Sort by
Sort by

50.000 Europese jongeren opgeleid en aangeworven dankzij "Alliance for YOUth"

Terug naar persberichten
Amstelveen

  •  "Alliance for YOUth" leverde 50.000 banen en opleidingsmogelijkheden op in een jaar tijd

  •  Leercontracten en stages leiden tot echte banen

  •  Bedrijven zien ‘duaal leren’ als een uitweg voor de jeugdwerkloosheid in Europa

"Alliance for YOUth" bedrijven hebben het voorbije jaar voor 50.000 jonge Europeanen stages en banen gecreëerd. Dit is al de helft van de 100.000 mogelijkheden die ze vorig jaar beloofd hebben te realiseren op 3 jaar tijd.

De "Alliance for YOUth" is een privé-initiatief dat de werkgelegenheid van jongeren in Europa wil bevorderen. De beweging werd door Nestlé opgericht in 2014 en verenigt nu bijna 200 bedrijven.

De "Alliance for YOUth" bedrijven zijn ook betrokken geweest bij meer dan 5.400 zogenaamde ‘readiness for work' activiteiten. Dit omvat onder meer cv adviezen, jobbeurzen, voorbereidingen op sollicitatiegesprekken en andere ondersteunende evenementen voor studenten en pas afgestudeerden.

"Na één jaar activiteit kunnen we zeggen dat de “Alliance for YOUth" een nieuwe dynamiek brengt", zegt Luis Cantarell, Executive Vice President van Nestlé. "Meer dan 60% van de partnerbedrijven hebben hun aanwervingsbeleid voor jongeren verbeterd sinds zij lid werden van de Allliantie."

Leercontracten en stages leiden tot echte banen

Marktonderzoeksbureau Nielsen voerde een enquête uit bij 635 managers en human resources professionals uit 70 “Alliance for YOUth” bedrijven in 22 Europese landen. 66% van de ondervraagden zegt dat jongeren na leercontracten en stages meer kans hebben op een vaste baan. Veel landen, vooral in het zuiden en het oosten van Europa, zijn nog niet voldoende georganiseerd om deze manier van duaal leren – een mix van formeel onderwijs en werkplekleren – aan te bieden. 

"Duaal leren helpt jongeren ervaring en zelfvertrouwen op te bouwen voor ze op de arbeidsmarkt komen", zegt Christophe Cambournac, Europees voorzitter van Nielsen, lid van de "Alliance for YOUth". "Bovendien worden zo vaardigheden beter afgestemd op de reële behoeften van jobmarkt, dit bevordert de doorstroom van talent naar de bedrijven. Dit is belangrijk omdat de samenleving veel sneller verandert dan de traditionele leerplannen. Veel van de banen die over tien jaar zullen bestaan, kennen we nu nog niet eens.” 

Bedrijven zien duaal leren als een uitweg voor de jeugdwerkloosheid in Europa

Het afgelopen jaar hebben de partnerbedrijven van de "Alliance for YOUth" de belangrijke rol van de overheid ervaren bij het opzetten van programma’s rond duaal leren. Ze roepen op om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en scholen/universiteiten te verbeteren. Daarnaast kijken ze naar de overheden om duaal leren zeer breed ingang te doen vinden, in verschillende sectoren en functieprofielen.

Het pleidooi werd gehouden tijdens een debat in het Europees Parlement. Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen was hierbij aanwezig, naast tal van Europarlementsleden, jeugdorganisaties, topmanagers en jongeren van de "Alliance for YOUth" bedrijven.

Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen: “de snelle toepassing van de Jongerengarantie in nauwe samenwerking met bedrijven is cruciaal om de overgang van onderwijs naar werk te vergemakkelijken en jongeren aan een baan te helpen. Lidstaten moeten deze opportuniteit aangrijpen en kunnen daarbij rekenen op

financiële ondersteuning van de EU. De Commissie heeft vorige week nagenoeg 1 miljard € vrijgemaakt voor de lidstaten. Dit moet 650.000 jongeren kunnen helpen aan een job, leercontract, stage of verder onderwijs.” 

