Sort by
Sort by

Koffie

  • Ons doel
    Onze toeleveringsketen van groene koffie constant verbeteren
    Koffie

We zetten ons in om de levering van groene koffie veilig te stellen. Het levensonderhoud van kleinschalige boeren en de duurzaamheid van de sector worden echter bedreigd door oudere of zieke bomen, dalende opbrengsten, schommelende prijzen en klimaatverandering. We bieden boeren ondersteuning met nieuwe routes naar de markt, ziekteresistente planten en technische hulp via het Nescafé Plan en het Nespresso AAA Sustainable Quality Programma.

 

Hoe kopen we koffie in?

Onze koffie wordt ingekocht via handelskanalen en via onze directe bronnen van Farmer Connect. Dit is onderdeel van ons Nescafé Plan en het Nespresso AAA Sustainable Quality Programma. We halen de koffie uit koffieregio’s in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Het Nescafé Plan ondersteunt boeren ter plaatse, zodat zij kunnen voldoen aan de Richtlijnen voor Verantwoord Inkopen. Daarnaast verbeteren we de milieu-impact van onze Nescafé-fabrieken. Daarbij richten we ons op de verbetering van het levensonderhoud van de boeren en hun gemeenschappen en helpen we bij het duurzame management van het landschap.

Het Nespresso AAA Sustainable Quality Programma, dat samen met de Rainforest Alliance is ontwikkeld, richt zich op de bescherming van de hoogste kwaliteit koffie, die nodig is voor de Nespresso Grands Crus. Daarnaast focust het programma op het behoud van het milieu en op de verhoging van het welzijn van boeren.

Welke maatregelen nemen we om boer en natuur te beschermen?

We bieden verschillende ondersteuningsmaatregelen om deze problemen aan te pakken en het levensonderhoud van boeren te verbeteren. Dit doen we onder meer door de boeren te helpen bij het duurzaam managen van de koffielandschappen en bij het naleven van de regels van onze Richtlijnen voor Verantwoord Inkopen. Zowel het Nescafé Plan als het Nespresso AAA Sustainable Quality Programma werkt nauw samen met partners als de Rainforest Alliance. We werken samen om de invloed van onze acties op boeren, gemeenschappen en landschappen te toetsen en te meten.

Opbrengsten verbeteren

Oude en/of zieke koffiebomen hebben invloed op de kwaliteit en de productiviteit, en dus ook op de inkomsten van de boeren. We investeren daarom fors in onderzoek naar plantenwetenschap. Dit doen we om sterkere, ziekteresistente koffiebomen te ontwikkelen, die hogere opbrengsten leveren. Elk jaar distribueren we miljoenen geselecteerde nieuwe koffiebomen aan koffieboeren, zodat ze hun bomenvoorraad kunnen vernieuwen en betere gewassen verkrijgen. Sinds 2010 hebben we meer dan 270 miljoen ziekteresistente koffiebomen aan boeren verstrekt. Door de investeringen hebben we meer dan 130.000 hectare aan koffieplantages kunnen vernieuwen.

Goede landbouwpraktijken

Door goede landbouwpraktijken toe te passen, kunnen we de hoeveelheid en kwaliteit van gewassen en niet-productieve bomen verbeteren. We bieden technische hulp en managementtraining aan boeren, waaronder specifieke technieken als snoeien en bodemmanagement. Daarnaast financieren we programma’s voor de levering van bomen die met hun schaduw koffieplanten beschermen, voornamelijk tegen de effecten van klimaatverandering.

Het Nespresso AAA Programma steunt koffieboeren in Afrika

Wijdverspreide ontbossing heeft in Ethiopië en Kenia geleid tot vervallen landschappen die kwetsbaar zijn voor de impact van de klimaatverandering. Nespresso en de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank hebben samen een investering van 5,9 miljoen Zwitserse Frank (6 miljoen US-dollar) beschikbaar gesteld om 40.000 boeren te helpen. Het plan helpt de boeren bij het vergroten van hun weerbaarheid tegen klimaatverandering door op en om hun landbouwgrond bomen te plaatsen. Ook krijgen de boeren training op het gebied van goede landbouwpraktijken. Zo helpen we hen om de productiviteit en de kwaliteit van hun koffieoogst te verbeteren. Hierdoor verdienen ze meer geld en kunnen ze hun levensonderhoud verbeteren.

Levensonderhoud van boeren verbeteren

Een gebrek aan voeding en een afwisselend dieet kunnen een probleem vormen voor boeren en hun familie. Daarom geven we in geselecteerde koffieproducerende gebieden advies en richtlijnen op het gebied van voeding en een afwisselend dieet. Dit heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van de boeren te versterken.

We werken in het bijzonder met boerinnen. Zij krijgen betere toegang tot trainingen en we stellen hen in staat om extra inkomstenbronnen te ontwikkelen, zodat ze hun financiële situatie kunnen versterken.

