Sort by
Sort by

Nestlé schaalt actie tegen kinderarbeid op en breidt het duurzaamheidsprogramma voor cacao uit

Terug naar persberichten

Nestlé kondigt vandaag significante vooruitgang aan in haar inspanningen om kinderarbeid aan te pakken in de cacaogemeenschappen van West-Afrika.  Het nieuwste 'Tackling Child Labor' rapport laat zien dat het mogelijk is om op grote schaal een positieve impact te hebben. Het bieden van educatie – voor zowel kinderen als volwassenen - en het verbeteren van levensonderhoud blijven cruciaal bij het voorkomen en stoppen van kinderarbeid.

In 2012 heeft Nestlé een belangrijke stap gezet om kwetsbare kinderen in de cacaosector te helpen door de invoering van het Child Labor Monitoring and Remediation System. Met dit systeem kan Nestlé in haar toeleveringsketens kinderarbeid identificeren, rapporteren en aanpakken. Ondersteuning wordt geboden door oplossingen te bedenken voor de hele gemeenschap, evenals oplossingen die zijn afgestemd op individuele behoeften.

In de afgelopen twee jaar heeft Nestlé het aantal kinderen dat bereikt is met het systeem bijna verdubbeld tot 78.580 kinderen in 1.750 gemeenschappen. In de ontwikkelingsfase van het systeem tussen 2012 en 2017, volgde Nestlé meer dan 40.000 kinderen in Ivoorkust en 7.002 daarvan werden geïdentificeerd als kinderarbeiders.  

Het systeem blijft succesvol bij het vinden van kinderen die betrokken zijn bij kinderarbeid, met nu meer dan 18.000 geïdentificeerde kinderen. Door middel van bewustwording en ondersteuning kon 55% van deze kinderen stoppen met activiteiten die als kinderarbeid worden gedefinieerd. Nestlé blijft zich inspannen om oplossingen te bieden voor alle geïdentificeerde kinderen.

Sinds 2012 hebben meer dan 87.000 kinderen binnen en buiten Nestlé’s toeleveringsketen geprofiteerd van de aanpak, middels de volgende educatieve activiteiten:

  • Bouwen en renoveren van scholen en het financieren van overbruggingsklassen
  • Het verstrekken van schoolbenodigdheden/uniformen
  • Financiering van de afgifte van geboortecertificaten die toegang geven tot het onderwijssysteem
  • Bewustzijn verhogen van het belang van het voorkomen van kinderarbeid bij een half miljoen boeren en andere leden van de gemeenschap
  • Verbetering van de geletterdheid van vrouwen en ondersteuning van andere inkomsten genererende activiteiten ter ondersteuning van het levensonderhoud.

Magdi Batato, EVP, Head of Operations bij Nestlé: “Kinderarbeid is onaanvaardbaar. Alle kinderen verdienen de kans op een betere toekomst en we kunnen daar het beste aan bijdragen door hen toegang te geven tot kwalitatief goed onderwijs. Daarom hebben we ons gecommitteerd om te investeren in het Nestlé Cocoa Plan en dit programma verder uit te breiden en te verfijnen. Dit is de juiste keuze voor boeren en hun families die de grondstoffen verbouwen die wij kopen, maar ook voor de consumenten die willen genieten van chocolade die op een duurzame manier is gemaakt.”

Het CLMRS maakt deel uit van Nestlé’s bredere benadering van duurzaamheid in cacao. In de afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf CHF 220 miljoen geïnvesteerd in het Nestlé Cocoa Plan. Het doel is om de cacaoteelt duurzamer te maken en het leven in de landbouwgemeenschappen te verbeteren.

Alexander von Maillot, Global Head of Confectionery bij Nestlé: “Hoewel we vooruitgang hebben geboekt, stoppen we hier niet. Ons doel is om tegen 2025 100% van onze cacao voor chocolade uit het Nestlé Cocoa Plan te halen. Naast de aanpak van kinderarbeid, garandeert deze verbintenis ook dat we kunnen bijdragen aan een hogere productiviteit en winstgevendheid van boeren. Dit zal helpen het leven van mensen te verbeteren in veel delen van de wereld waar wij cacao kopen.”

Voortbouwend op de geboekte vooruitgang zal Nestlé haar duurzaamheidsprogramma voor cacao blijven uitbreiden door een holistische benadering te volgen voor het verbeteren van de broodwinningen in cacaoteeltgemeenschappen. Nestlé zal haar monitoring- en saneringssysteem voor kinderarbeid uitrollen in alle gebieden waar zij cacao inkoopt in West-Afrika. Ze zal ook blijven samenwerken met overheden, branchegenoten en andere partners om een verschil te maken buiten haar eigen toeleveringsketen.

Onze vooruitgang sinds 2012 laat zien dat we kinderarbeid zijn gaan aanpakken, al voordat de overheid hiervoor wet- of regelgeving heeft opgesteld. Om bedrijven te stimuleren hun potentiële impact op mensenrechten en het milieu verder aan te pakken, steunt Nestlé EU-brede regelgeving, waaronder de verplichting om due diligence op mensenrechten uit te voeren, zoals gedefinieerd in de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.  Het uiteindelijke doel van een dergelijke regelgeving moet niet zijn om het aantal rechtszaken te vergroten, maar om het bewust van het bedrijfsleven te bevorderen van mensenrechten en haar verantwoordelijkheid voor het milieu, wat zich moet vertalen in collaboratieve, impactvolle en effectieve acties. Nestlé zal blijven samenwerken met alle organisaties die de due diligence-eisen voor alle grondstoffen, inclusief cacao, ondersteunen.

Download hier het Tackling Child Labor rapport 2019.