Sort by
Sort by

Nestlé verdubbelt inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan

Terug naar persberichten

Focussen op regeneratieve landbouw en overschakelen op hernieuwbare elektriciteit. 

Als ondertekenaar van de VN-belofte 'Business Ambition for 1,5 °C' is Nestlé een van de eerste bedrijven die haar gedetailleerde, tijdgebonden plan deelt, eerder dan gepland. Het bedrijf neemt maatregelen om haar uitstoot te halveren tegen 2030 en netto-nul emissie te bereiken tegen 2050 – zelfs als het bedrijf groeit.

De acties richten zich op het ondersteunen van boeren en leveranciers bij het bevorderen van regeneratieve landbouw, het planten van honderden miljoenen bomen in de komende tien jaar en het voltooien van de transitie van het bedrijf naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit tegen 2025. Bovendien verhoogt Nestlé het aantal ‘klimaatneutrale’ merken voortdurend.

Nestlé-voorzitter Paul Bulcke zegt: "De Raad van Bestuur erkent het strategische belang van het nemen van doorslaggevende maatregelen om klimaatverandering aan te pakken. Het ondersteunt het versnellen en opschalen van ons werk om het lange termijn succes van het bedrijf te garanderen en om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor komende generaties.”

Deze routekaart is het resultaat van een grondige evaluatie van Nestlé's bedrijfsactiviteiten en operaties om de uitdaging tot in de kern te begrijpen en de acties te bepalen die nodig zijn om het probleem aan te pakken. Het bedrijf stootte 92 miljoen ton broeikasgasemissies uit in 2018, dat zal dienen als het beginpunt voor het meten van de voortgang. 

"Het aanpakken van klimaatverandering kan niet wachten en dat kunnen wij ook niet. Het is absoluut noodzakelijk voor het lange termijn succes van ons bedrijf", aldus Mark Schneider, CEO van Nestlé. "We hebben een unieke kans om klimaatverandering aan te pakken, aangezien we in bijna elk land ter wereld actief zijn en de omvang, schaal en het bereik hebben om een ​​verschil te maken. We zullen samenwerken met boeren, industriële partners, overheden, NGO’s en onze consumenten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen."

Nestlé's werk om tot netto-nul emissie te komen omvat drie hoofdgebieden:

  • Het bedrijf werkt al samen met meer dan 500.000 boeren en 150.000 leveranciers om hen te ondersteunen bij het inzetten van regeneratieve landbouwmethoden. Dergelijke praktijken verbeteren de bodemgezondheid en behouden en herstellen diverse ecosystemen. In ruil daarvoor biedt Nestlé aan om boeren te belonen door hun goederen tegen een premie (hoger bedrag) in te kopen, grotere hoeveelheden in te kopen en mee te investeren in noodzakelijke kapitaaluitgaven. Nestlé verwacht tegen 2030 meer dan 14 miljoen ton van zijn ingrediënten in te kopen via regeneratieve landbouw, waardoor de vraag naar dergelijke goederen zal toenemen.

    Nestlé breidt ook haar herbebossingsprogramma uit om de komende 10 jaar elk jaar 20 miljoen bomen te planten in de gebieden waar het ingrediënten inkoopt. Meer bomen betekent meer schaduw voor gewassen, meer koolstof uit de atmosfeer verwijderd, hogere opbrengsten en verbeterde biodiversiteit en bodemgezondheid. De primaire toeleveringsketens van het bedrijf voor de belangrijke grondstoffen, zoals palmolie en soja, zullen tegen 2022 vrij zijn van ontbossing. Door dit soort inspanningen bouwt Nestlé lange termijn samenwerkingen en biedt het boerengemeenschappen meer zekerheid en hogere inkomens.
     
  • In haar bedrijfsoperaties verwacht Nestlé in de komende vijf jaar op al haar 800 locaties in 187 landen 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken. Het bedrijf schakelt haar wereldwijde wagenpark over op opties met een lagere uitstoot en zal zakenreizen tegen 2022 verminderen en compenseren. Nestlé zet ook maatregelen in voor waterbescherming en regeneratie en pakt voedselverspilling in haar bedrijfsvoering aan.
     
  • Binnen haar productportfolio breidt Nestlé het aanbod van plantaardige voedingsmiddelen en dranken voortdurend uit en herformuleert het producten om ze milieuvriendelijker te maken. Het vergroot het aantal  'CO2-neutrale' merken om consumenten de kans te geven bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Garden Gourmet plantaardige voeding en Garden of Life-supplementen zullen tegen 2022 CO2-neutraal zijn; onder andere Sweet Earth plantaardige voeding zal hetzelfde doen tegen 2025. Deze komen bovenop de toezegging van Nespresso, San Pellegrino, Perrier en Acqua Panna om CO2-neutraal te zijn tegen 2022; de rest van de Nestlé Waters-categorie bereikt hetzelfde tegen 2025.

 

Magdi Batato, Executive Vice President en Head of Operations, zegt: "Met bijna tweederde van onze uitstoot afkomstig van landbouw, is het duidelijk dat regeneratieve landbouw en herbebossing de focuspunten zijn van ons pad naar netto-nul uitstoot. Deze inspanningen zullen de uitstoot verminderen en de biodiversiteit op schaal verbeteren. We zullen ook doorgaan met het verwijderen van uitstoot in onze bedrijfsoperaties en verbeteringen aanbrengen in ons productportfolio. We weten wat ons te doen staat en we zijn toegewijd om dat waar te maken."

Nestlé verwacht de komende vijf jaar in totaal CHF 3,2 miljard te investeren om ons werk te versnellen, waaronder CHF 1,2 miljard om regeneratieve landbouw in de toeleveringsketen te stimuleren. Deze investeringen zullen voornamelijk gefinancierd worden door middel van operationele en structurele efficiëntie om de inkomsten van dit initiatief neutraal te houden. 

Nestlé heeft haar emissiereductie doelstellingen laten goedkeuren door het Science Based Targets-initiatief (SBTi), zoals overeenkomstig met de niveaus die vereist zijn om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. SBTi is een samenwerking van non-profitorganisaties die wordt beschouwd als de internationale gouden standaard voor het beoordelen van netto-nul verbintenissen. Nestlé zal jaarlijkse updates verstrekken om transparantie te geven over de voortgang.