Sort by
Sort by

Nestlé versnelt inspanningen om het aantal vrouwen in hogere leidinggevende posities tegen 2022 te verhogen

Terug naar persberichten
Amstelveen

Nestlé heeft vandaag een actieplan opgesteld om het aantal vrouwen in leidinggevende functies wereldwijd te vergroten. Dit onderstreept de inzet van Nestlé om iedereen gelijke kansen te bieden in het bedrijf.

Nestlé heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt met het verhogen van het aantal vrouwen in managementposities. Op dit moment is 43% van deze rollen in handen van vrouwen. Met het Gender Balance Acceleration Plan zal Nestlé nu verdere nadruk leggen op het verhogen van het aandeel vrouwen in Nestlé’s top 200 senior executive-posities, van momenteel ongeveer 20% naar 30% in 2022. Dit is een volgende stap voor Nestlé naar geslachtsgelijkheid.

Mark Schneider, CEO van Nestlé, zegt: "Het is gewoon het juiste om te doen. Wij geloven dat meer diversiteit onder werknemers, met meer vrouwen aan de top, onze inclusieve cultuur zal versterken en van Nestlé een nog beter bedrijf zal maken. We stellen meetbare ambities om onszelf verantwoordelijk te houden. We weten dat een verbetering van het genderevenwicht zal leiden tot betere beslissingen, sterkere innovatie en een hogere medewerkerstevredenheid."

Nestlé heeft genderbalans ingebed in al haar HR-praktijken. Het bedrijf is recent opgenomen in de 2019 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Nestlé bouwt hier nu op voort en stelt nieuwe ambities om verdere actie te stimuleren.

Het plan voor versnelling van de genderbalans omvat de volgende specifieke acties:

  • Ondersteunen van alle managers om een inclusieve werkplek te bevorderen en ervoor zorgen dat zij worden getraind op onbewuste vooringenomenheid;
  • Stimuleren van het gebruik van het door Nestlé betaalde programma voor ouderschapsverlof en flexibel werkbeleid in alle werkmaatschappijen van Nestlé;
  • Versterking van mentor- en sponsorprogramma's om vrouwen met veel potentie voor te bereiden op senior executive posities;
  • Het aannemen en promoten van meer vrouwen in leidinggevende functies;
  • Bespreken van de resultaten met senior leidinggevenden om genderevenwicht te bevorderen en vooruitgang te garanderen;
  • Voorzetten van onze inspanningen om gelijke beloning te bevorderen en voorwaarden te elimineren die zorgen voor beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen;

Rapporteren van de voortgang in het jaarlijkse Creating Shared Value-rapport van Nestlé.
"Het Nestlé Gender Balance Acceleration Plan versterkt onze bestaande inzet om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in onze beroepsbevolking te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat iedereen, mannen en vrouwen, een sleutelrol speelt in het bevorderen van gendergelijkheid en het creëren van een betere werkplek," zegt Béatrice Guillaume-Grabisch, Executive Vice President, hoofd Group Human Resources en Business Services.

Genderevenwicht is een belangrijk onderdeel van Nestlé's benadering van diversiteit en inclusie. Dit is een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur en is een van de manieren waarop Nestlé haar doel en waarden tot leven brengt.