Sort by
Sort by

NVD en Nestlé gaan samenwerken

Terug naar persberichten

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en voedingsmiddelenproducent Nestlé Nederland hebben sinds januari dit jaar een sponsorovereenkomst gesloten. Hierbinnen staat de uitwisseling van kennis en nieuwe inzichten over voeding centraal.

Kennis delen
De sponsorovereenkomst is tot stand gekomen, omdat zowel de NVD als Nestlé denkt hierin een goede basis te hebben gevonden om van elkaar te kunnen leren en kennis over te dragen. De NVD heeft onder meer als taak het informeren van leden over actuele ontwikkelingen zoals voedings- en productinformatie. Nestlé kan op dit vlak een rol vervullen.

Als wereldwijd opererend voedingsmiddelenbedrijf doet Nestlé veel onderzoek naar de voedingswaarde van producten en eetgewoontes van consumenten. Nestlé deelt haar productkennis en uitkomsten van onderzoek met diëtisten, en profiteert in ruil daarvoor van de brede kennis van de NVD over de wensen die diëtisten stellen aan voeding. Door te weten wat er speelt bij diëtisten en hun cliënten, kan Nestlé daar bij de ontwikkeling van producten rekening mee houden.

Anja Evers, directeur van de NVD: "Nestlé heeft een breed scala aan producten, dat zowel de consumentenproducten omvat als de klinische voeding waar diëtisten en hun cliënten mee in aanraking komen. Het up to date houden van voedingskennis is essentieel voor een goede behandeling".

Voorlichting
De marktbenadering van Nestlé is gebaseerd op de pijlers Nutrition, Health en Wellness. Dat uit zich bijvoorbeeld in zoutverlaging in veel producten en voorlichting aan consumenten over de voordelen van een gevarieerd eetpatroon met voldoende groenten. Nutrition, Health & Wellness manager van Nestlé, Emmy Meerveld legt uit: "Via onze merken dragen we de kernwaarden plezier, balans en begrip uit. Hiermee bedoelen we dat mensen kunnen genieten van de goede smaak van producten en zich tegelijk bewust zijn van de informatie over de voedingswaarde op de verpakking. Wij denken dat kennis bijdraagt aan het maken van goede keuzes. We zijn daarom blij dat we de NVD kunnen ondersteunen in het verhogen van het kennisniveau van mensen over voeding".