Sort by
Sort by

Onze acties om de hoeveelheid plastic terug te dringen

We werken aan een toekomst waarin er geen plastic verpakkingen van Nestlé op de stortplaats of in de zee terechtkomen. We hebben stevige vooruitgang geboekt, maar erkennen ook dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Dit zijn enkele belangrijke resultaten die we hebben behaald met het terugdringen van de hoeveelheid plastic die we gebruiken:

- Eind 2022 was 81,9% van onze plastic verpakkingen recyclebaar. We blijven ons inzetten om in de toekomst 100% van onze plastic verpakkingen recyclebaar te maken en we verwachten dat tegen 2025 95% recyclebaar is.

- Vanaf 2018 hebben wij het gebruik van nieuw geproduceerd plastic met 10.5% verminderd. We zijn hard op weg om tegen 2025 het gebruik van nieuw geproduceerd plastic met één derde te verminderen.

- Vanaf 2021 is een kwart van onze plastic verpakkingen die voorheen niet waren ontworpen voor recycling, verbeterd en opnieuw ontworpen zodat ze kunnen worden gerecycled. Tegelijkertijd hebben wij niet-recyclebare materialen geleidelijk afgeschaft. 

- Smarties was in 2021 het eerste wereldwijde snoepgoedmerk dat overschakelde op recyclebare papieren verpakkingen. Daardoor verdwijnen er jaarlijks wereldwijd ongeveer 250 miljoen plastic verpakkingen.

- Wij hebben meer dan 20 pilots met hergebruik- en navulsystemen uitgevoerd in 12 landen. We werken samen met onze detailhandelspartners om hergebruik- en hervulsystemen uit te breiden en op te schalen.

We kunnen dit niet alleen oplossen, dus werken we samen met andere bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden over de hele wereld om manieren te vinden waarop we gezamenlijk het plastic afval dat in het milieu terechtkomt, kunnen verminderen. Zo maken wij deel uit van de Consumer Goods Forum’s Plastic Waste Coalition for Action en de Global Plastic Action Partnership van het World Economic Forum. Verder blijven we ons inzetten om de inzamelings-, sorteer-, en recycling programma’s te verbeteren in de landen waarin we actief zijn.

 

Creating Shared Value Report 2022