Sort by
Sort by

Waterbeleid en -bescherming

We delen water met elkaar. We kunnen water het best beschermen door samen te werken met alle stakeholders. Daarom doen we mee aan spraakmakende lobbyinitiatieven, zodat we een positieve invloed kunnen uitoefenen op de wereldwijde waterproblemen.

Waterkwesties aanpakken

Nestlé is momenteel voorzitter van de 2030 Water Resources Group. Dit is een publiek-private-burger-samenwerking, die zich inzet om voor 2030 problemen met betrekking tot vraag en aanbod aan te pakken op locaties waar waterschaarste heerst.

Zorgen voor toegang tot gezond water, sanitair en hygiëne

We ondersteunen de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) om alle werknemers toegang te geven tot gezond water, sanitair en hygiëne (WASH). Om te garanderen dat we voldoen aan deze WASH-belofte, blijven we onze voorzieningen toetsen en verbeterpunten identificeren. Tot nu toe hebben 43 ondertekenaars de WASH-belofte overgenomen. Dit betekent dat voor 2,5 miljoen werknemers de toegang tot water en hygiëne is veiliggesteld.

Betere waterveiligheid voor mens, bedrijf en landbouw

In 2016 werd Nestlé – samen met 19 bedrijven en milieuorganisaties – als een van de eerste lid van het California Water Action Collaborative (CWAC). Dit is een platform waarin belanghebbenden samenwerken om de waterveiligheid in Californië te verbeteren voor mensen, bedrijven, landbouw en natuur. We zijn betrokken bij twee CWAC-projecten om te onderzoeken hoe grootschalig herstel de watervoorraad kan verbeteren. Daarnaast zijn we betrokken bij een project, waarin we identificeren waar de private sector ondersteuning kan bieden voor de benodigde metingen, management en bescherming.

Tegen 2025 streven wij ernaar om meer dan 100 projecten op onze 48 waterlocaties op te zetten om zo het herstel van lokale waterkringlopen te bevorderen. Deze projecten gaan gepaard met een investering van 120 miljoen Zwitserse Frank.

De projecten dragen bij aan:

- Herbebossing om afspoeling van water te voorkomen.

- Het herstel van wetlands en de opvang van regenwater.

- Het verminderen van het watergebruik door druppelirrigatie.

Nestlé werkt samen met lokale watergebruikers, gemeenschappen, partners en experts om projecten op te zetten die specifiek geschikt zijn voor de waterlocaties.

Ons doel

Doorgaan met het bouwen aan de Publiek-Private Samenwerking van de 2030 Water Resources Group, door elk jaar één extra land toe te voegen.

Meer informatie?

Creating Shared Value Report 2022