Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gezonde werkplek

Ons doel: pleiten voor gezonde werkplekken en gezondere werknemers

Het vergroten van de kwaliteit van leven en bijdragen aan een gezondere toekomst begint met de veiligheid en de gezondheid van onze mensen. We willen dat onze werknemers beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun eigen gezondheid. Onze passie voor voeding, gezondheid en welzijn is een van onze strategische prioriteiten in onze Safety and Health Roadmap 2016-2018. Het is ook een manier om het Nestlé Framework for Employee Health tot leven te brengen.

Onze voortgang tot nog toe

We vinden de gezondheid en het welzijn van onze werknemers erg belangrijk. Om die toewijding verder uit te bouwen, hebben we besloten om ons langetermijndoel duidelijk te omschrijven in een publieke toezegging. In 2016 hebben we de opties onderzocht om de gezondheidsrisico’s onder onze werknemers te beoordelen en hebben we effectieve benaderingen voor implementatie geëvalueerd.

Ons doel is om onze mensen zich meer te laten verdiepen in dit aspect. Zo kunnen we hen helpen om hun eigen dieet, gezondheid en welzijn te verbeteren. Communicatie, campagnes en evenementen zullen de voordelen van een gezondere manier van leven promoten. Ook zullen we via deze kanalen informatie geven over het voedsel dat mensen eten, de effecten van beweging en praktijken die welzijn stimuleren. We zullen daarnaast oplossingen ontwikkelen om resultaten helder te rapporteren.

Er is een wereldwijd forum opgericht met het doel de markt te ondersteunen. Het forum levert informatie over gezondheids- en welzijnsinitiatieven en versterkt de verbintenis tussen de markt en het Framework for Employee Health. Daarnaast fungeert het forum als een ‘vrienden helpen vrienden’-oplossing voor Nestlé in de markten.

Ons doel voor 2020

In 2020: Onze werknemers informatie, vroegtijdige screening en programma’s aanbieden die gezondere levensstijlkeuzes ondersteunen.

Meer informatie? 

Lees verder in ons rapport Creating Shared Value.