Sort by
Sort by

Bij Nestlé pakken we klimaatverandering aan door de uitstoot van broeikasgassen in onze waardeketen verder terug te dringen, in overeenstemming met wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen. Afvalreductie is een prioriteit: we hergebruiken en recyclen waar mogelijk. We versterken onze toeleveringsketen door de boeren met wie we samenwerken te helpen om duurzame werkwijzen toe te passen. Water, geïdentificeerd als een CSV-focusgebied, is ook cruciaal voor onze acties. We gaan door met het verminderen van onttrekkingen van water per ton product en helpen de toegang tot veilig water en sanitair te verhogen.

Water is inderdaad een van de gebieden, naast voeding en plattelandsontwikkeling, met de grootste raakpunten van Nestlé’s bedrijfsvoering en de maatschappij.

Bij Nestlé dragen we zorg voor water en richten we onze inspanningen en middelen op vier sleuteldomeinen waar dat van belang is:

  • In onze fabrieken, voortdurend verbeteren van efficiënt watergebruik;
  • In onze stroomgebieden, samenwerken met partners om gedeelde watervoorraden te beschermen;
  • In onze agrarische toeleveringsketen, waar wateruitdagingen de inkoop van onze grondstoffen in gevaar brengen; en
  • In de gemeenschappen ​waarin we actief zijn, om de toegang tot schoon water en sanitair uit te breiden.

We gaan door met het investeren in onze fabrieken om te voldoen aan lokale regelgeving en waar dit noodzakelijk is om onze afhankelijkheid van water te verlagen. Maar om een duurzaam beheer van watervoorzieningen te bereiken, streven we ook naar samenwerkingsinitiatieven buiten onze fabriekspoorten. Deze methode heeft een groter rendement op investering aangetoond, voor de veerkracht van onze onderneming en ten behoeve van plaatselijke stakeholders die in de stroomgebieden leven waarin we werken.

Alliance for Water Stewardship (AWS)

Onze aanpak is gebaseerd op de Alliance for Water Stewardship (AWS), een multi-stakeholderplatform waarvan we een stichtend lid en donateur zijn. De AWS-norm, de toonaangevende wereldwijde norm voor prestatiecertificering van goed waterrentmeesterschap, zorgt ervoor dat het gebruik van water sociaal billijk is, duurzaam voor het milieu en economisch voordelig is. Het promoot de beste praktijken in waterrentmeesterschap, leidt ons bij het beoordelen van risico’s en behoeften, en helpt ons om onze inspanningen te richten op waar dat het meest nodig is.

We hebben al veel gerealiseerd, maar we zijn bereid om nog meer te doen in al onze werkzaamheden. Nestlé Waters heeft zich als doel gesteld om tegen 2025 alle fabrieken tot de AWS-standaard te laten toetreden. In 2022 hebben 21 Nestlé Waters fabrieken een AWS-certificaat. Op het Amerikaanse continent zijn beoordelingen van waterrentmeesterschappen al gestart in alle fabrieken. In Europa, Afrika en Azië zijn waterrentmeesterschap-projecten referenties voor verdere actie in de markten die kampen met wateruitdagingen.  

Onze commitment voor het AWS en ons teamwork zijn belangrijke katalysators om duurzamere toegang tot water te verzekeren, innovatie voor waterefficiëntie te repliceren en andere gebruikers van water in collectieve actie te betrekken om onze gedeelde watervoorraden duurzaam te beheren.

Als we duurzame groei willen voortzetten, moeten we ervoor zorgen dat we de hulpbronnen van onze planeet verstandig gebruiken. We willen niet alleen dat onze producten smakelijker en gezonder zijn, maar ook beter voor het milieu. Onze ambitie voor 2030 is om te streven naar een nul milieu-impact in onze werkzaamheden.

Lees meer over onze inspanningen op het gebied van waterrentmeesterschap.