Sort by
Sort by

Het Nestlé for Healthier Kids Programma in Nederland

Het Nestlé for Healthier Kids Programma in Nederland

Ons wereldwijde Nestlé for Healthier Kids Programma, dat ontwikkeld is om de kennis over voeding en gezonde leefstijl te vergroten onder schoolgaande kinderen, is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met meer dan 280 publieke en private partners. Het is in 68 landen over de wereld actief in samenwerking met verschillende stakeholders die onze doelstellingen ten aanzien van voeding, gezondheid en welzijn (NHW) delen. Naast lokale overheden werken wij binnen het programma ook samen met nationale Ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sport, voedingsinstituten, kindervoeding-experts, sportorganisaties en -verenigingen, NGOs en buurtverenigingen.

Dergelijke multi-stakeholder samenwerkingsverbanden maken het voor ons mogelijk om de verschillende expertises samen te brengen, maar ook ons te richten op de gebieden waar onze belangen samenkomen in het bijdragen tot betere resultaten voor de volksgezondheid. Als ’s werelds grootste NHW bedrijf zijn wij volledig toegewijd om een betekenisvolle bijdrage te leveren.

Wij geloven sterk dat een samenwerking tussen de publieke en private sector essentieel is en beter gefaciliteerd dient te worden met duidelijke regels omtrent de samenwerking om in te kunnen spelen op conflicten in belangen.

Raad van Kinderen

Dinsdag 7 mei 2019 hebben wij de Raad van Kinderen gevraagd ons te helpen de gezondheid van kinderen in Nederland te verbeteren. Dit is in lijn met onze wereldwijde 2030-ambitie om 50 miljoen kinderen te helpen gezonder te leven en valt binnen Nederland onder het Nestlé For Healthier Kids Programma.

De uitdaging: Als groot voedingsmiddelenbedrijf weten we veel over voeding en gezondheid, maar hoe zetten we dat effectief in? Vanwege ons strenge geen-kindermarketingbeleid richten we onze reclame en communicatie nooit op kinderen onder de 13 jaar, maar hoe kunnen we deze jonge groep dan wel voorzien van waardevolle kennis om een gezonde toekomst tegemoet te gaan? Dit vraagstuk leggen we daarom voor aan de jeugd zelf. Want is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren als het gaat om hun eigen toekomst?

De aanpak: Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken en nu ook met Nestlé. De Raad van Kinderen voor Nestlé bestaat uit 16 kinderen uit groep 8 en zij gaan dit jaar aan de slag met onze vraag: “Wat kan Nestlé doen om kinderen gezonde voedingskeuzes te laten maken?”. Op basis van eigen onderzoek en interactie met Nestlé collega’s draagt de Raad van Kinderen mogelijke oplossingen en denkrichtingen aan. Gedurende hun onderzoek wordt de Raad van Kinderen begeleid door een leerkracht en een adviseur van de Missing Chapter Foundation.

Synergie! Kinderen kunnen meedenken over de voedingswereld om hen heen, het management van Nestlé Nederland ontdekt nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

‘‘Kinderen, en zeker kinderen in deze tijd, zien vaak meer kansen en mogelijkheden. Met hen in gesprek gaan en luisteren naar hun ideeën, maakt organisaties als Nestlé toekomstbestendiger.’’ Judy Schnitger – Zwinkels

Zodra er meer bekend is over de uitkomst delen we dat graag. Voor nu wensen alle Nestlé Nederland collega’s de Raad van Kinderen heel veel succes toe.

Smaaklessen

Sinds eind 2015 zijn wij partner van het Voedseleducatieplatform. Het doel van het Voedseleducatieplatform is het geven van objectief voedingsonderwijs aan kinderen. Basisschoolkinderen leren over alle aspecten rondom voeding, zoals herkomst, productie, smaak en bereiding. Hierover krijgen ze lessen in de klas, aangevuld met excursies, workshops en opdrachten. Op dit moment doen al meer dan 60% van de basisscholen mee aan Smaaklessen.

Het lesprogramma Smaaklessen is in het begin met 100% subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ) ontwikkeld. Enkele jaren geleden is door de overheid besloten de subsidie te verlagen en hier een Publiek-Private Samenwerking van te maken. Omdat wij structureel voedingsonderwijs erg belangrijk vinden, zijn wij partner geworden. Op deze manier willen we er samen voor zorgen dat dit programma voor basisscholen beschikbaar blijft.

Aan ons partnerschap met het Voedseleducatieplatform zijn heldere voorwaarden verbonden:

  • Het programma is te allen tijde objectief en dat ondersteunen wij volledig. Het Voedseleducatieplatform heeft een vrije keuze in het wel of niet gebruiken van onze aangeleverde kennis, advies of hulp. Het lesmateriaal wordt niet door ons gemaakt en een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de objectiviteit van het lesmateriaal.
  • Wij delen onze (internationale) kennis en denken of helpen mee waar dat gewenst is door het Voedseleducatieplatform.
  • De merken en producten van Nestlé worden nergens in het programma genoemd, gepromoot of gebruikt. Nestlé kent bijzonder strikte regels ten aanzien van kindermarketing en wij ondersteunen de Nederlandse reclamecode volledig en doen zelfs meer dan dat.
  • Tot slot ondersteunen we het Voedseleducatieplatform met een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt verdubbeld door het ministerie van EZ.

Lees hier meer over Smaaklessen.

 

Meer informatie?