Nestlé Cocoa Plan

Cacao, het belangrijkste ingrediënt van chocolade, biedt een inkomen aan meer dan 4,5 miljoen boeren in afgelegen, landelijke gebieden over de hele wereld.

Om onze bedrijfsvoering in de toekomst voort te kunnen zetten, te verbeteren, betere kwaliteit chocolade te produceren en te voldoen aan de voorkeur van de consument, is het van belang dat wij cacaoboeren met wie wij samenwerken en de gemeenschappen waarin zij leven, te verzekeren van een goed welzijn.     

We hebben daarom besloten om een reeks initiatieven te introduceren om de winstgevendheid van boerderijen, de kwaliteit van cacao en de traceerbaarheid in de cacaoketen te verbeteren. In 2009 hebben we deze initiatieven samengebracht onder één programma – het Nestlé Cocoa Plan.

Het Nestlé Cocoa Plan

Het Nestlé Cocoa Plan stimuleert de manier waarop wij wereldwijd cacao inkopen. Door het plan werken we samen met kleinschalige boeren om de levering van hoge kwaliteit, duurzaam geproduceerde cacao te verzekeren. Daarnaast ondersteunen wij de ontwikkeling van de gemeenschap en voldoen wij aan gecertificeerde ethische en milieunormen.

Wij:

  • Investeren CHF 110 miljoen in de cacaoplantwetenschap en duurzaamheidsinitiatieven van 2010-2019;
  • Verspreiden ieder jaar (vanaf 2012) 1 miljoen hoog renderende, ziekte-resistente cacaoplantjes. Dit helpt mee in het terugdringen van het probleem van teruglopende kwaliteit en opbrengsten, gerelateerd aan oude en zieke cacaoplanten;
  • Trainen 30.000 cacaoboeren op het gebied van landbouw en oogstvaardigheden;
  • Ondersteunen andere sociale projecten in cacaogebieden.

Door CHF 110 miljoen toe te wijzen aan het Nestlé Cocoa Plan van 2010-2019, zal Nestlé’s investering zich richten op plantwetenschap en duurzame productie in Ivoorkust en Ecuador (’s werelds grootste bronnen van respectievelijke cacao en fijne cacao). Deze investering bouwt voort op de al reeds geïnvesteerde CHF 60 miljoen in de afgelopen 15 jaar.

Aandachtsgebieden

Om cacaoboeren te helpen in het runnen van een winstgevend landbouwbedrijf, het respecteren van het milieu, een goede kwaliteit van leven te hebben en hun kinderen een betere opleiding te geven, richt het Nestlé Cocoa Plan zich op de vier belangrijkste gebieden:

  • Trainen van boeren op het gebied van landbouw best-practices, om hun opbrengsten te verhogen, ziekte in cacao te verminderen, betere landbouwmethoden aan te nemen en een betere kwaliteit gewassen te produceren;
  • Investeren in plantwetenschap om ziekte-resistente plantjes door te geven om de kwaliteit, kwantiteit en duurzaamheid van de cacaoproductie te verbeteren;
  • Verbeteren van de keten door direct in te kopen bij coöperaties en een premie te betalen voor hoge kwaliteit cacao;
  • Verbeteren van sociale omstandigheden in de cacao producerende gebieden, door samen te werken met partners in het tegengaan van kinderarbeid en het verbeteren van de toegang tot onderwijs en de water- en sanitaire voorzieningen.

Certificering

Het Nestlé Cocoa Plan werkt samen met toonaangevende certificeringsprogramma’s als UTZ CERTIFIED en Fairtrade, met als doel een duurzame cacaoketen te implementeren ten goede van zowel de boeren als consumenten. Nestlé is een lid van het UTZ CERTIFIED Good Inside Cocoa programme, dat gericht is op het bevorderen van duurzaamheid in de reguliere cacaoproductie, door onafhankelijke certificering van verbeterde landbouw, sociale en ecologische praktijken.

Nestlé actieplan voor verantwoorde inkoop van cacao uit Ivoorkust

Op 29 februari 2012 werd Nestlé het eerste bedrijf binnen de voedingsmiddelenindustrie dat partner is geworden van de Fair Labor Association (FLA). De FLA is een non-profit partner initiatief, dat samenwerkt met grote bedrijven om arbeidsomstandigheden in de keten te verbeteren. Tijdens het aansluitingsproces hebben wij de FLA uitgenodigd om een project te starten, waarin zij onze cacaoketen in Ivoorkust zouden beoordelen. In januari 2012 heeft de FLA onafhankelijke deskundigen naar het West-Afrikaans land gestuurd om te proberen de cacaoketen in kaart te brengen. Het beoordelingsteam heeft in totaal zeven leveranciers, 20 co-ops, twee co-op vakbonden, en 87 boerderijen bezocht. Zij onderzochten zowel de traceerbare Nestlé Cocoa Plan keten als de niet traceerbare standaard ketens. Het rapport is gepubliceerd op de website van de Fair Labor Association .

Wij ondersteunen de 11 aanbevelingen die de FLA heeft gedaan aan Nestlé en andere leden uit de cacao-industrie.

Samen met de FLA, hebben we naar aanleiding van de aanbevelingen, een actieplan ontwikkeld die onmiddellijke acties heeft voorgesteld in 2012, middellange termijn acties in 2013 en langere termijn acties tot in 2016. Lees hier het actieplan .

Als onderdeel van het actieplan van Nestlé is een bijeenkomst met belanghebbenden gehouden, op 26 november 2012 in Abidjan. Dit werd georganiseerd door de Fair Labor Association, Nestlé en de Global Forum for Sustainable Supply Chains van de FLA. Lees hier het rapport: Stakeholder consultation on addressing child labor in Nestlé's cocoa supply chain