Sort by
Sort by

Duurzame koffie

coffee sustainability image

Voor de meeste mensen is koffie slechts een dagelijks ritueel, maar eigenlijk is het een genot dat niet vanzelfsprekend is. Om de weg naar duurzame koffie vrij te maken, kijken we naar de volledige bevoorradingsketen: van het land tot in het schap. 


Koffie is 's werelds meest verhandelde grondstof en een belangrijk exportgewas voor veel landen. Van Nescafé tot Nespresso, de bonen die we inkopen bij boeren over de hele wereld worden gebruikt in sommige van onze meest iconische merken en geven miljoenen consumenten elke dag plezier. 

We kopen het grootste deel van onze koffie in bij kleine boeren, waardoor zij een belangrijk onderdeel vormen van onze wereldwijde bevoorradingsketen. De toeleveringsketen zelf beslaat meer dan 30 landen, waarbij elke regio unieke omstandigheden en risico's met zich meebrengt.

De vraag naar koffie blijft wereldwijd stijgen, maar andere gewassen concurreren met koffie om de beperkte landbouwgrond. De boeren staan voor flink wat uitdagingen; de winstgevendheid staat onder druk, 80% van de boeren leeft op of onder de armoedegrens en de effecten van klimaatverandering in koffieregio’s zijn voelbaar over de hele wereld.  

Daarom werkt Nestlé voortdurende aan de verbetering van de hele koffieketen om elke kop koffie duurzamer te maken. 

 

regeneration-coffee-video-wide

Onze vooruitgang naar een duurzamere koffieproductie

88 %
87 %
93.1 %

Onze aanpak om onze koffievoorziening te verbeteren via de programma's van Nescafé en Nespresso


 

Ruim tien jaar geleden lanceerden we een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief voor koffie, het Nescafé Plan. We hebben nu onze duurzaamheidsambitie voor het volgende decennium gedefinieerd. Met het Nescafé Plan 2030 versnellen we onze acties om een meer inclusieve en duurzame toekomst voor de koffiesector te ondersteunen, waarbij we onze kennis, onze omvang en ons bereik gebruiken om levens en bestaansmiddelen van boerderij tot kopje koffie te helpen verbeteren. Regeneratieve landbouw staat centraal in het plan. We zullen met boeren samenwerken om hen te helpen regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen die de CO2-uitstoot helpen verminderen en de productiviteit van de boerderijen helpen verbeteren, met als doel het inkomen van de boeren te verhogen. 

We ondersteunen en implementeren ook verschillende soorten opleidingen voor boeren die hun economische veerkracht ondersteunen en een hoeveelheid kennis opbouwen rondom de beste werkwijzen. Deze opleidingen omvatten onderwerpen als het helpen aanpakken van lokale mensenrechtenkwesties, zoals genderongelijkheid. 

Wij nemen deel aan collectieve en preconcurrentiële acties via sectorbrede initiatieven zoals de International Coffee Organization’s Public–Private Taskforce, Global Coffee Platform met meerdere belanghebbenden en Sustainable Coffee Challenge.

Daarnaast helpt Nespresso boeren al 20 jaar bij het opbouwen van een duurzaam bestaan via het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program. Het programma, dat in 2003 in samenwerking met de Rainforest Alliance werd gelanceerd, zorgt ervoor dat Nespresso koffie van de hoogste kwaliteit aanbiedt en tegelijkertijd duurzame bestaansmiddelen voor boeren en hun gemeenschappen creëert en het milieu beschermt. 

Het planten van inheemse bomen levert veel belangrijke voordelen op, zoals minder bodemerosie, betere watervoorziening en temperatuurregeling. Daarom is het een belangrijk onderdeel van Nespresso's strategie om koffietelers te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Sustainability coffee improving wide
270 miljoen
> 900.000
649.000 ton

Zorgen voor transparantie in onze koffievoorziening

Aan het eind van 2022 werd al 88% van onze koffie verantwoord geteeld. Nestlé heeft zich gecommitteerd om in 2025 100% van haar koffie duurzaam te produceren

Wij besteden voortdurend aandacht aan de traceerbaarheid van onze koffie. Weten waar onze bonen vandaan komen, is essentieel om de leveranciers en boeren van wie we kopen te beoordelen en hen de mogelijkheid te geven hun praktijken te verbeteren om deel uit te maken van een duurzamere bevoorradingsketen.

Nespresso publiceert regelmatig haar Positive Cup Impact Assessment Report, waarin het werk van Nespresso in Latijns-Amerika voor een duurzamere inkoop van koffie en de impact van het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program voor verantwoorde inkoop wordt beschreven.


 

Boeren helpen te verbeteren door onderwijs en hoogwaardige plantjes

 

Wij geloven dat mens en natuur in harmonie moeten samenwerken. Daarom doen we een beroep op de expertise van landbouwdeskundigen over de hele wereld om koffieboeren te ondersteunen bij het behalen van productieve en duurzame oogsten.

Al meer dan tien jaar steunen we trainingen over goede landbouwpraktijken voor de boeren met wie we samenwerken. Met de opgedane kennis kunnen ze de efficiëntie en kwaliteit op hun boerderijen verbeteren en hun gewassen uitbreiden. Dit helpt het economische risico te verminderen, de biodiversiteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld door efficiëntere irrigatiemethoden.

We helpen ook de koffiegewassen te verjongen door hoogwaardige koffieplantjes aan boeren te verstrekken. We werken nauw samen met koffieboeren over de hele wereld, bijvoorbeeld in Brazilië, Colombia, Ivoorkust, Kenia, Mexico, de Filippijnen en Vietnam. Sinds 2010 hebben we met trots minstens 270 miljoen hoogproductieve en ziektebestendige koffieplantjes aan boeren uitgedeeld. Deze bijdrage heeft wereldwijd geleid tot het herstel van bijna 130 000 hectare koffie en de verbetering van de gezondheid en veerkracht van de bodem.

De ontwikkeling van nieuwe en superieure koffievariëteiten is ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Om de productiviteit, veerkracht en kwaliteit te helpen verhogen, heeft ons onderzoeks- en kweekprogramma 15 nieuwe en goed presterende Arabica- en Robusta-koffievariëteiten ontwikkeld en uitgebracht in Mexico, Colombia, Ecuador, de Filipijnen en Thailand.

Sustainability coffee education wide

Helpen het milieu te beschermen

 

De stijgende vraag naar koffie wereldwijd kan leiden tot een toename van de hoeveelheid land die wordt gebruikt om koffie te verbouwen. In sommige gevallen verhoogt dit het risico op boskap, waardoor de regionale biodiversiteit afneemt, leefgebieden worden beschadigd en de effecten van klimaatverandering worden versterkt. Nestlé werkt samen met koffieboeren om hen te helpen hun efficiëntie te verhogen, meer koffie te verbouwen op minder land en samen te werken met hun gemeenschappen om getroffen regio's te helpen herbebossen en te laten zien dat koffie ook een positieve invloed kan hebben op het milieu. Als we er samen met boeren, coöperaties en handelaren de schouders onder zetten, kunnen we onze doelen bereiken.  

 

Bescherming van de mensenrechten en de bestaansmiddelen van arbeiders en jongeren

 

Nestlé zet zich in om mensenrechtenschendingen uit onze koffieketen te weren, waaronder risico's op dwang- en kinderarbeid en alle andere vormen van arbeidsrechtenschendingen. Wij werken aan het bevorderen en verankeren van de beste werkwijzen om de mensen achter onze bonen, van boeren tot gemeenschappen, te beschermen en weerbaarder te maken.
Onze koffieketen is een complex wereldwijd netwerk en, met leveranciers in meerdere landen, moeten we een verscheidenheid aan voorschriften en normen in acht nemen en naleven. We werken voortdurend aan de naleving van arbeidsrechten in al onze koffieproducerende landen, waarbij we ons richten op specifieke risicogebieden. 

Door de toewijding van geverifieerde of gecertificeerde programma's hebben we momenteel bijvoorbeeld intensieve controle-, engagement- en herstelprogramma's in Mexico en de Filipijnen. Hoewel de COVID-19-pandemie voor enkele uitdagingen zorgde, hebben we deze programma's voortgezet door samen te werken met Certificadora de Productos Sostenibles in Mexico en met Maquindanaon Development Foundation Inc. (MDFI) in de Filipijnen.

