en het installeren van houtgestookte ketels in een aantal van onze fabrieken in Frankrijk.

Hoe verhoudt jullie prestatie zich tot die van andere organisaties?

We zijn één van de leiders in het tegengaan van klimaatverandering en adaptatie. Onze activiteiten om broeikasgassen te verminderen en het openbaar maken van onze activiteiten op dit gebied, worden erkend als zijnde de beste binnen de industrie.

In 2013 en 2012 hebben we de maximale score behaald in de CDP ‘Climate Disclosure Leadership Index’ en de CDP ‘Climate Performance Leadership Index’. Beide zijn gepubliceerd in de Global 500 Climate Change Report 2013.

De CDP index meet de prestaties van de top 500 bedrijven in de FTSE Global Equity Index in termen van de inspanningen om CO2 uitstoot terug te dringen en de transparantie van de informatie die zij openbaar maken.

In 2013 waren we voor de eerste keer de leidende voedingsproducent in de Dow Jones Sustainability Index met een score van 88%. Het dubbele van het industriegemiddelde. Ons sterke beleid en de transparante verslaglegging op het gebied van ecologische duurzaamheid  – inclusief onze activiteiten die klimaatverandering tegengaan – hebben tot een score van 97% geleid in de ‘milieu-sectie’ van de Dow Jones Sustainability Index; de beste score van de industrie.

De Oxfam ‘Behind the Brands’-scorekaart, die 10 voedings- en drankenbedrijven beoordeelt op het beleid en toezeggingen om voedselveiligheid en duurzaamheid te verbeteren, blijft Nestlé als nummer 1 rangschikken op het gebied van klimaatverandering.

Wat doet Nestlé nog meer om klimaatverandering tegen te gaan?

We hebben beloofd dat onze producten niet zullen worden geassocieerd met ontbossing. Deze belofte omvat alle grondstoffen die we gebruiken om onze producten te maken, inclusief verpakkingen.

Om het No Deforestation-doel van 2020 te bereiken, implementeert Nestlé het de op satellieten gebaseerde dienst Starling. Starling is ontwikkeld door Airbus en The Forest Trust (TFT) als een wereldwijd verificatiesysteem, dat aantoont dat er in de gehele toeleveringsketen geen ontbossing plaatsvindt. Starling maakt gebruik van hypermoderne technologie die radarbeelden met hoge resolutie en optische satellietbeelden combineert om het hele jaar door te zorgen voor onbevooroordeelde monitoring van landbedekkingsveranderingen en verstoringen van bosbedekking. De combinatie van gegevens die worden verzameld en de analyses stelt Nestlé in staat risico's te beheren en veldinterventiestrategieën uit te voeren om veranderingen aan te jagen.

Zoals wij onszelf committeren aan het verlagen van de broeikasgassenuitstoot als gevolg van de productie en distributie van onze producten, zetten we ons ook in voor het ontwerpen van producten die de consument helpen bij het verminderen van de eigen broeikasgassenuitstoot. We werken daarbij samen met boeren om hun weerbaarheid tegen klimaatverandering te verbeteren.

In Europa hebben we bijvoorbeeld beloofd om systematisch meer milieu-efficiënte ijsvriezers te introduceren. Vanaf nu zullen alle nieuwe commerciële horizontale ijsdiepvrieskisten die we overal in het continent inkopen alleen natuurlijke koelmiddelen gebruiken. Dit zijn natuurlijk voorkomende stoffen die de ozonlaag niet schaden en geen nadelige effecten hebben op de opwarming van de aarde. 

Ons werk om cacao- en koffieboeren te helpen met het aanpassen aan milieu-uitdagingen wordt daarnaast door het Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) van de Verenigde Naties erkend als een voorbeeld van goede praktijken.

Bekijk onze Nestlé Commitment on Climate Change  voor meer informatie over onze inspanningen op het gebied van klimaatverandering.

Meer informatie?