Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gezond gedrag bij kinderen

Ons doel: ouders, verzorgers en leraren helpen om gezond gedrag bij kinderen te bevorderen 

We zijn gedreven door de missie van ons bedrijf: verbeteren van levenskwaliteit en bijdragen aan een gezondere toekomst. We geloven dat in een gezond, evenwichtig voedingspatroon ruimte is voor genieten. De basis voor gezondheid is een voedingspatroon dat met name bestaat uit groenten, fruit, brood en zuivel; dit moet de grote meerderheid van de calorieën vormen die we elke dag consumeren. Dit laat beperkte ruimte over voor extra's – zoals een lekker tussendoortje als chocolade op z’n tijd – mits niet te veel en niet te vaak.

Wanneer we als consument meer weten over voeding en betere voedingsvaardigheden hebben, maken we bewustere keuzes. Het gevolg: gebalanceerde, gezonde voedselkeuzes. Voedingsonderwijs speelt hierin wat ons betreft een essentiële rol. Wij pleiten er dan ook voor dat voedingsonderwijs structureel wordt opgenomen in het programma van basisscholen.

Daarom zijn wij sinds eind 2015 partner van het Voedseleducatieplatform. Het doel van het Voedseleducatieplatform is het geven van objectief voedingsonderwijs aan kinderen. Basisschoolkinderen leren over alle aspecten rondom voeding, zoals herkomst, productie, smaak en bereiding. Hierover krijgen ze lessen in de klas, aangevuld met excursies, workshops en opdrachten. Op dit moment doen al meer dan 60% van de basisscholen mee aan Smaaklessen.

Het lesprogramma Smaaklessen is in het begin met 100% subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ) ontwikkeld. Enkele jaren geleden is door de overheid besloten de subsidie te verlagen en hier een Publiek-Private Samenwerking van te maken. Omdat wij structureel voedingsonderwijs erg belangrijk vinden, zijn wij partner geworden. Op deze manier willen we er samen voor zorgen dat dit programma voor basisscholen beschikbaar blijft.

Aan ons partnerschap met het Voedseleducatieplatform zijn heldere voorwaarden verbonden:

  • Het programma is te allen tijde objectief en dat ondersteunen wij volledig. Het  Voedseleducatieplatform heeft een vrije keuze in het wel of niet gebruiken van onze aangeleverde kennis, advies of hulp. Het lesmateriaal wordt niet door ons gemaakt en een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de objectiviteit van het lesmateriaal.
  • Wij delen onze (internationale) kennis en denken of helpen mee waar dat gewenst is door het Voedseleducatieplatform.
  • De merken en producten van Nestlé worden nergens in het programma genoemd, gepromoot of gebruikt. Nestlé kent bijzonder strikte regels ten aanzien van kindermarketing en wij ondersteunen de Nederlandse reclamecode volledig en doen zelfs meer dan dat.
  • Tot slot ondersteunen we het Voedseleducatieplatform met een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt verdubbeld door het ministerie van EZ.

Lees meer over Smaaklessen.

Meer informatie? 

Lees verder in ons rapport Creating Shared Value.