Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wat doet Nestlé om verpakkingsafval te verminderen?

We hebben de ambitie om 100% van onze verpakkingen uiterlijk in 2025 geschikt te maken voor recycling of hergebruik en we werken er hard aan om dit te bereiken.

We pakken het gebruik van complexe verpakkingsmaterialen aan, zoals papier- en kunststofcombinaties en meerlaagse flexibele verpakkingen, en onderzoeken de overgang naar eenvoudigere ‘monomaterialen’ of eenvoudige verpakkingstypen, zoals papier – om het aantal en het type lagen dat wordt gebruikt in meerlaagse plastic verpakkingen te vereenvoudigen.  

Deze ambitie richt zich op drie kerngebieden: het elimineren van niet-recyclebare kunststoffen, het aanmoedigen van het gebruik van kunststoffen die betere recyclingpercentages mogelijk maken en het werken aan het elimineren of wijzigen van ingewikkelde combinaties van verpakkingsmaterialen, zoals papier/plastic, laminaten etc.

We werken ook aan het vergroten van het aandeel gerecycled plastic dat we gebruiken in onze verpakkingen en hebben aangekondigd in 2025 in heel Europa 25% gerecycled PET (rPET) in onze plastic flessen te gebruiken. Naast het veranderen van onze verpakking werken we ook samen met andere spelers in de industrie om betere verpakkingsafvalbeheersystemen te helpen ontwikkelen, inclusief effectieve recyclingprocessen.

Hoe zit het met de kwestie van eenmalige verpakkingen?

Omdat het aantal eenpersoonshuishoudens blijft stijgen, blijft de vraag naar kleinere portiegroottes toenemen. Daarom zijn producten met een enkelvoudige maaltijd de afgelopen jaren zo populair geworden. We erkennen dat eenmalige verpakkingen, die vaak ook ‘voor eenmalig gebruik’ zijn, een zeer groot deel van het afvalplastic in de omgeving vertegenwoordigen.

Dit is een kritieke kwestie die we moeten aanpakken en we werken samen met anderen om effectieve schaalbare oplossingen te vinden, waaronder alternatieve verpakkingstypen, verbetering van inzameling na gebruik en ontwikkeling van effectieve recyclinginfrastructuur.

Waarom gebruiken jullie PET-flessen en hoe moedigen jullie recycling aan?

PET biedt lichtheid, weerstand en transparantie en is een 100% recyclebaar materiaal. De helft van alle flessen wordt echter niet gerecycled – een aanzienlijk deel komt terecht op de vuilnisbelt of in zee.

Als wereldwijde speler in de sector van gebotteld water erkennen we onze verantwoordelijkheid om te helpen de volledige economische, sociale en ecologische voordelen van PET-flessen te ontsluiten als een herbruikbare hulpbron.

We ontwikkelen samenwerkingsprojecten met alle belanghebbenden in kunststof die de inzameling van kunststoffen kunnen verbeteren en zullen onze bevindingen delen om te beoordelen of ze kunnen worden opgeschaald of gerepliceerd. In de VS hebben we bijvoorbeeld USD $ 6 miljoen geïnvesteerd in het Closed Loop Fund (dat geld van bedrijven, overheid en partners uit de gemeenschap bundelt) om recyclinginfrastructuur-programma’s in Amerikaanse steden te ontwikkelen.

Ook consumenten spelen een essentiële rol. We hebben geholpen bij het vergroten van het bewustzijn via merkplatforms en programma’s voor bedrijfseducatie, zoals R-Generation in Italië, Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en Thailand. In Noord-Amerika hebben we duidelijke en consistente How2Recycle-instructies geïntroduceerd voor de etiketten van halve literflessen voor al onze grote Amerikaanse merken. We zullen de kracht van onze merken blijven gebruiken om consumenten aan te moedigen om te recyclen.

Hoe maken jullie PET-flessen duurzamer?

