Sort by
Sort by

In de afgelopen jaren hebben we een aantal stappen gezet om vooruitgang te boeken en onze ambities voor 2030 en 2050 te realiseren. Deze beoogden de versterking van het Nestlé for Healthier Kids-programma, de uitbreiding van ons Nestlé needs YOUth-initiatief en de verdere ontwikkeling van onze verantwoordelijke water-rentmeesterschapsactiviteiten.

Gezonde kinderen

Door nieuwe generaties te helpen om beter te eten en te drinken en meer te bewegen, zullen we de levenskwaliteit verhogen en bijdragen aan een gezondere toekomst. We hebben Nestlé for Healthier Kids ontwikkeld om gezondere kinderen op te voeden, van toonaangevende research en productformulering tot opvoeding en innovatieve lifestylediensten.

Lees meer over Nestlé for Healthier Kids.

Jeugd

Het is onze ambitie voor ons wereldwijde jeugdinitiatief, Nestlé needs YOUth, om tegen 2030 10 miljoen jongeren over de hele wereld te helpen toegang te krijgen tot economische kansen. Dit wereldwijde initiatief combineert en coördineert al onze initiatieven die jonge mensen over de hele wereld ondersteunen, waaronder de Alliance for YOUth.

Lees meer over Nestlé needs YOUth.

Milieuprestatie

Als we duurzaam willen blijven groeien, moeten we ervoor zorgen dat we de hulpbronnen van onze planeet verstandig gebruiken. We willen niet alleen dat onze producten smakelijker en gezonder zijn, maar ook beter voor het milieu. Onze ambitie voor 2050 is het streven naar een nul impact op het milieu in onze werkzaamheden. Tegen 2030 willen wij onze uitstoot met 50% verminderd hebben. De bescherming van het milieu maakt deel uit van onze Creating Shared Value-piramide, die ook water als een van onze prioriteiten vooropstelt.

Lees meer over de verbetering van onze milieuprestaties.