Sort by
Sort by

Nestlé Nederland stelt behoedzaam beleid op om haar medewerkers te beschermen voor het coronavirus

Terug naar persberichten

Nestlé Nederland stelt reizen en externe meetings uit, of laat deze via andere communicatiemiddelen plaatsvinden. Medewerkers die in gebieden zijn geweest waar het virus reeds is geconstateerd, werken minimaal twee weken vanuit huis. Met onder meer deze nieuwe richtlijnen stelt Nestlé zich ten doel de risico’s van het coronavirus tot een minimum te beperken. De bezorgdheid over de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) blijft wereldwijd bestaan, met name over het ontstaan van clusters van gevallen buiten China. Voor het eerst gaat het om een aanzienlijk aantal gevallen in het Midden-Oosten en in Europa, waaronder een eerste geval in Nederland. Nestlé laat weten dat de gedachten van de medewerkers uitgaan naar alle betrokkenen. Sinds het begin van deze uitbraak is haar prioriteit het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Zij volgt de strategie van de Wereldgezondheidsorganisatie om de ziekte in te dammen en blijft maatregelen nemen om het risico van ziekteoverdracht te beperken. Het uitstekende werk van het Nestlé China team en de teams uit andere getroffen landen erkent het bedrijf hierbij ook.

Zakelijk reizen

Alle externe bijeenkomsten, vergaderingen, reizen en trainingen zijn uit voorzorg van 25 februari tot 15 maart opgeschort of vinden digitaal plaats. Voor binnenlandse zakenreizen geldt het verzoek deze te vervangen door alternatieve communicatiemiddelen zoals Skype of telepresence. Voor vergaderingen en cursussen die deze week al zijn begonnen, zijn passende voorzorgsmaatregelen genomen om eventuele risico's te beperken. Deelnemers moeten bijvoorbeeld een logboek bijhouden van wie ze ontmoeten, voor het geval later eventuele contacten moeten worden getraceerd.

Persoonlijk reizen

Aan degenen die in deze periode een persoonlijke reis hebben gepland, verzoekt Nestlé maatregelen te nemen of zich te heroverwegen om zichzelf, familie en collega's veilig te houden.

Quarantainemaatregelen

Deze gelden voor de regio Groot-China, Zuid-Korea, Japan, Singapore, Italië en Iran.

Als de medewerker of naaste familieleden naar een van deze landen reizen (of hier in de afgelopen 14 dagen naar zijn gereisd), dan is verzocht om dit met de lijnmanager te bespreken. Voor deze personen geldt een thuiswerkperiode van minimaal 14 dagen. De lijst van landen wordt de komende dagen bijgewerkt, waar nodig.

Aannemers

De richtlijnen over reizen en de verplichting tot quarantaine gelden ook voor aannemers die op Nestlé locaties werken.

Bezoekers

Om het risico op onbedoelde verspreiding van het virus door bezoekers te minimaliseren, is het aantal ontmoetingen waar mogelijk verminderd. Ook hier geldt het gebruik van alternatieve communicatietechnologieën en het volgen van de instructies van de COVID-19-crisiscommissie in Nederland over de te nemen maatregelen.

Jezelf en anderen beschermen

Nestlé heeft intern communicatie verspreid over strenge hygiënemaatregelen. Een voorbeeld hiervan is het vermijden van nauw contact zoals het schudden van handen.

Nestlé Nederland deelt deze informatie en haar beleid met de hoop en intentie om al haar samenwerkingspartners in de breedste zin te bewegen gezamenlijk maximaal in te zetten tegen het voorkomen van verspreiding. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, gezinnen, partners en consumenten blijft de hoogste prioriteit.