Het Nestlé Healthy Kids Programma in Nederland

Ons wereldwijde Nestlé Healthy Kids Programma, dat ontwikkeld is om de kennis over voeding en gezonde leefstijl te vergroten onder schoolgaande kinderen, is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met meer dan 280 publieke en private partners. Het is in 68 landen over de wereld actief in samenwerking met verschillende stakeholders die onze doelstellingen ten aanzien van voeding, gezondheid en welzijn (NHW) delen. Naast lokale overheden werken wij binnen het programma ook samen met nationale Ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sport, voedingsinstituten, kindervoeding-experts, sportorganisaties en -verenigingen, NGOs en buurtverenigingen.

Dergelijke multi-stakeholder samenwerkingsverbanden maken het voor ons mogelijk om de verschillende expertises samen te brengen, maar ook ons te richten op de gebieden waar onze belangen samenkomen in het bijdragen tot betere resultaten voor de volksgezondheid. Als ’s werelds grootste NHW bedrijf zijn wij volledig toegewijd om een betekenisvolle bijdrage te leveren.

Wij geloven sterk dat een samenwerking tussen de publieke en private sector essentieel is en beter gefaciliteerd dient te worden met duidelijke regels omtrent de samenwerking om in te kunnen spelen op conflicten in belangen.

Smaaklessen

Sinds eind 2015 zijn wij partner van het Voedseleducatieplatform. Het doel van het Voedseleducatieplatform is het geven van objectief voedingsonderwijs aan kinderen. Basisschoolkinderen leren over alle aspecten rondom voeding, zoals herkomst, productie, smaak en bereiding. Hierover krijgen ze lessen in de klas, aangevuld met excursies, workshops en opdrachten. Op dit moment doen al meer dan 60% van de basisscholen mee aan Smaaklessen.

Het lesprogramma Smaaklessen is in het begin met 100% subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ) ontwikkeld. Enkele jaren geleden is door de overheid besloten de subsidie te verlagen en hier een Publiek-Private Samenwerking van te maken. Omdat wij structureel voedingsonderwijs erg belangrijk vinden, zijn wij partner geworden. Op deze manier willen we er samen voor zorgen dat dit programma voor basisscholen beschikbaar blijft.

Aan ons partnerschap met het Voedseleducatieplatform zijn heldere voorwaarden verbonden:

  • Het programma is te allen tijde objectief en dat ondersteunen wij volledig. Het Voedseleducatieplatform heeft een vrije keuze in het wel of niet gebruiken van onze aangeleverde kennis, advies of hulp. Het lesmateriaal wordt niet door ons gemaakt en een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de objectiviteit van het lesmateriaal.
  • Wij delen onze (internationale) kennis en denken of helpen mee waar dat gewenst is door het Voedseleducatieplatform.
  • De merken en producten van Nestlé worden nergens in het programma genoemd, gepromoot of gebruikt. Nestlé kent bijzonder strikte regels ten aanzien van kindermarketing en wij ondersteunen de Nederlandse reclamecode volledig en doen zelfs meer dan dat.
  • Tot slot ondersteunen we het Voedseleducatieplatform met een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt verdubbeld door het ministerie van EZ.

Lees hier meer over Smaaklessen.

Meer informatie?