Sort by
Sort by

Omgaan met druk is de grootste uitdaging voor ouders, blijkt uit The Parenting Index 2020

Terug naar persberichten

Wereldwijd ervaart 60% van de ouders druk van anderen over hoe ze hun kind moeten opvoeden. Omgaan met deze druk is de grootste uitdaging die ouders van nu ervaren. Een deel van deze druk komt van binnenuit; ouders stellen hoge eisen aan zichzelf en geven aan dat ze niet voorbereid zijn op de realiteit van het ouderschap. Maar de druk van buitenaf, waar ouders weinig controle over hebben, is sterker en kan een enorme negatieve impact hebben. Social media en advies van anderen spelen hierin een grote rol.

The Parenting Index is uitgevoerd door Kantar, in opdracht van Nestlé. Het is een uniek onderzoek naar de ervaringen van ouders wereldwijd. Op basis van het perspectief van 8.000 ouders uit 16 landen wordt een kader geschetst om de ervaringen van de ouders vandaag de dag te begrijpen. The Parenting Index is geen meetinstrument dat aangeeft of ouderschap in andere landen makkelijker of moeilijker is.  Er is namelijk geen ‘goed’ of ‘fout’ in het opvoeden, daarom is er geen oordeel te vinden in de index. In plaats daarvan is het een onderzoek dat zich richt op hoe ouders in verschillende landen zich voelen, met welke uitdagingen zij te maken krijgen en waar zij meer ondersteuning nodig hebben wat betreft het ouderschap.

Naast druk zijn financiële veerkracht (16,7%) en ondersteuning voor werkleven (15,6%), zoals een ouderschapsbeleid voor medewerkers en toegang tot kinderopvang, de belangrijkste factoren voor de ervaringen van ouders.

Maatschappelijke druk lager tijdens COVID-19
Om de impact van COVID-19 te meten, is aanvullend onderzoek gedaan. De COVID-19-pandemie heeft een klein, maar positief gevolg gehad op de ervaringen van ouders. In alle onderzochte landen geven de ouders aan meer steun te voelen tijdens de pandemie, waaronder een sterker gevoel van saamhorigheid en het gevoel erbij te horen. Ouders geven ook aan dat zij tijdens COVID-19 minder maatschappelijke druk voelden over hoe zij hun kinderen moeten opvoeden.

Alessandro Pavone, Business Executive Officer Babyvoeding bij Nestlé Nederland zegt: “Door te luisteren, kunnen we ouders beter begrijpen. Met The Parenting Index willen we ouders een stem geven om ze te helpen met de druk die zij ervaren”.

Parental Support Policy van Nestlé Nederland
Nestlé ondersteunt ouders al jaren en gelooft dat een goede start vanaf de geboorte zorgt voor een goede band voor de rest van het leven. Per 1 maart introduceert Nestlé Nederland daarom een nieuw Parental Support Policy voor haar medewerkers. De belangrijkste veranderingen in het beleid zijn niet alleen extra verlof en extra volledige doorbetaling, maar ook de gender neutrale en inclusieve benadering van het ouderschap.

Zo biedt Nestlé extra volledig doorbetaald verlof van 2 weken voor de zogenoemde “primaire verzorger”, bovenop het standaard zwangerschapsverlof van 16 weken. Iedere “primaire verzorger”, krijgt dus een volledig doorbetaald verlof van 18 weken. De zogenoemde “secundaire verzorger” krijgt 4 weken volledig doorbetaald geboorteverlof en 2 weken geboorteverlof met een uitkering van 70% van het dagloon, uitbetaald door het UWV. Deze benadering zorg ervoor zorgt dat ouders en verzorgers de band met hun kind kunnen versterken en de zorgtaken kunnen verdelen.

Nestlé Nederland heeft daarnaast een online community voor werknemers opgezet, waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen of met elkaar kunnen overleggen.

Als leider op gebied van babyvoeding met meer dan 150 jaar ervaring, wil Nestlé haar expertise en passie gebruiken om voor gezinnen wereldwijd een verschil te maken, dat verder gaat dan voeding en voedingsadvies. Nestlé is van mening dat alle vaders en moeders zich geïnformeerd, gerespecteerd en ondersteund moeten voelen bij de keuzes die zij voor zichzelf en hun baby maken. Om echte verandering voor ouders teweeg te brengen, is een gezamenlijke inspanning nodig. Nestlé roept iedereen die deze overtuiging deelt op om samen met hen een nieuwe dialoog op gang te brengen die het ouderschap in de wereld van vandaag gemakkelijker maakt.

Download hier The Parenting Index 2020: