Sort by
Sort by

Purina Europe lanceert Ocean Restoration programma, met als doel 1.500 hectare leefomgeving in oceanen te herstellen tegen 2030

Oester paleis
Terug naar persberichten

•    De oceaan is cruciaal voor leven op aarde en voorziet miljarden mensen wereldwijd van voedsel en bestaansmiddelen. 
•    Overbevissing, vervuiling en klimaatverandering hebben bijna helft van de oceanen beschadigd, met als gevolg een groot verlies van mariene habitats. 
•    Om deze uitdaging aan te gaan, werkt Purina Europe samen met experts om zeegras, oesterriffen en zeewier (vitale habitats voor mariene levensvormen als vis) te helpen herstellen. 
•    Dit programma richt zich op het herstel van meerdere soorten in gebieden in de regio, met als doel de mariene biodiversiteit te bevorderen.

28 februari 2024, Amstelveen - Nestlé Purina PetCare Europe introduceert het Ocean Restoration programma met de ambitie in Europa te werken aan het herstel van biodiversiteit in oceanen. De oceaan is cruciaal voor al het leven op aarde en het voortbestaan van het mariene leven wordt ernstig bedreigd als gevolg van klimaatverandering en menselijk handelen. In samenwerking met haar partners streeft Purina ernaar het verlies aan mariene biodiversiteit in Europa tegen te gaan.  

Purina Europe werkt samen met haar partners aan de ambitie om 1.500 hectare aan mariene habitats te herstellen tegen 2030. Dit komt overeen met ruim 3.700 American Footballvelden. Mariene habitats bieden onderdak aan veel soorten, waaronder vissen. Vis is onderdeel van de productieketen van Purina. Zo maakt zij veelal gebruik van restproducten van vis (delen van vis die in principe niet door mensen worden geconsumeerd, maar een waardevol ingrediënt vormen in huisdierenvoeding), zodat niets verloren gaat.  

Purina investeert in de hersteloplossingen van haar partners in Europa, met als doel deze effectief en schaalbaar te maken. Elke partner richt zich op specifieke organismes die bijdragen aan het herstel van kwetsbare habitats. De eerste fase van het programma duurt drie jaar en staat volledig in het teken van onderzoek, de ontwikkeling van een raamwerk voor metingen en het vaststellen van criteria om maatregelen op efficiënte wijze op te schalen. De tweede fase gaat in 2026 van start en richt zich op het opschalen van bewezen oplossingen.  

Samenwerking met expertorganisaties 
Purina Europe werkt samen met vier organisaties om haar ambities als onderdeel van het Ocean Restoration programma te realiseren:  

•    Sea Ranger Service is een in Nederland gevestigde sociale onderneming die methodes ontwikkelt om zeegrasvelden te planten; deze zijn zeer geschikt voor het vastleggen van koolstof en bieden een thuis aan talrijke soorten.  
•    Oyster Heaven is een organisatie voor het behoud van de zee in Nederland en test het gebruik van natuurlijke materialen om verloren gegane oesterriffen te herstellen. Oesterriffen zijn natuurlijke waterfilters die waterkwaliteit verbeteren en zeegrasvelden laat groeien. Ze zorgen voor meer biodiversiteit en bieden onderdak aan vissen en andere mariene organismen.  
•    Urchinomics verwijdert zee-egels die zeegrasvelden aantasten doordat hun natuurlijke vijanden zijn afgenomen. Door het verwijderen van zee-egels kan het zeewier weer aangroeien. Zeewier werkt als een natuurlijke waterzuiveraar en biedt een gezonde leefomgeving, voedsel en energie voor veel zeeorganismen, terwijl het ook grote hoeveelheden koolstof absorbeert en opslaat.  
•    SeaForester zet technieken als mobiele zeewierkwekerijen in om snel verdwijnende zeewierbossen te herstellen.  
Al deze oplossingen zijn op verschillende locaties getest en kunnen op termijn worden opgeschaald. Ze worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is sprake van nauwe betrokkenheid van lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden. Een belangrijk kenmerk van het programma is het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen waarmee de partnerorganisaties doorgaans te maken hebben. Bovendien geeft de samenwerking een impuls aan de totstandkoming van wetenschappelijk onderbouwde methodes voor het herstel van natuurlijke leefgebieden in zee. Een effectief herstel van deze natuurlijke habitats vereist een collectieve inspanning. Daarom werkt Purina ook samen met adviserende partners* die het programma ondersteunen.  

Herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden in Nederland (met name Zeeland), Frankrijk (Arcachon Bay), Noorwegen (Tromsø) en Portugal (Cascais & Peniche); daarnaast zijn locaties in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onderdeel van het programma. "We zijn er erg trots dat we het Ocean Restoration programma kunnen lanceren. Nu de biodiversiteit in de oceanen drastisch afneemt, zijn gezamenlijke inspanningen belangrijker dan ooit”, benadrukt Kerstin Schmeiduch, Directeur Corporate Communications en Sustainability van Purina Europe. “Purina wil een bijdrage leveren aan het herstel van deze biodiversiteit die ook onderdeel is van onze toeleveringsketen. Daarom trekken we samen op met onze partners om op grote schaal te werken aan het herstel van leefgebieden in de oceanen van Europa."  

Het Ocean Restoration programma maakt deel uit van de missie van Purina Europe om het herstel van oceaan- en bodemecosystemen te stimuleren. Zo heeft zij zich tot doel gesteld dat 100 procent van haar vis-, schaal- en schelpdieringrediënten in 2030 afkomstig zijn van verantwoorde bronnen of biologisch zijn. Purina Europe is sinds 2023 medeoprichter en één van de belangrijkste sponsors van The Bycatch Solutions Hub als onderdeel van het Sustainable Fisheries Partnership. Daarnaast ondersteunt zij een studie van een onderzoeksconsortium om de rol van op zeewier gebaseerde biostimulanten in regeneratieve landbouw te onderzoeken.  

- EINDE PERSBERICHT -