Sort by
Sort by

Nestlé pakt klimaatverandering aan: naar netto-nul emissie in 2050

Net zero

Focus op regeneratieve landbouw

Meer dan twee derde van de uitstoot van Nestlé is afkomstig van de productie van agrarische ingrediënten die het gebruikt. Het bedrijf koopt deze ingrediënten van 500.000 boeren waarmee het rechtstreeks samenwerkt en van nog eens 4,5 miljoen boeren via leveranciers van over de hele wereld. Om de uitstoot door landbouw aan te pakken, zal Nestlé samen met haar leveranciers de manier waarop voedsel wordt geproduceerd veranderen. Intensieve landbouwpraktijken zullen worden omgevormd tot regeneratieve landbouw, ten behoeve van de natuur en om het inkomen van boeren te verbeteren. In de praktijk richt Nestlé zich op gezonde bodems, netto-nul emissie melkveebedrijven en duurzame inkoop van cacao en koffie:

Gezonde bodems

Een derde van de bovengrond van de wereld is al aangetast. Om deze trend te keren, helpt Nestlé boeren om geen of minder pesticiden te gebruiken en technieken toe te passen zoals permanente bodembedekking, gewas rotatie en verminderde grondbewerking. Dit helpt om meer koolstof en water in de grond te houden en gezondere bodems en landschappen te creëren. Nestlé heeft dergelijke programma’s al in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geïnitieerd en zal deze over de hele regio uitbreiden, te beginnen in Italië en Hongarije. Binnen de komende vijf jaar zal het bedrijf 20% van haar belangrijkste ingrediënten kopen uit regeneratieve landbouw – en 50% tegen 2030.

Netto-nul emissie melkveebedrijven

Melkproducten en plantaardige alternatieven voor zuivel vormen de kern van de toekomst van Nestlé. Het bedrijf wil zuivelproducten ontwikkelen die goed zijn voor mensen en goed voor de planeet. De Nestlé-projecten in Zwitserland (Climate-friendly Milk) en in het Verenigd Koninkrijk (First Milk) hebben sterke resultaten behaald in de vermindering van de CO2-uitstoot op meer dan 220 melkveebedrijven. Deze verlagingen zijn bereikt door een reeks betere landbouwinitiatieven, waaronder het langer houden van koeien, het gebruik van meer lokaal voer en het werken aan de gezondheid van koeien door verbeterde veterinaire praktijken. Het bedrijf zal deze initiatieven opschalen, onder meer in Frankrijk, Duitsland, Marokko en Spanje, met als doel netto emissievrije melkveebedrijven.

Duurzame inkoop van cacao en koffie

Cacao en koffie zijn twee belangrijke ingrediënten die Nestlé gebruikt in veel van haar producten. Het bedrijf wil niet dat de productie van die ingrediënten wordt gekoppeld aan ontbossing, wat leidt tot meer CO2-uitstoot. In 2025 zal 100% van de cacao en koffie die Nestlé gebruikt uit duurzame bronnen afkomstig zijn. Hiervoor werkt Nestlé samen met boeren om ontbossing te voorkomen en implementeert het een ambitieus herbebossingsplan. Nestlé heeft zich ertoe verbonden om tot 2030 elk jaar minstens 20 miljoen bomen te planten in de gebieden waar het ingrediënten vandaan haalt.

Marco Settembri, Nestlé CEO voor Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika: “Onze projecten voor gezonde bodems, netto emissievrije melkveebedrijven en duurzaam geproduceerde cacao en koffie laten veelbelovende resultaten zien. We zijn ervan overtuigd dat die samenwerkingen met boeren en leveranciers kunnen worden uitgebreid om onze netto-nul klimaatdoelstelling te bereiken.”

Nestlé zal de komende vijf jaar in totaal CHF 3,2 miljard investeren om klimaatverandering tegen te gaan en netto-nul emissie te bereiken, inclusief CHF 1,2 miljard om regeneratieve landbouw in onze toeleveringsketen te stimuleren.

Lees hier het volledige artikel: Duurzaamondernemen.nl: Nestlé pakt klimaatverandering aan: naar netto-nul emissie in 2050.