Het Nescafé Plan in actie: het verhaal van Jeanette

Koffieboerin Bamba Nihigbe Jeanette is weduwe en heeft drie kinderen. Ze bewerkt een stuk grond van ongeveer 3 hectare. Voordat ze in 2013 toetrad tot het Nescafé Plan, produceerde ze slechts 500 kilo koffie per jaar. Via het plan kreeg ze training in betere landbouwpraktijken. Dankzij de training en het zaaien van 37 nieuwe hoogproductieve koffieplanten, groeide haar productie tot 1300 kilo in 2016. Deze productie heeft de potentie om nog verder te groeien. Jeanette was hierdoor in staat om haar kinderen naar school sturen. Ook bouwt ze een nieuw huis. Dit huis moet haar kleine woning, waar ze met haar drie kinderen woont, vervangen.

Hoe onderzoeken we onze leveranciers?

Koffieboerin Bamba Nihigbe Jeanette is een van de vele voorbeelden. Ons netwerk van leveranciers is enorm. Het is hierdoor voor ons op dit moment nog niet mogelijk om onze toeleveringsketen volledig in kaart te brengen en al onze leveranciers te onderzoeken. Daarom werken we samen met de Coffee Assurance Services (CAS) en de Rainforest Association. Deze organisaties helpen ons bij het uitvoeren van het Nescafé Plan en het Nespresso AAA Sustainable Quality Programma. Door middel van verificatie en certificatie verrichten ze onafhankelijke onderzoek bij leveranciers. Op deze manier zorgen we ervoor dat leveranciers onze Richtlijnen voor Verantwoord Inkopen naleven. Ook kunnen we op deze manier problemen aanwijzen die moeten worden aangepakt.

Vooruitgang voor boeren

We kochten in 2016 204.163 ton Farmer Connect koffie van 191.372 boeren, waarvan 180.148 ton verantwoord was verbouwd (4C verificatie). In totaal kregen we in 2016 480.000 ton verantwoord verbouwde koffie aangeleverd (de meeste 4C-geverifieerd maar ook met andere vrijwillige duurzaamheidsstandaard), goed voor 55% van onze totale koffiehoeveelheid.

Het Nespresso AAA Duurzaamheid Kwaliteitsprogramma is gegroeid van 6225 boeren in 2007 tot meer dan 71.000 in 12 landen in 2016. Aan het eind van het jaar werd 74% van de Nespresso koffie via het programma geleverd. Nespresso haalt hele speciale kwaliteitskoffie via het AAA-programma, waarbij elk jaar van dezelfde boeren wordt gekocht. Door een aanhoudende droogte in Brazilië en Colombia (en een transportstaking in laatstgenoemd land) was er helaas onvoldoende AAA-koffie beschikbaar. Als gevolg daarvan moest Nespresso wel niet-AAA-koffie kopen in 2016, maar wel met exact dezelfde specificaties.

We werkten in 2016 nauw samen met de Colombiaanse Nationale Koffie Federatie om de koffieproductie nieuw leven in te blazen in streken in Colombia die ernstig waren getroffen door decennialange conflicten. We hebben soortgelijke ondersteuning gegeven in Zuid-Soedan.

Blik op de toekomst van het Nescafé Plan

Het Nescafé Plan verschuift de focus van activiteiten van input – zoals het aantal geleverde koffieplanten of getrainde boeren – naar uitkomsten en effecten. Ook toetsen we de verbeteringen die onze acties met zich meebrengen. In samenwerking met de Rainforest Alliance hebben we een onderzoeksmethodiek ontwikkeld om de impact van onze acties te meten, wat we sinds 2017 doen. Hierdoor kunnen we de impact van onze activiteiten op het levensonderhoud van boeren, plattelandsgemeenschappen en bredere landschappen systematisch meten en demonstreren.

Het werpt z’n vruchten af

Dankzij ons land- en bosbouwinitiatief – in alle landen binnen het AAA-programma – hebben we de voordelen vastgesteld van het planten van bomen tussen en om velden met koffiegewassen. De aanpak brengt meer dan 100 voordelen met zich mee, waaronder de verlaging van de impact van klimaatverandering, de verrijking van de bodem en een verhoging van het inkomen van boeren. 

Nog meer bomen planten

De boeren kiezen de bomen (alleen fruitbomen) en planten ze. Nespresso verleent technische hulp en financiering. Ons plan is om in 2030 in totaal 32 miljoen bomen te hebben geplant. Het planten van bomen levert vele voordelen op, zoals het verminderen van bodemerosie, wateraanvoer en temperatuurregulatie. Het planten van bomen is daarom een belangrijk onderdeel van de strategie om koffieproducenten te helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Meer informatie? 

creating shared value report 2022