Sort by
Sort by

Wereldwaterdag

Nestlé brengt waterverbruik fors terug
Terug naar persberichten
Amstelveen

De 2030 Water Resources Group verwacht dat rond 2030 wereldwijd de vraag naar veilig en schoon water 40% hoger ligt dan het aanbod. Als grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld, neemt Nestlé de verantwoordelijkheid om water zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door veel zuiniger om te gaan met water wil Nestlé een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van water. Niet enkel in de fabrieken, maar in de gehele productieketen, van boer tot bord. Om efficiënter met water om te gaan, treft Nestlé onder andere de volgende maatregelen:

1) Minder water gebruiken. De fabrieken van Nestlé gebruiken tegenwoordig ruim 40% minder water dan 10 jaar geleden. Daarnaast voert Nestlé nu meer dan 376 waterbesparende projecten uit. Deze projecten besparen in totaal ongeveer 1,8 miljoen kubieke meter water per jaar.

2) Bouwen van een 'zero water' fabriek in Californië. Nestlé transformeert deze zuivelfabriek in Modesto tot een fabriek die water onttrekt uit melk. Vervolgens recyclet Nestlé het water. Hiermee wordt elk jaar uiteindelijk 98000 kubieke meter water bespaard.

 

3) Inzet van nieuwe koeltechnologieën. Bij de productie van melkpoeder gebruikt Nestlé zeewater om de installaties af te koelen. Door een nieuw droogkoelsysteem in de Nestlé zuivelfabriek op de Azoren is dit nu overbodig. Vorig jaar was de jaarlijkse waterbesparing gelijk aan minstens 240 Olympische zwembaden.

4) Waterrecycling tijdens fabrieksactiviteiten. Het afvalwater van de koffiefabriek van Nestlé in Vietnam is gefilterd en hergebruikt. In 2015 recyclede Nestlé bovendien 7,7 miljoen kubieke meter water.

 

5) Bevorderen van waterbeheer door samenwerking. De Nestlé fabriek in Karnataka (India) werkt samen met de boeren en de lokale overheid aan pilotprojecten voor rijst- en suikerriettelers. Nestlé leert de boeren efficiëntere technieken te gebruiken voor de teelt van deze water intensieve gewassen.

6) Inzet van nieuwe methodes en technologieën. Nestlé traint haar Vietnamese koffieboeren om low-tech irrigatiemethoden te hanteren. Dit ten behoeve van de registratie en beheer van het waterverbruik. Ook werkt Nestlé samen met lokale wetenschappers aan een weervoorspellingsmodel dat de weersverwachting voor de boeren om de 6 uur bijwerkt.

7) Landbouwers helpen met waterbesparing. In Panama ondersteunt Nestlé de bouw van bronwaterinzamelpunten in de melkveehouderijen. Hierdoor houden boeren hun koeien in een betere fysieke conditie tijdens het lange droogteseizoen. De melkopbrengst is hierdoor gestegen met 10%.

 

8) Het opleiden van de volgende generatie. In Argentinië maakt Nestlé’s lokale fleswatermerk Eco de los Andes mensen bewust van waterbehoud in scholen. Dit doet Nestlé met het Green Ribbon programma. Het hele jaar door bezoeken werknemers van Nestlé Waters vrijwillig scholen om leerkrachten te helpen bij lessen over milieuduurzaamheid.

9) Toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeteren. Nestlé bespaart niet alleen water, maar zorgt ook voor toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen als ondertekenaar van de WASH gelofte. Elke Nestlé medewerker heeft toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne op de werkplek. Ook hebben bijna 230.000 mensen in de cacao regio's aan de Ivoorkust nu betere toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne dankzij de samenwerking van Nestlé met onder andere het Rode Kruis.

CSV-rapport

Elke innovatie is een stap voorwaarts naar een duurzamere toekomst. Nestlé creëert hiermee meerwaarde voor de samenleving, de gemeenschappen waarin zij opereert en uiteindelijk ook voor het bedrijf. Dit noemt Nestlé Creating Shared Value (CSV). Meer informatie over de hierboven genoemde maatregelen is te vinden in het meest recente CSV rapport van Nestlé.