Sort results by
Sort results by

Onze acties om de hoeveelheid plastic afval terug te dringen

Hoe wij een afvalvrije toekomst willen realiseren.

We hebben een reeks specifieke acties gedefinieerd om onze verbintenis dat 100% van onze verpakkingen in 2025 recyclebaar of herbruikbaar moet zijn na te komen. Hierbij besteden wij speciale aandacht aan het terugdringen van de hoeveelheid plastic afval.

Mark Schneider, CEO Nestlé, zegt hierover: "Onze visie en ons actieplan geven richting aan de verbintenis en specifieke aanpak die we zijn aangegaan voor het terugdringen van de hoeveelheid plastic verpakkingsafval.

Hoewel we waar mogelijk zoveel mogelijk recyclen, weten we dat we zelfs door 100% te recyclen de problemen rondom het plastic afval niet voldoende kunnen aanpakken. We moeten de grenzen verleggen en meer doen. We zijn vastbesloten om elke mogelijke optie te bekijken om deze complexe uitdaging op te lossen en we omarmen meerdere oplossingen die nu al het verschil kunnen maken. We geloven in de waarde van recyclebare en composteerbare, op papier gebaseerde materialen, evenals biologisch afbreekbare polymeren, met name op plekken waar geen recyclinginfrastructuur bestaat.

Samenwerking is absoluut noodzakelijk, daarom vragen we ook aan consumenten, zakenpartners en al onze Nestlé-collega's om hun steentje bij te dragen.

U kunt erop vertrouwen dat we hier de voortrekkersrol op ons nemen!"

Het probleem rondom plastic afval kent vele aspecten en de aanpak vereist een holistische visie en weldoordachte inspanning. Om de doelstelling te realiseren, zijn specifieke acties vereist. Daarom hebben we een aantal concrete stappen gedefinieerd om alternatieve materialen te gaan gebruiken. Zo willen we een afvalvrije toekomst vormgeven en gedragsverandering stimuleren.

Baanbrekende alternatieve materialen

In december 2018 hebben we de oprichting van het Institute of Packaging Sciences aangekondigd. In dit instituut zullen wij verschillende duurzame verpakkingsmaterialen ontwikkelen en testen en samen met industriële partners werken aan de ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmaterialen.

Tussen 2020 en 2025 zullen wij al het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal dat niet of moeilijk te recyclen is wereldwijd geleidelijk afbouwen. Voor alle producten wereldwijd ontwikkelen we alternatief verpakkingsmateriaal en gaan we samenwerkingsverbanden aan met grensverleggende verpakkingsspecialisten:

  • Nestlé Waters verhoogt het gerecyclede PET-gehalte in haar flessen wereldwijd tot 35% in 2025. De verhoging in de Verenigde Staten bedraagt 50%, waarbij de focus op het iconische merk Poland Spring komt te liggen. Nestlé Waters zal het gerecyclede PET-gehalte voor zijn Europese merken Acqua Panna, Buxton, Henniez en Levissima in 2025 ook verhogen tot 50%.
  • Om succesvol te recyclen, is een goede infrastructuur vereist. Momenteel is die niet overal aanwezig. Het Nestlé Institute of Packaging Sciences onderzoekt, naast andere alternatieven, nieuwe, op papier gebaseerde materialen en biologisch afbreekbare/composteerbare polymeren die ook recyclebaar zijn. Dit kan een waardevol alternatief zijn op plaatsen waar nog geen recyclinginfrastructuur bestaat en waar deze voorlopig ook niet beschikbaar wordt.
  • We werken ook samen met externe partners. Zo zijn we een wereldwijde samenwerking aangegaan met Danimer Scientific om een biologisch afbreekbare en recyclebare waterfles te ontwikkelen. Danimer Scientific, gevestigd in Bainbridge, GA, vervult een pioniersrol bij het creëren van duurzame en natuurlijke manieren om plastic producten te maken.
  • Verder werken we samen met PureCycle Technologies om gerecycled polypropyleen (PP) te produceren dat geschikt is voor gebruik bij levensmiddelen. PureCycle Technologies ontwikkelt baanbrekende recyclingtechnologieën die kleur, geur en verontreinigingen uit plastic afvalgrondstoffen verwijderen om die vervolgens in nieuw geproduceerde hars te transformeren. Polypropyleen is een polymeer dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het verpakken van voedsel in bakjes, kopjes en flessen.

Een afvalvrije toekomst vormgeven

We willen meer dan alleen onze verbintenis in 2025 nakomen. We hebben de langetermijnambitie om bij alle activiteiten wereldwijd te voorkomen dat er nog langer plastic in het milieu terechtkomt. Hiermee voorkomen we verdere opeenhoping van kunststoffen in de natuur en dringen we de hoeveelheid plastic verder terug.

Plastic afval in de oceaan vormt in het bijzonder een bedreiging voor Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen. Daarom werken wij als eerste levensmiddelenbedrijf samen met Project STOP. Project STOP is een toonaangevend initiatief dat in 2017 in Indonesië werd gelanceerd. Het gaat partnerschappen met steden en regeringen in Zuidoost-Azië aan, om te voorkomen dat er nog meer plastic in de oceaan terechtkomt. Project STOP maakt duurzame, circulaire en goedkope afvalverwerkingssystemen die afval zo bruikbaar mogelijk maken. Het ondersteunt de vele bestaande lokale initiatieven en particuliere afvalverzamelaars in de kustgebieden van Indonesië. De komende maanden zullen wij de lessen van dit project naar andere landen waar het bedrijf actief is overbrengen, in een poging om ook in die markten de hoeveelheid plastic terug te dringen. Zodra we hier meer over kunnen vertellen, zullen wij meer informatie geven. 

Nieuw gedrag stimuleren

Het terugdringen van de hoeveelheid plastic afval vereist een gedragsverandering van ons allemaal. We streven naar een blijvende en daadkrachtige verandering. We weten dat er geen betere plek is om te beginnen dan bij onszelf.

  • Alle 4.200 Nestlé-vestigingen wereldwijd streven ernaar om plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik, die niet kunnen worden gerecycled, niet langer te gebruiken. Deze voorwerpen worden vervangen door materialen die makkelijk te recyclen of opnieuw te gebruiken zijn. We moedigen de consumptie van al onze producten op onze locaties aan. Bij recycleerbare materialen zoals PET en aluminium, zorgen we ervoor dat de juiste middelen om de materialen te verzamelen en te verwerken beschikbaar zijn. Ook zullen we volop communiceren over hoe te recyclen.
  • Medewerkers van Nestlé op alle locaties wereldwijd en op alle lagen binnen de organisatie zullen hun vrijwilligersdagen besteden aan het opruimen van zwerfafval en deelnemen aan opruimactiviteiten op World Ocean Day op 8 juni 2019. Om het goede voorbeeld te geven, zullen de directie en medewerkers van Nestlé van het hoofdkantoor in Zwitserland in mei 2019 geheel vrijwillig de oevers van het Meer van Genève schoonmaken.

Het verminderen van de hoeveelheid plastic afval en het streven om met de bedrijfsactiviteiten geen impact te hebben op het milieu is een integraal onderdeel van ons streven naar het creëren van gedeelde waarde voor aandeelhouders en de samenleving. We richten ons in het bijzonder op het sneller terugdringen van de hoeveelheid plastic afval en rapporteren publiekelijk over de voortgang die wij boeken.

Meer informatie?

Creating Shared Value Rapport 2019