Sort by
Sort by

Wat doet Nestlé tegen ontbossing?

In 2010 hebben we een No Deforestation-toezegging gedaan, waarin staat dat onze producten niet zullen worden geassocieerd met ontbossing. Deze verbintenis dekt alle grondstoffen die we gebruiken om onze producten en verpakkingen te maken.

We hebben de bijbehorende categorie-specifieke vereisten ontwikkeld in de Nestlé Responsible Sourcing Guideline. We brengen onze toeleveringsketen van belangrijke grondstoffen terug naar hun oorsprong en we beoordelen en ontwikkelen onze leveranciers tegen deze richtlijnen.

We werken samen met de wereldwijde non-profitorganisatie The Forest Trust om ervoor te zorgen dat palmolie, pulp en papier op verantwoorde wijze worden ingekocht.

Als lid van het Consumer Goods Forum ondersteunen we ook onze inzet om te helpen bij het realiseren van ‘Zero Net Deforestation’ tegen 2020. ‘Zero Net Deforestation’ staat de opruiming of omzetting van bossen in een gebied toe, zolang elders een gelijk gebied wordt herbeplant.

In 2013 hebben we in samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie Conservation International gidsen ontwikkeld om gebieden met het grootste risico op ontbossing te volgen en te illustreren.

In 2014 hebben we ons aangesloten bij een aantal bedrijven om Global Forest Watch (GFW) te ondersteunen. Dit is een transparante online kaarttoepassing, die gegevens verstrekt over water er in bossen over de hele wereld gebeurt. GFW is bedoeld voor gebruik door belanghebbenden die proberen de bossen in de wereld beter te beheren en het lokale levensonderhoud te verbeteren.

We gebruiken Starling, een satellietdienst die is ontwikkeld door Airbus en The Forest Trust (TFT), om 100% van onze mondiale palmolietoeleveringsketens te monitoren. We zullen het programma uitbreiden tot onze pulp- en papierleveringsketens in 2019, evenals soja in een later stadium. In februari 2018 publiceerden we een update van onze voortgang bij het elimineren van ontbossing in vijf van onze belangrijkste toeleveringsketens voor grondstoffen. Deze update is gebaseerd op het in kaart brengen van risico’s in combinatie met externe verificatie op de grond en/of vanuit de lucht. Aangezien onze toeleveringsketen dagelijks evolueert, zullen we deze prestaties nauwlettend blijven volgen en regelmatige updates over onze vooruitgang publiceren.

Meer informatie?