Sort by
Sort by

Nestlé versnelt actie om klimaatverandering aan te pakken en committeert zich aan netto nul emissie in 2050

Terug naar persberichten
Vevey

Nestlé heeft vandaag haar ambitie aangekondigd om tegen 2050 netto nul emissie van broeikasgas te bereiken. Het omarmt het meest ambitieuze doel van het Akkoord van Parijs, de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C. Vooruitlopend op de Climate Action Summit van de Secretaris-Generaal deze maand, zal Nestlé de belofte ‘Business Ambition for 1.5 °C'  ondertekenen.

Windmolen

Met deze aankondiging versnelt Nestlé haar inspanningen op het gebied van klimaatverandering. Dit bouwt voort op tien jaar werk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de afgelopen vier jaar heeft Nestlé haar doelstellingen afgestemd op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om de temperatuurstijging onder 2 °C te houden. Het bedrijf is vastbesloten een leidende rol te spelen bij de aanpak van klimaatverandering. In de komende twee jaar zal het een tijdgebonden plan opstellen met tussentijdse doelstellingen die consistent zijn met het pad naar 1,5 °C. Nestlé zal de voortgang jaarlijks evalueren om ervoor te zorgen dat deze op schema ligt.

 “Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Het is ook een van de grootste risico's voor de toekomst van ons bedrijf ”, aldus Mark Schneider, CEO van Nestlé. “We hebben bijna geen tijd meer om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen. Daarom stellen we een ambitieuzere ambitie om een netto nul-toekomst te bereiken. Door de wereldwijde middelen en knowhow van Nestlé in te zetten, weten we dat we op significante schaal het verschil kunnen maken. Onze reis naar netto nul is al begonnen. Nu versnellen we onze inspanningen," voegde hij eraan toe.

Om de ambitie van 2050 te realiseren, omvatten enkele van de specifieke acties van het bedrijf:

  • De transformatie van haar producten versnellen in lijn met consumententrends en -keuzes.
    Nestlé zal meer producten lanceren die een betere ecologische voetafdruk hebben en bijdragen aan een uitgebalanceerd dieet. Dit omvat meer plantaardige opties voor eten en drinken. Nestlé zal ook proberen haar producten te herformuleren met behulp van meer klimaatvriendelijke ingrediënten. De vraag van consumenten naar dergelijke producten neemt snel toe en de kernstrategie van Nestlé is in lijn met deze verschuiving. Het bedrijf is ook op weg naar alternatieve verpakkingsmaterialen.
  • Opschalen van initiatieven in de landbouw om meer koolstof te absorberen.
    Nestlé zal haar programma's met boeren versterken om land te herstellen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dit omvat een verbeterd beheer van de zuivelketen. Nestlé zal haar inspanningen opvoeren om bossen te beschermen door bomen opnieuw te planten en de biodiversiteit te verbeteren. Al deze initiatieven zullen helpen bij het opbouwen van veerkrachtige landbouwgemeenschappen.
  • Gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit in fabrieken, magazijnen, logistiek en kantoren van Nestlé.
    Een derde van de fabrieken van Nestlé (143) gebruikt al 100% duurzame elektriciteit. Nestlé zal het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen blijven verhogen. Hiermee kunnen leveranciers investeren in nieuwe infrastructuur zoals wind- en zonneparken.

 

Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C vereist transformationele verandering tussen industrieën, overheden en de samenleving als geheel. Nestlé blijft pleiten voor overheidsbeleid om ervoor te zorgen dat alle sectoren sneller naar 1,5 °C gaan. Ondersteunende wetgeving kan helpen de belemmeringen voor de uitbreiding van de markten voor hernieuwbare energie te verminderen, innovatie in de land- en bosbouwsector aan te moedigen om meer koolstof af te vangen en helpen bij het vaststellen van koolstofprijzen.

Magdi Batato, Executive Vice President, Head of Operations bij Nestlé zei: “Om onze doelen op één lijn te brengen met het pad naar 1,5 °C, transformeren we onze activiteiten. Dit zal leiden tot een grote verschuiving in de manier waarop onze ingrediënten worden geproduceerd en ingekocht. We hebben onze leveranciers nodig om met ons aan deze reis te beginnen. De taak is enorm, maar we zijn vastbesloten om het te laten gebeuren."

De ambitie van Nestlé voor 2050 draagt bij aan haar voortdurende inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen in zijn waardeketen te verminderen. Het bedrijf maakt haar distributienetwerken en magazijnen efficiënter door routes te optimaliseren om het brandstofverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te verlagen. In de top 100 distributiecentra van het bedrijf is de uitstoot van broeikasgassen de afgelopen vier jaar met bijna 40% gedaald. Nestlé heeft haar activiteiten geïntensiveerd om te zorgen voor een verantwoorde inkoop van haar grondstoffen en heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van haar doelstelling naar zero deforestation. Sinds 2014 is de reductie van broeikasgasemissies in de gehele waardeketen hetzelfde als 1,2 miljoen auto's van de weg halen.