Sort by
Sort by

Mensenrechten

  • Ons doel
    De invloed op mensenrechten in onze werkzaamheden en toeleveringsketen onderzoeken en de kwestie aanpakken
    Mensenrechten

Rechten voor iedereen

We streven ernaar om een voorbeeld te zijn in het respecteren van mensenrechten en werkomstandigheden binnen ons hele bedrijf.

Respect als harde kern

Nestlé werkt met een fundamenteel respect voor de rechten van mensen die we in dienst hebben, met wie we zakendoen of met wie we anderszins te maken hebben. Dit respect is kern van Nestlé’s Corporate Business Principles en is in lijn met het Guiding Principles Reporting Framework van de VN.

We hebben 11 opvallende kwesties aangewezen (de mensenrechten die de grootste risico’s met zich meebrengen) die we moeten aanpakken. Daaronder vallen onder meer kinderarbeid, veiligheid en gezondheid, lonen, huisvesting van arbeiders, toegang tot de basisbehoeften als water en hygiëne, en andere belangrijke punten.

Actieplan voor visserij in Thailand

Gezien de groeiende zorg over arbeid en schending van de mensenrechten in de toeleveringsketen van zeevruchten, hebben we voorgenomen om zulke praktijken te elimineren. Hierover hebben we als Nestlé in 2015 een uitgebreid Actieplan voor de visserij in Thailand gepubliceerd. Het plan bevat een aantal activiteiten om arbeiders te helpen bij het beschermen tegen misbruik, om de werkomstandigheden te verbeteren en onacceptabele praktijken als kinder- en jeugdarbeid aan te pakken. Als onderdeel van onze inspanningen zijn we lid geworden van de Shrimp Sustainable Supply Chain Task Force. Daarbij werken we samen met het Issara Institute om oplossingen voor de aanpak van deze problemen te vinden en in te voeren.

Meer informatie?

Opkomen voor mensenrechten

Het respecteren en verbeteren van mensenrechten is van groot belang voor Nestlé. We hebben vijf factoren geïdentificeerd die voor ons cruciaal zijn om schendingen van mensenrechten aan te pakken.

  • We integreren mensenrechten op alle niveaus in onze bestuursstructuur.
  • We gebruiken onze controlesystemen en ons beleid om mensenrechten in de hele organisatie te verankeren.
  • We gaan in gesprek met belangrijke stakeholders en pleiten voor strikte wetgeving wat betreft mensenrechten.
  • We werken samen met verschillende organisaties die expertise hebben op het gebied van mensenrechten.
  • We zijn transparant over de voortgang die we boeken en de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
Creating shared value report 2022