Sort by
Sort by

We streven naar een duurzame toekomst voor mens, dier en milieu

Natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Onze leefomgeving staat onder druk, doordat de lucht, het water en de bodem worden vervuild en de natuur - mede onder invloed van klimaatverandering - wordt aangetast. Het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van onze bossen en natuurgebieden kan onomkeerbaar worden als we nu niets doen. Ook onze voedselvoorziening kan uiteindelijk in gevaar komen. Om dat te voorkomen, zetten wij in op Regeneration.

Wat is Regeneration?
Regeneration is het vermogen van natuurlijke ecosystemen om zich volledig te herstellen van de schade die wordt toegebracht. Schade die ontstaat door de manier waarop we leven, consumeren en produceren. Door te luisteren naar de natuur en met haar samen te werken, kunnen we de natuur veerkrachtiger en productiever maken. Bij regeneratieve landbouw is alles gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit, zodat uitgeputte grond weer vruchtbaar kan worden. Met de inzet van regeneratieve methodes wil Nestlé het milieu beschermen en herstellen, en tegelijkertijd de veerkracht van lokale gemeenschappen versterken. Zodat boeren en hun gezinnen beter en op een duurzame manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

We geloven dat we samen écht een verschil kunnen maken, zowel voor de huidige als toekomstige generaties. Wil je meer weten over onze missie? Je kunt hieronder alles lezen over onze projecten gericht op Regeneration