Sort by
Sort by

Onze acties om de hoeveelheid plastic terug te dringen

We werken aan een toekomst waarin geen plastic verpakkingen van Nestlé op de stortplaats of in de zee terechtkomen. We hebben stevige vooruitgang geboekt en erkennen ook dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Dit zijn enkele belangrijke resultaten om de hoeveelheid plastic terug te dringen:

- We hebben het gewicht van onze plastic verpakkingen met 35% verminderd, van 1,5 miljoen ton in 2019 tot 0,98 miljoen ton eind 2021, als gevolg van verschuivingen in de productportefeuille en herontwerpen van verpakkingen. 

- Vanaf 2021 is een kwart van onze plastic verpakkingen die voorheen niet waren ontworpen voor recycling, verbeterd en opnieuw ontworpen zodat ze kunnen worden gerecycled. Tegelijkertijd hebben wij niet-recyclebare materialen geleidelijk afgeschaft. 

- Smarties was in 2021 het eerste wereldwijde snoepgoedmerk dat overschakelde op recyclebare papieren verpakkingen. Daardoor verdwijnen er jaarlijks wereldwijd ongeveer 250 miljoen plastic verpakkingen.

- Wij hebben meer dan 20 pilots met hergebruik- en navulsystemen uitgevoerd in 12 landen. We werken samen met onze detailhandelspartners om hergebruik- en hervulsystemen uit te breiden en op te schalen.

We kunnen dit niet alleen oplossen, dus werken we samen met andere bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden over de hele wereld om manieren te vinden waarop we gezamenlijk het plastic afval dat in het milieu terechtkomt, kunnen verminderen.

Creating Shared Value Rapport 2019