Sort by
Sort by

Nestlé zet actieplan op om ontbossing in de cacaoketen te stoppen en bossen te herstellen

Terug naar persberichten
Amstelveen

Nestlé heeft vandaag een actieplan opgesteld om ontbossing tegen te gaan en bossen te herstellen in haar cacao-bevoorradingsketen in Ivoorkust en Ghana. Dit plan maakt deel uit van Nestlé’s inzet om het Cocoa & Forests Initiative te ondersteunen, een nieuw publiek-privaat partnerschap dat de overheden van Ivoorkust en Ghana samenbrengt met de cacao- en chocolade-industrie. Nestlé heeft vandaag ook haar cacaoleveranciers bekendgemaakt om de transparantie te vergroten.

Nestlé committeert zich volledig op het realiseren van ontbossingsvrije grondstoffen tegen 2020. Het bedrijf vergroot de transparantie en traceerbaarheid in haar toeleveringsketen en maakt al gebruik van een combinatie van instrumenten, waaronder certificering, supply chain mapping en satellietbeelden. Het Nestlé Cocoa & Forests actieplan zal, samen met de bekendmaking van de cacaoleveranciers van Nestlé in Ghana en Ivoorkust, het stoppen van ontbossing versnellen.

Alexander von Maillot, Head of Confectionery Strategic Business Unit, Nestlé SA, zegt: "Cacao dat illegaal is gekweekt in beschermde gebieden hoort niet thuis in onze toeleveringsketen. We werken aan het stoppen van ontbossing en de vernietiging van andere natuurlijke leefgebieden in onze toeleveringsketens voor agrarische grondstoffen, inclusief cacao. Het aanpakken van ontbossing in de cacaoketen is complex en is een gedeelde verantwoordelijkheid. We verwelkomen het Cocoa & Forests Initiative, dat alle relevante stakeholders bij elkaar brengt en vastbesloten is om bij te dragen aan een duurzame cacaosector, waar de bescherming van het milieu in overeenstemming is met de sociale en economische ontwikkeling van cacaoboeren en cacao producerende landen."

Het actieplan van Nestlé Cocoa & Forests richt zich op drie pijlers: bescherming en herstel van bossen; duurzame cacaoproductie en het levensonderhoud van boeren; en betrokkenheid van de gemeenschap en sociale insluiting. Het plan bevat een reeks activiteiten die het bedrijf de komende vier jaar zal uitvoeren. De nadruk ligt hierbij op de coöperaties die lid zijn van het Nestlé Cocoa Plan in Ivoorkust en Ghana. Het Nestlé Cocoa Plan heeft tot doel het leven van cacaoboeren en de kwaliteit van hun producten te verbeteren.

Belangrijke activiteiten in het actieplan van Nestlé Cocoa & Forests zijn onder meer:

Voltooiing van het in kaart brengen van alle 87.000 bedrijven die deel uitmaken van het Nestlé Cocoa Plan en versterking van traceringssystemen voor cacaobonen in 2019; Implementatie van een uitsluitingsproces voor boeren die cacao in beschermde gebieden in de toevoerketen van Nestlé tegen 2020 verbouwen; Sensibilisering van 38.000 boeren over handhaving van wetshandhaving in beide landen, evenals het belang van bescherming van bossen tegen 2022; Verdeling en aanplant van 2,8 miljoen schaduwbomen tegen 2022; Uitvoeren van twee agrobosbouw pilots, een slimme integratie van bomen in landbouwsystemen tegen 2022; Training van 70.000 boeren over goede landbouwpraktijken, inclusief inzet van geavanceerde technologie en landbouwmethoden om de productiviteit te verhogen (meer cacao op minder land); Bevordering van de financiële inclusie van ten minste 8.700 boeren door de oprichting van dorpsbesparingen voor spaargelden en leningen tegen 2022 te ondersteunen; Distributie van 5.000 verbeterde kooktoestellen tegen 2021 om de druk op bossen te verminderen en de gezondheid van de gemeenschap te verbeteren.

Nestlé zal het actieplan voor cacao en bossen in de loop van 2019 verder versterken, aangezien van de twee regeringen wordt verwacht dat zij grenskaarten voor de bossen opstellen, beleid en voorschriften voor grondgebruik herzien en gegevens over het gebruik van bos en land vrijgeven.

Nestlé zal het plan ook verder aanpassen door rekening te houden met de ervaringen van deze pilotprojecten. Het bedrijf zal een aantal consultaties organiseren met de cacaoteeltgemeenschappen om hun actieve deelname aan de uitvoering van dit actieplan te garanderen.