Sort results by
Sort results by

Verpakkingen

Onze verpakkingen zijn van cruciaal belang om voedselverspilling te voorkomen, onze kwaliteitsstandaarden te garanderen en onze consumenten te informeren. Bij verpakkingen kunnen zichtbare veranderingen worden gerealiseerd – waar gebruikte verpakkingen worden teruggewonnen en opnieuw worden ingezet. Een groot deel van onze focus ligt op het verbeteren van verpakkingsafvalmanagement en de preventie van zwerfvuil in zeeën. We gebruiken levenscyclusanalyses om te garanderen dat de milieuprestaties van onze verpakkingen worden verbeterd.

Minder verpakkingsmateriaal = minder kosten en minder vervuiling

We gebruiken zo min mogelijk verpakkingen. Dankzij ons efficiënte ecologisch ontwerpproces hebben we onze doelstelling voor verpakkingenoptimalisatie bijna bereikt: in 2016 hebben we het gebruik met 22.525 ton aan verpakkingen teruggebracht. Dit staat gelijk aan 43,3 miljoen Zwitserse francs (circa 37,6 miljoen euro). Het betekent ook 430.893 ton minder uitstoot van CO² of 93.267 auto’s die we van de weg hebben gehaald – dit alles in een jaar tijd. We hebben ons doel voor 2017 – 2020 aangepast en uitgebreid.

We gaan door met het optimaliseren van onze verpakkingen. Dit is in lijn met ons
Beleid voor Milieutechnische Duurzaamheid (Policy on Environmental Sustainability) (pdf, 320Kb). Dit doen we door middel van materiaalvermindering en door het gebruik van innovatieve materialen of verpakkingsoplossingen. Hiermee verbeteren we de prestaties van verpakkingen en uiteindelijk ook de impact van transport. 

Verpakkingen van gerecycled materiaal

Op dit moment kunnen we 34,9% van ons verpakkingsmateriaal maken van hernieuwbare materialen. Afval kan alleen worden teruggewonnen als er geschikte infrastructuur voor afvalmanagement bestaat. Daarom richten we ons op het realiseren van deze infrastructuur. Om dat te bereiken, zetten we ons in voor initiatieven voor de verbetering en stimulering van het afvalmanagement op het land om uiteindelijk te helpen de vervuiling van de zeeën te voorkomen.

Meer dan een kartonnen doos

We gaan ook initiatieven ondersteunen die plastic en laminaat hergebruiken en recyclen. Zo willen we voorkomen dat die natuurlijke ecosystemen, zoals oceanen, vervuilen. Via onze verpakkingen betrekken we consumenten bij het recyclen van plastic en andere materialen.

Onze doelen voor 2020:

In 2020: Doorgaan met het systematisch analyseren en optimaliseren van onze verpakkingsportefeuille. Daarbij vermijden we het gebruik van ten minste 140.000 ton verpakkingsmateriaal van 2015 tot 2020.

In 2020: Samenwerkingsverbanden met relevante belanghebbenden bevorderen, om het afvalmanagement en de vervuiling van de zee in 10 relevante markten aan te pakken.

Meer informatie?

Creating Shared Value Rapport 2019