Plattelandsontwikkeling

De landbouwsector

Een derde van de werkende wereldpopulatie is werkzaam in de landbouwsector en drie kwart van ’s werelds armste populaties leven op het platteland. Nestlé besteedt ongeveer CHF 20,4 biljoen per jaar aan grondstoffen en werkt met ongeveer 540.000 boeren direct samen om hen te helpen met het vergroten van de productiviteit, bescherming van het milieu en voorkomen van armoede.

Ongeveer 3,4 miljoen mensen in ontwikkelingslanden worden voorzien in levensonderhoud dankzij de toeleveringsketen. Daarom kunnen wij door het ondersteunen van soms hele regio’s in het verbeteren van de landbouwproductiviteit en economische prestaties, een positief lange termijn effect hebben op economische en ecologische ontwikkelingen en levensstandaarden. Het winnen van grondstoffen op een zodanige manier dat het minimaal effect heeft op de klimaatsverandering en op sociale problemen als kinderarbeid, zijn uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.

Onze doelstellingen

Het welzijn en de werkgelegenheid binnen de gemeenschappen waar wij onze landbouwgrondstoffen vandaan halen, zijn van belang voor ons succes als bedrijf en van waarde voor onze aandeelhouders. Wij beschermen niet alleen de aanvoer en kwaliteit van onze grondstoffen, maar wij hebben ook een positief lange termijn effect op de lokale economie en levensstandaard van de mensen. Dit bereiken wij door plattelandsontwikkeling, het bieden van lokale werkgelegenheid en aanmoediging van duurzame productiemethoden, maar ook door directe aankopen van kleinschalige leveranciers en tussenpersonen.

Onze acties

In 2009 hebben wij onze directe leveranciers gesteund door middel van technische assistentie, kennis en microfinancieringen (CHF 30 mln). Daarnaast hebben wij verzekerd dat zij op een verantwoorde en duurzame manier - volgens The Nestlé Supplier Code - werkzaam zijn. Het principe van plattelandsontwikkeling is om zoveel mogelijk te produceren in landen waar wij onze grondstoffen vandaan halen. Op het moment is ongeveer de helft van onze fabrieken gevestigd in ontwikkelingslanden, voornamelijk in plattelandsgebieden. Deze leveren werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Daarnaast participeren wij ook actief in initiatieven op het gebied van samenwerkingsverbanden met verschillende belanghebbenden om de positieve effecten hiervan te laten zien.

Onze resultaten

Wij hebben onze aanpak voor wat betreft de ontwikkeling van de leveranciers en de opleiding van de landbouwers in de afgelopen jaren versterkt en nieuwe initiatieven opgezet onder de noemer SAIN (Sustainable Agriculture Initiative at Nestlé, een initiatief voor duurzame ontwikkeling in de landbouw), parallel aan de verdere verspreiding van onze Nestlé Supplier Code en de evaluatie daarvan.

Samenvattend:

  • Waarde voor de samenleving: advies en technische assistentie; betere oogst; kwalitatief betere gewassen; gebruik van minder middelen; werkgelegenheid en economische ontwikkeling; bewustzijn onder consumenten dat onze producten veilig zijn, kwalitatief en geproduceerd volgens duurzame standaarden.
  • Waarde voor Nestlé: een zorgvuldigere levering van kwalitatief betere grondstoffen; lagere inkoopkosten; grotere voorkeur voor onze producten; winstgevendheid.