Sort by
Sort by

Amsterdam en Nestlé Healthy Kids Global Programme

Terug naar persberichten
Amsterdam

Amsterdam en Nestlé Healthy Kids Global Programme tekenen voor een gezonde Amsterdamse jeugd

Vandaag hebben de Gemeente Amsterdam en Nestlé Healthy Kids Global Programme een convenant getekend waarin Nestlé zich voor de komende vijf jaar committeert aan een jaarlijkse bijdrage, zowel financieel als in kennis, aan het JUMP-in programma.

Via inmiddels 70 scholen richt het JUMP-in programma zich op meer bewegen en een gezond voedingspatroon van de Amsterdamse jeugd met als doel overgewicht op lange termijn voorkomen. Dit is belangrijk omdat in veel wijken in Amsterdam 30% van de kinderen overgewicht heeft waarvan 8% ernstig overgewicht. Hiermee scoort Amsterdam boven het landelijk gemiddelde. JUMP-in is een van de programma’s binnen de Amsterdamse Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak. Nestlé is het eerste bedrijf dat bijdraagt aan de lokale JOGG-aanpak in Amsterdam.

Wethouder Zorg en Sport Amsterdam, Eric van der Burg: “Ik ben heel blij dat publieke en private partijen elkaar steeds beter weten te vinden. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezonde jeugd. Het bij elkaar brengen van de kennis en middelen van beide werelden, leidt tot nieuwe, innovatieve ideeën.”

JUMP-in

JUMP-in is een Amsterdams initiatief van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)en de GGD Amsterdam. JUMP-in zorgt er sinds 2002 voor dat kinderen tussen vier en twaalf jaar meer bewegen en gezonder eten. Hiermee wordt overgewicht op lange termijn voorkomen. JUMP-in wordt inmiddels op meer dan 70 scholen uitgevoerd en is een effectief programma, gecertificeerd door het RIVM. JUMP-in kent verschillende onderdelen: signaleren en monitoren, schoolsport, gezond eten op school beleid, oudervoorlichting, motorische remedial teaching en daarnaast keuzethema’s die gedurende een schooljaar extra aandacht krijgen.

Healthy kids Global Programme

Nestlé stelt naast een jaarlijkse financiële bijdrage ook haar inhoudelijke kennis op gebied van voeding en sociale marketing beschikbaar aan JUMP-in. Nestlé doet dit in het kader van haar Nestlé Healthy Kids Global Programme, een wereldwijd ingezet programma dat zich richt op het vergroten van de kennis over voeding, gezondheid en welzijn onder schoolgaande kinderen, om een gedragsverandering teweeg te brengen. Dit programma is in meerdere landen succesvol gebleken door een structurele, inhoudelijke samenwerking met overheden en verschillende autoriteiten op gebied van voeding, gezondheid en onderwijs.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

JUMP-in is een van de programma’s binnen de Amsterdamse JOGG aanpak. Amsterdam is een van de zes JOGG koplopergemeenten gemeenten in Nederland. JOGG is een intersectorale aanpak waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling.

Voor meer informatie:
Sanne van Meeteren, Communicatie GGD Amsterdam, tel. 020 – 555 5151
Suzanne Bouwman, Nestlé Nederland, tel. 020-5699 285
Of kijk op:
www.jumpin.nl
www.nestle.com/csv
www.amsterdam.nl/jogg