We passen de principes van ‘recyclebaar door ontwerp’ toe en voeren levenscyclusbeoordelingen uit om de ecologische voetafdruk van al onze drankflessen te minimaliseren. In de afgelopen 10 jaar hebben we de hoeveelheid PET die we nodig hebben voor elke liter gebotteld water met 22% verminderd.

We nemen ook gerecycled PET (rPET) op in flessen. Ons Arrowhead-merk in de VS zorgt er nu bijvoorbeeld voor dat al zijn flessen die in Californië zijn gemaakt, voor 50% bestaan uit gerecycled post-consumer-plastic. Nestlé Pure Life heeft in Noord-Amerika een fles van 700 milliliter geïntroduceerd die is gemaakt van 100% gerecycled plastic.

Hoe verbetert Nestlé de duurzaamheid van verpakkingen in het algemeen?

In de afgelopen jaren hebben we aanzienlijk vooruitgang geboekt met het minimaliseren van de hoeveelheid verpakkingen die voor onze producten worden gebruikt, terwijl de kwaliteit en veiligheid ervan worden gewaarborgd. Dankzij ons ecologische ontwerpproces liggen we op schema om onze doelstelling te bereiken om tegen 2020 140.000 ton verpakkingsmaterialen te vermijden, in vergelijking met 2015.

Tegen het einde van 2017 hadden we meer dan 100.000 ton verpakkingsmateriaal uit onze productieprocessen geëlimineerd. Dat staat gelijk aan tien Eiffeltorens.

Vóór april 2018 had Nestlé zich gecommitteerd aan het verbeteren van de milieuprestaties van onze verpakkingen. Dit omvatte het verminderen van de totale hoeveelheid verpakkingsmaterialen die we gebruiken. Onze nieuwe verbintenissen bouwen voort op deze basis, om een meer gerichte aanpak te bieden voor het aanpakken van de kwestie van plastic verpakkingen.

We blijven de verpakking optimaliseren in overeenstemming met ons beleid op het gebied van ecologische duurzaamheid. Niet alleen door de hoeveelheid die we gebruiken te verminderen, maar ook door innovatieve materialen of verpakkingsoplossingen te gebruiken om de verpakkingsprestaties en transportimpact te verbeteren.

Waarom gebruiken jullie plastic en geen milieuvriendelijkere alternatieven?

Voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol bij het beschermen van voedsel, het voorkomen van voedselverspilling en het garanderen van de veiligheid en kwaliteit van onze producten totdat u ze consumeert. Wij gebruiken kunststoffen omdat ze lang meegaan en hygiënisch, veilig, goedkoop, licht en sterk zijn.

We streven ernaar verpakkingen te gebruiken met een zo laag mogelijke milieu-impact. In elk land waar Nestlé actief is, moeten we voldoen aan de voedselvoorschriften en –normen, wat vaak bepaalt welke soorten materiaal we kunnen gebruiken om onze producten mee te verpakken.

Nieuwe technologie en innovaties zorgen voor een grotere keuze aan verpakkingsmaterialen en milieuvriendelijkere formaten. We erkennen dit en daarom zijn we vastbesloten om met onze partners en brancheorganisaties samen te werken om verpakkingsoplossingen te verkennen – om het plasticverbruik te verminderen, recycling te vergemakkelijken en nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor het elimineren van plastic afval.

Hoe helpt Nestlé bij het ontwikkelen van regelingen voor inzameling, sortering en recycling van kunststoffen?

We nemen een actieve rol in de ontwikkeling van goed functionerende inzamelings-, sorteer- en recyclingsystemen in de landen waar we actief zijn. Om de mondiale problemen van plastic verpakkingsafval aan te pakken, spelen spelers in de industrie, lokale en nationale overheden, het maatschappelijk middenveld en consumenten een cruciale rol.

Het werk dat we doen hangt af van de manier waarop afval wordt beheerd op een bepaalde locatie, maar kan ook de ontwikkeling van statiegeldregelingen of de benadering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid omvatten. We zullen onze ervaring en technische expertise gebruiken om waarde toe te voegen en een leidende rol te spelen om verandering in de sector te stimuleren waar we kunnen.

Meer informatie?