Sustainability coffee human rights wide

Emancipatie van vrouwen in Oost-Afrika

 

Veel van de boeren met wie we werken zijn vrouwen. Het is belangrijk om een betere toegang tot land, krediet en informatie voor hen te bevorderen. We zijn bezig met een traject die daarbij helpt.

We beginnen met het aanpakken van gendervooroordelen. En we zetten ons in om onze landbouwpartners en landbouwdeskundigen op te leiden om de sector diverser en rechtvaardiger te maken. In de afgelopen acht jaar hebben we meer dan 15 000 vrouwen in Oost-Afrika bereikt en hen kennis bijgebracht over goede landbouwpraktijken, financiële kennis en leiderschap. Ze leren betere werkwijzen, van snoeien en wieden tot bemesten en oogsten. Ook leren ze hoe ze hun gewassen het best kunnen commercialiseren.

Met hun nieuwe vaardigheden kunnen deze vrouwen hun inkomen vergroten. Een grotere financiële onafhankelijkheid maakt niet alleen de vrouwen zelf krachtiger, ze zijn ook een belangrijk voorbeeld voor meisjes en vrouwen in de toekomst.

Sustainability coffee female farmer slider

Jongeren in staat stellen een bestaan in de landbouw op te bouwen

 

We ondersteunen niet alleen gevestigde boeren, maar hebben ook een passie voor toekomstige generaties. We hebben ons gecommiteerd om tegen 2030 wereldwijd 10 miljoen jongeren te helpen om toegang te krijgen tot economische kansen. Als onderdeel van die verbintenis hebben we Nescafé Youth opgericht en in samenwerking met de lokale overheid in Honduras een ‘Coffee Quality Competence Center’ gelanceerd.

Dit initiatief biedt jongeren een plek om meer te leren over koffieproductie, goede landbouwpraktijken en koffiekwaliteit. Ook leren ze digitale vaardigheden, zakelijk inzicht en zelfvertrouwen, wat kan leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt of het starten van een eigen bedrijf. Via dit initiatief verbinden we ons om tegen 2025 tot 25 000 jongeren in Honduras op te leiden en breiden we onze jongerenopleidingen in Mexico, Colombia en Brazilië uit.

Al deze acties helpen ons op weg naar een regeneratief voedselsysteem. Door met jongeren samen te werken, willen we hun creativiteit en innovativiteit aanwakkeren. We geven hen de middelen om duurzamere koffieteeltmodellen te ontwikkelen, de koffieproductie te verbeteren en de volgende generatie leiders in koffiegemeenschappen te stimuleren.

 

Aanpak van de lage koffieprijzen

 

De wereldmarktprijzen voor koffie zijn sinds 2020 gestegen tot recordhoogten als reactie op ongunstige weersomstandigheden in Brazilië en andere belangrijke oorzaken. In 2021 en 2022 bleef COVID-19 aanzienlijke gevolgen hebben voor koffieboeren en -arbeiders, alsook voor logistiek en transport. Koffieboeren zullen dit oogstseizoen een welkome stijging van hun inkomen realiseren, maar dit versterkt alleen maar de vastberadenheid van Nescafé en Nespresso om hun programma's en initiatieven ter ondersteuning van koffieboeren en -arbeiders te handhaven en te verbeteren. 

Naast onze merkinitiatieven bleven we in 2021 de International Coffee Organization’s task force steunen om betere zichtbaarheid en instrumenten te ontwikkelen om het inkomensniveau van koffieboeren aan te pakken om te komen tot een leefbaar inkomen. Dit is een van de manieren waarop we actief blijven binnen de sector om partnerschappen te voeden die positieve verandering op schaal kunnen stimuleren.

Sustainability coffee low prices slider

We hebben de mogelijkheid om aan een betere toekomst te werken voor alle spelers in de waardeketen van koffie: een toekomst die regeneratief en meer inclusief is.

Philipp Navratil Nestlé SVP, hoofd Beverages Strategic Business Unit