"Alliance for YOUth" bedrijven hebben onlangs samen met universiteiten en scholen nieuwe leertrajecten in het kader van duaal onderwijs opgezet in heel Europa. Hierbij werden ze vaak geconfronteerd met bureaucratische obstakels. 26% van de bedrijven is van mening dat de administratieve last een rem is op de ontwikkeling van nieuwe projecten rond jongerenwerkgelegenheid. Dit heeft onder meer te maken met de lange procedures om toestemming te krijgen van de regering om leerplannen te veranderen.

Over “Alliance for YOUth”

De "Alliance for YOUth" bedrijven hebben zich er in 2014 toe verbonden om een aantal gezamenlijke en individuele initiatieven te ontwikkelen om jongeren zinvolle werkervaringen en stages te bezorgen en zo meer dan 100.000 banen en opleidingsmogelijkheden te creëren. De bedrijven mobiliseren ook hun werknemers om jongeren in hun leefomgeving klaar te stomen voor de jobmarkt door praktische adviezen aan te bieden, CV’s te helpen opstellen en sollicitatiegesprekken voor te bereiden.

De "Alliance for YOUth" partners zijn actieve leden van de European Alliance for Apprenticeships van de Europese Commissie.

De stichtende partners zijn recruteerder Adecco, verzekeraar AXA, internationale voedingsgroep Cargill, de logistieke organisaties CHEP en DS Smith, consultantbedrijf EY, sociaalnetwerkbedrijf Facebook, parfum- en smaakbedrijf Firmenich, informatietechnologiebedrijf Google, voedings- en drankenproducent Nestlé, marktonderzoeksbureau Nielsen, communicatiebedrijf Publicis Groupe, technologiebedrijf Salesforce, informatie-uitwisselingsplatform Twitter en advocatenkantoor White & Case. Tot op heden zijn bijna 200 bedrijven in heel Europa aangesloten bij 'Alliance for YOUth'.

Link: http://www.nestle.com/media/newsandfeatures/alliance-youth-employment-european-challenge 

Over de Europese Jongerengarantie

De Europese Jongerengarantie werd in 2013 gelanceerd door de Europese Commissie en garandeert dat iedere jongere onder de 25, binnen vier maanden na het verlaten van formeel onderwijs, of nadat hij of zij werkloos is geworden, een concreet en degelijk job- of opleidingsaanbod krijgt. In totaal maakt de EU 3,2 miljard euro vrij voor deze maatregel. De implementatie door de EU lidstaten blijft desondanks ver beneden de verwachtingen.

Ondanks een langzaam herstellende economie blijft de jeugdwerkloosheid problematisch in Europa, met 4,8 miljoen werklozen (20,9%) onder de 25 jaar in maart 2015. De hoogste jeugdwerkloosheidscijfers zijn te vinden in Italië, Kroatië en vooral in Griekenland en Spanje, waar meer dan de helft van de jongeren op zoek zijn naar een job.

Bijlages

Infografiek verwezenlijking “Alliance for YOUth”

Infografiek “Alliance for YOUth” onderzoeksresultaten

Agenda YOUth debate

http://www.eu40.eu/alliance-for-youth-the-parliament/ 

Flickr

Start van de "Alliance for YOUth" (juni 2014): https://www.flickr.com/photos/nestle/sets/72157645324875441/

Start van de "Alliance for YOUth" in Europa (september 2014): https://www.flickr.com/photos/nestle/sets/72157647721645396/

“Alliance for YOUth” evenementen in het Europees Parlement (mei/juni 2015): https://www.flickr.com/photos/133170200@N02/albums

Best practices

"Alliance for YOUth" best practices: http://www.eu40.eu/alliance-for-youth-best-practices/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCT2oqTwW05T84i_NqNrs99A 

Twitter

@NestleEU - #ALLiance4YOUth

Alle documenten zijn na de persbriefing (2 juni, 12:15 – 12:45) beschikbaar op: http://www.eu40.eu/alliance-for-youth-press-kit-content/