Sort by
Sort by

Nestlé stapt over van bosbescherming naar een bospositieve strategie

 En stimuleert het gebruik van satellietdiensten

Ontbossingsvrij
Terug naar persberichten

Nestlé heeft vandaag aangekondigd dat het niet langer bossen zal beschermen, maar deze zal herstellen en helpen floreren, als onderdeel van de inspanningen om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Met deze nieuwe bospositieve benadering bevordert Nestlé ook duurzame manieren om inkomen te genereren en het respecteren van mensenrechten.

Deze acties bouwen voort op tien jaar werk om een einde te maken aan de ontbossing van Nestlé's belangrijkste bos-risicogrondstoffen. 90% van deze belangrijke grondstoffen - palmolie, suiker, soja, vlees, pulp en papier – is vanaf december 2020 beoordeeld als ontbossingsvrij. Nestlé heeft hiervoor onder andere de toeleveringsketen in kaart gebracht en gebruik gemaakt van certificering, verificatie ter plaatse en satellietcontrolediensten zoals Starling of Global Forest Watch. Daarnaast heeft het bedrijf ook samengewerkt met boeren, boerengemeenschappen en leveranciers.

"Om in 2050 aan de voedselbehoeften van de wereld te voldoen, moet de landbouwproductie met ongeveer de helft toenemen ten opzichte van het niveau van 2013", aldus Magdi Batato, EVP, Head of Operations bij Nestlé. "Het is belangrijker dan ooit om bij het aangaan van deze uitdaging de natuurlijke ecosystemen te beschermen en de bossen te herstellen voor de toekomst.” Hij voegde eraan toe dat deze bospositieve strategie essentieel is voor het herstel van de watersystemen, de gezondheid van de bodem en de koolstofopslag van de aarde.

Nestlé streeft naar een bospositieve aanpak en werkt tegelijkertijd versneld aan de volledige uitbanning van ontbossing in haar toeleveringsketens voor palmolie, suiker, soja, vlees, pulp en papier tegen 2022. Tegen 2025 wil Nestlé hetzelfde bereiken voor de toeleveringsketens van koffie en cacao.

"Het gebruik van satellietbeelden heeft ons geholpen op onze weg om ontbossing een halt toe te roepen," zei Laurent Freixe, EVP, CEO van Zone Americas, Nestlé. "We zullen het gebruik van deze technologie nu uitbreiden om toezicht te houden op de toelevering van koffie en cacao - twee belangrijke ingrediënten voor onze geliefde producten. "Met behulp van satellietcontrolediensten zal Nestlé een risicobeoordeling uitvoeren in de regio's waar het ingrediënten vandaan haalt. Beginnend met Noord- en Zuid-Amerika en vervolgens wereldwijd uitdijend, zal dit Nestlé helpen snel actie te ondernemen om deze grondstoffen op duurzame wijze te onttrekken.

“Een bosvriendelijke toekomst is alleen mogelijk wanneer landbouwproductie en bosherstel in harmonie samengaan," voegde Laurent Freixe eraan toe. "Door onze manier van telen, produceren en consumeren te veranderen, kunnen we ervoor zorgen dat onze voedselvoorraden ook in de toekomst intact blijven. We moeten dit doen terwijl we ons waardevolle bomenbestand beschermen, ons klimaat stabiliseren en de inkomsten van boeren en gemeenschappen verbeteren.”

Nestlé heeft binnen haar palmolieketen een proefproject Forest Footprint uitgevoerd in de provincie Atjeh in Noord-Sumatra, Indonesië. Een belangrijke doelstelling van dit proefproject was een beter inzicht te krijgen in de toekomstige risico's voor bossen en veengebieden en de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen (IPLC's). Nestlé zal bij haar leveranciers een bospositieve benadering stimuleren om duurzame landschappen en inkomsten te creëren. De onderneming zal leveranciers belonen voor hun milieu-inspanningen door grotere hoeveelheden in te kopen, langetermijncontracten met hen te sluiten, mee te investeren in programma's die bosbehoud en -herstel bevorderen of door een premie te betalen voor hun producten.

"Bospositief is alleen haalbaar als we samenwerken met boeren en lokale gemeenschappen, partners uit de sector en overheden om bredere oplossingen uit te werken op lokaal, regionaal en mondiaal niveau," aldus Magdi Batato. "De voordelen zijn talrijk: veerkrachtigere gemeenschappen en inkomstenbronnen, duurzamere voedselsystemen en een gezondere planeet.

Download het rapport Towards a Forest Positive Future.