Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Leiderschap tonen in de strijd tegen klimaatverandering

Ons doel: het voortouw nemen om klimaatverandering tegen te gaan 

Klimaatverandering heeft veel invloed op de voedsel- en drankensector. Onze industrie is afhankelijk van een duurzame aanvoer van veilige, ruwe materialen. Door  wisselende weersomstandigheden zijn wij in bepaalde gevallen genoodzaakt om onze ingrediënten op een andere manier en een andere locatie te verbouwen. Zo garanderen we voedselveiligheid. Wij geloven dat er momenteel – in navolging van het Klimaatakkoord van Parijs in 2016 – een wereldwijde noodzaak is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij verplichten ons om de emissies in onze hele waardeketen terug te dringen. Tegelijkertijd versterken we onze toeleveringsketen en helpen we de boeren met wie we samenwerken om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering.

Onze doelen voor 2020

In 2020: Alle nieuwe machines voor koude drankjes van Nestlé Professional maken gebruik van natuurlijke koelstoffen.

In 2020: De uitstoot van broeikasgassen (scope 1 en 2) per ton product in alle productcategorieën verlagen. Zo willen we in onze productie een algemene reductie van 35 procent bereiken ten opzichte van 2010.

In 2020: De uitstoot van broeikasgassen in onze distributie verlagen met 10% ten opzichte van 2014.

In 2020: De uitstoot van broeikasgassen in onze 100 voornaamste pakhuizen met 10% verlagen ten opzichte van 2014.

In 2020: Onze industriële koelsystemen voorzien van natuurlijke koelstoffen, die de ozonlaag niet beschadigen en een te verwaarlozen invloed hebben op de klimaatverandering.

Meer informatie?

Lees verder in ons rapport Creating Shared Value.